KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İbrahim UĞUR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2111310
E-Posta ibrahimugur@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 18.07.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 06.06.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 07.11.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uğur İ., Gündüz L., Şentürk A., (1996), "Fiziko-kimyasal etkiler ve mermer karakteristiği", Türkiye'de Mermer Dergisi, İstanbul Mermerciler Derneği Yayını, Sayı 48, s62-73.
 • 2 Uğur İ., (1996), "Doğal Yapı ve Kaplama Taşlarına Kimyasal Çözeltilerin Etkisi", Doğal Yapı ve Kaplama Taşı, Mermer Teknolojisi Dergisi, Sayı 2, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yavuz H., Ugur I., Demirdag S. Abrasion resistance of carbonate rocks used in dimension stone industry and correlations between abrasion and rock properties, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 45, Issue 2, February 2008, Pages 260-267.
 • 2 Ugur, I., Demirdag, S. Investigation of the relation between the specific heat capacity and material properties of some natural building and facing stones, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 43, Issue 5, July 2006, Pages 831-835.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ R., Akbay D., Şengün N., Demirdağ S., Uğur İ. (2016). Türkiye’de Yeraltı Yapıları ve Mühendislik Eğitiminde Yeri, 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, 775-786, 26-28 Mayıs 2016, Ankara/Türkiye.
 • 2 Akbay D., Koççaz C.E., Altındağ R., Uğur İ., Varol M., Doğal Taşların Nokta Yük Dayanım İndeks Değerlerinin Sıcaklık Etkisine Bağlı Olarak Değişimi, KAYAMEK’2014, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 381-389, 7-9 Mayıs 2014, Afyonkarahisar/Türkiye.
 • 3 Uğur, İ., Demirdağ, S., Şengün, N., (2003), "Mermer Türlerinin Isı İletkenliği Üzerine Teknik Bir Araştırma"IV.Mermer Sempozyumu Afyon, MERSEM 2003, 18-19 Aralık, Afyon
 • 4 Uğur, İ., Gündüz, L., (2003), "Mermer İşleme Fabrikalarında Dar Silim - Geniş Silim ve Honlama İşlemlerinde Silim Karakteristiklerinin İrdelenmesi"IV.Mermer Sempozyumu Afyon, MERSEM 2003, 18-19 Aralık, Afyon
 • 5 Uğur, İ., Polat, E., (2003)"Kırmataş Agregalı Hafif Betonların Mühendislik Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Analiz" 3.Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3 - 4 Aralık 2003, Dedeman Hotel - İstanbul
 • 6 Uğur İ., Gündüz L., (2002), "Rock Mechanics Aspects of the Lightweight Pumice Concretes"VIth Regional Rock Mechanics Symposium, ROCKMEC'2002, 10-11 October, Konya.
 • 7 Gündüz L., Uğur İ., Demirdağ S., (2001), "Mermer Türlerinin Özgül Isı Kapasite Değerleri Üzerine Teknik Bir İnceleme"Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs, s181-196., Afyon.
 • 8 Gündüz L. ve Uğur İ., (2000), " Pomzadan Mamul Blok Elemanlarında Kayaç Parametreleri - Ses Akustiği İlişkisi Üzerine Teknik Bir Analiz", V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 30-31 Ekim, s205 - 215., Isparta.
 • 9 Uğur İ., Şentürk A., Gündüz L., (1996), "Suni Mermer Plakalarının Fiziksel ve Mekanik Özellikleri", 3. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, 15-16 Şubat, Ankara, s135-145.
 • 10 Uğur İ., Gündüz L., (1995), " Mermer Atıklarının Değerlendirilebilirliği", Türkiye I. Mermer Sempozyumu, 6-7 Nisan, Afyon, s61-67.
 • 11 Altındağ R., Akbay D., Şengün N., Demirdağ S., Uğur İ. (2016). Türkiye’de Yeraltı Yapıları ve Mühendislik Eğitiminde Yeri, 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, 775-786, 26-28 Mayıs 2016, Ankara/Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Parça Mermer Artıklarının Değerlendirilebilirliği
 • Doktora Tezi
 • 1 Doğal Yapı ve Kaplama Taşlarının Ses Akustiği ve Kayaç Parametreleri ile İlişkisinin İncelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hilal ÖZER TOKLU, "Gözenekli Bazı Doğaltaşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Yapısal ve Termal Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi"
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KARAABAT VAROL M. 2015, "Bir Bakır Madeni Sahası Yatırım Değerlendirmesinin Monte Carlo Simulasyonu ile Gerçekleştirilmesi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Doğal Taşlarda Isı Yalıtımı, Dayanıklılık ve Enerji Tasarrufu Arasındaki İlişki, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (3842-D-14)
 • 2 Doğal Taşlarda Isı Yalıtımı, Dayanıklılık ve Enerji Tasarrufu Arasındaki İlişki,Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Proje No: MAG 114M090
 • 3 "Uygun Katkı Maddeleri İlavesi ile Pomzadan Mamul Yüksek Performanslı Yapısal Beton Üretimi Olanaklarının Araştırılması", 0971-M-04 Nolu Münferit Proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 1001 (114-M-569), Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması. Proje Araştırıcısı, (2014-2017).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ`nin düzenlenmesi, ve organizasyonunda Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (TURKEY)-Cagliari University(ITALY), Seminer ve ders verme, Haziran 2015.
 • 2 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDU (TURKEY)-Leon University(SPAIN), Seminer ve ders verme, Mart 2007.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Socrates-Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Çimento ve Beton Teknolojisi
Doğal Taş - Çevre Etkileşiminde Fiziko - Kimyasal Süreçler
Kayaç Sınıflandırması veKalite Belirleme Teknikleri
Mermer İşlemeciliği ve Kalite Belirlemesi
Mermer Madenciliği
Mühendislik Matematiği-I
Mühendislikte Sayısal Çözümleme
Sondaj Tekniği
Teknik Resim
 
Bu İçeriği Paylaş!