KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Osman YILDIZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Telefon 2462114131
E-Posta osmanyildiz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2250-0260
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 04.07.1986
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 31.05.1989
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10.05.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eski Anadolu Türkçesi,Anadolu ve Rumeli Ağızları,Türkiye Türkçesi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Osmanlı Vasıtasıyla Arnavutçaya Geçen Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler", Yeni Türkiye, C 2, S 100 (Türk Dili Özel Sayısı), Ankara 2018, s. 200-208.
 • 2 "Bucak Ağzında Şimdiki Zaman Çekimi", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 2007, C. XIII, S. 1, s. 289-303.
 • 3 "Halk Dilinde Mutfak Alet ve Gereç Adları", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 139,Temmuz-Ağustos 2002, 295-320.
 • 4 "Miftahu'n-Nücum ve Dil Özellikleri", Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 292, 11-19 (2002).
 • 5 "Çağdaş Arnavutça'da Türkçe Kökenli Kelimeler", Türk Yurdu Dergisi, 162-163, 447-455 (2001).
 • 6 "Orta Türkçe Lehçeleri'nde Karşılaştırmalı İsim Çekim Ekleri ve Eski Anadolu Türkçesi'nin Yeri", Dil Dergisi, 88, 14-29 (2000).
 • 7 "Türkçe'de Kelime Sonu Ünsüz Grupları", Dil Dergisi, 97, 66-78 (2000).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Dilimizdeki Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerde Görülen Fonetik Değişmeler", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 321-339 (1999).
 • 2 "bars > pars Kelimesi Üzerine", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 3, 143-161 (1999).
 • 3 "Lâtin Alfabesi'nin Kabûlü ve Mustafa Kemal ATATÜRK", SDÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 169-181 (1998).
 • 4 "Elağa Vahid", Kardeş Ağızlar Türk Lehçe ve Şiveleri Dergisi, 7, 28- 32 (1988).
 • 5 "Cemâlî-i Karamanî ve Miftâhu'l-Ferec'i", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 271-293 (1996).
 • 6 "Dil, Kavram Kargaşası ve 'Olay' Kelimesi", Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 123, 8-10 (1988).
 • 7 "Çivril'de Lakaplar", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 265-272 (1988).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Teke Yöresi ve Çevresi Ağızlarında Kullanılan Bir Zarf-fiil Morfemi:{-dI4k sıra} Üzerine", I. Teke Yöresi Sempozyumu Bildirileri Kitabı I-II, Burdur, 2015, C. I, s. 229-239.
 • 2 "Isparta'da 'Gül' ve Türevleriyle Kurulmuş Yer Adları", Gül Kitabı, Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta 2005, s. 161-169.
 • 3 "Orta Türkçe Metinlerinde 'Peygamber' Terimiyle Anlamdaş (Synonyme) Türkçe Kökenli Terimler", Tebliğler, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, 325-339, Isparta, 1998.
 • 4 "Keklik Pınarı'nın Ağız Özellikleri", Tebliğler, İnönü Üniversitesi, III. Battal Gazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 277-281, Malatya, 1988.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Mahtumkulu Divanı’ndaki Kelimelerin Çağdaş Oğuz Türkçesinin Söz Varlığı İçindeki Yeri –I-", Magtymguly Pyragy And Universal Human Cultural Values" International Scientific Conference, Ashgabat, May 14-16, 2014, s. 262-263.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "bars > pars Kelimesi Üzerine", s. 143-161 (TDK tarafından düzenlenen 8-12 Kasım 1999 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nde sunulan bildirim).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ahmed-i Bîcân, 'Acâibü'l-Mahlûkât (Dil Özellikleri-Metin-Seçmeli Sözlük, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, Malatya, 1989.
 • Doktora Tezi
 • 1 Cemâlî-i Karamanî, Miftâhu'l-Ferec (Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizini), C. I-IV, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı, Malatya, 1993.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye Türkçesinde Ünsüz İkizleşmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2019 (Tuğba Korkmazer).
 • 2 Türkmenistan'ın Ahal İli Kaka İlçesi ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2019 (Ovadan Orazova).
 • 3 Aksu Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2019 (Şule Emirdar).
 • 4 Keçiborlu Ağzı (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2019 (Könül Şakirova).
 • 5 Gönen Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2019 (Tuğba Aygün).
 • 6 Sütçüler Ağzı (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2019 (Turgut Erol).
 • 7 Şarkikaraağaç Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2019 (Fatma Tezcan).
 • 8 "Gagavuz Destanları"nın Fonetik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2019 (Fatma Çalışkan).
 • 9 Birecik Ağzı (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2015 (İsmail Altunbıçak).
 • 10 "Gagavuz Destanları"na Göre Gagavuz Türkçesinde Ekler, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2015 (Semra Akgül).
 • 11 Senirkent Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2015 (Ali Şavklı)
 • 12 Gölhisar Ağzı (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014 (Celal Eryiğit)
 • 13 Kitabu Tecvid Fi Kelam-ı Kur'ani'l-Mecid (Giriş-İnceleme-Metin-Seçmeli Sözlük-Tıpkıbasım), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013 (İnan Gümüş)
 • 14 Atabey Ağzı (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013 (Ali Osman Yalkın)
 • 15 Eski Anadolu Türkçesinin Selçuklu Dönemine Ait Bazı Eserlerde Birleşik Fiiller, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012 (Naciye Karahan).
 • 16 Alanya'nın Yer Adları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012 (Aysun Gündüz Önal)
 • 17 Eğirdir Ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011 (Döne Elbir).
 • 18 Uluborlu Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010 (Burcu Gülbahar).
 • 19 Virânî Baba Risâlesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım),Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009 (Perihan Kaya).
 • 20 Âbidîn, Ravzatül-İslâm (Giriş-İnceleme-Metin-Seçmeli Sözlük), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002 (Hakan Dağ).
 • 21 Risâle-i Hasâtü'l-Külye Ve'l-Mesâne, Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001 (Yalçın Yurdakul).
 • 22 Fâl-Nâme, Giriş-İnceleme-Metin-Söz Dizini-Tıpkıbasım, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2000 (Vedat Kartalcık).
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Terceme-i Ravzatü'l-Muttakin (Giriş-İnceleme-Metin-Tıpkıbasım-Dizinler", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2020 (Selenay KOŞUMCU).
 • 2 Batı Antalya Yer Adları (Sınıflandırma ve Dil Bilgisi İncelemesi), Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018 (Aysun GÜNDÜZ ÖNAL)
 • 3 'Abdu'r-rahman-i Darir Tafsil-i Tarik-i Mukarrebin ve Sebili'l-Müttebi'in (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler) C. I-IV, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2017 (Ali Osman YALKIN)
 • 4 Firdevsi-i Rumi, Süleymanname (38. Cilt), Dil Özellikleri, Metin, Söz Dizini, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2015 (Himmet BÜKE).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Birecik Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), 3433-YL1-13 Nolu BAP Projesi(36 ay süreli, devam ediyor, 4966,89 TL Bütçeli)
 • 2 "Senirkent Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük), 3430-YL1-13 Nolu BAP Projesi(12 ay süreli, devam ediyor, 4966,25 TL Bütçeli)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SDÜ II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Yürütücülüğü (19-21 Ekim 2011)
 • 2 SDÜ I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Yürütücülüğü (23-26 Ekim 2007)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumunda Bilim Kurulu Üyeliği (23-26 Ekim 2007)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Dil Kurumu
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, 2011-
 • 2 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, 2007-
 • 3 Türk Dili Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1998-
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yrd. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998-
 • 2 Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1993-
VERDİĞİ DERSLER
Eski Türkçe I (Göktürkçe)
Eski Türkçe II (Uygurca)
Orta Türkçe I
Orta Türkçe II
Orta Türkçenin Karşılaştırmalı Grameri I
Orta Türkçenin Karşılaştırmalı Grameri II
Türk Dil Bilgisi I
Türk Dil Bilgisi II
Türk Dilinin Aktüel Meseleleri
Türkiye Türkçesi I
Türkiye Türkçesi II
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri I
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri II
 
Bu İçeriği Paylaş!