KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Behset KARACA
Birimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114160
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5214-3818
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 222
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 28.06.1988
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 05.02.1991
Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 10.10.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Tahrirler, Yörükler, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, KARACA BEHSET, XVI. YÜZYILDA ATAK SANCAĞINDA GAYRİMÜSLİMLER. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 10(27), , 435-453. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, XVI. YÜZYILDA BARLA ŞEHRİ VE BARLA’DAKİ VAKIFLAR. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 89-102. (2023), (TR DİZİN)
 • 3 ŞENKUL DİLEK, KARACA BEHSET, ŞER’ÎYYE SİCİLLERİNE GÖRE ULUBORLU KAZASINDA AİLENİN YAPISI ve OLUŞUMU (1856-1876). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(46), , 212-244. (2023), (Diğer)
 • 4 KARACA BEHSET, ANTALYA LİMANI İLE GÜNEYBATI VE ORTA ANADOLU SAHİLİNDEKİ DİĞER LİMANLAR (MEĞRİ VE ALÂİYE ARASINDAKİ LİMANLAR) VE BURADAKİ TİCARİ FAALİYETLER (XV-XIX. YÜZYIL). Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 9(25), , 503-523. (2022), (TR DİZİN)
 • 5 KARACA BEHSET, Manavgat'ın Siyasi, İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (XV-XIX. Yüzyıllar). History Studies, 13(4), , 1279-1320. Doi: 10.9737/hist.2021.1035, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 KARACA BEHSET, İzmir-Aydın Demiryolu Hattı’nın Dinar’dan Sonraki Uzantıları (Proje, İmtiyaz ve Yapım Aşaması). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 25-49. (2021), (TR DİZİN)
 • 7 KARACA BEHSET, ŞENKUL DİLEK, NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE HOYRAN KAZASI’NIN DEMOGRAFİK YAPISI (1831-1847). Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi , 689-723. Doi: 10.13113/CEDRUS.202036, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 KARACA BEHSET, KARACAN KADİR, Nüfus Defterlerine Göre Ağlasun Kazası (1831–1847). History Studies, 12(5), , 2487-2541. Doi: 10.9737/hist.2020.929, (2020), (TR DİZİN)
 • 9 ŞENKUL DİLEK, KARACA BEHSET, 1053 NUMARALI TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT DEVRİNDE HOYRAN KAZASININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(37), , 250-279. (2020), (Diğer)
 • 10 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, Osmanlı Medeniyeti, Yerleşmesi ve İskânına Etki Eden En ÖnemliKurumlardan Biri Olan Tekke ve Zaviyeler: Hamid Sancağı Örneği. History Studies, 11(5), , 1585-1606. Doi: 10.9737/hist.2019.780, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 11 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, XVI. Yüzyılda İrle Kazası Vakıfları. Mediterranean Journal of Humanities (MJH), 9(2), , 357-372. Doi: 10.13114, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 12 KARACA BEHSET, KARACAN KADİR, FREDERİCK BARBAROSSA’NIN HAÇLI SEFERİ İLE MİRYOKEFALON SAVAŞ GÜZERGÂHI İLİŞKİSİ VE MİRYOKEFALON SAVAŞ YERİ TZİPRİTZE. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), , 241-264. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 13 KARACA BEHSET, GÖÇER GÜNGÖR, Gönüllü Bir İttihatçı Olarak Balkan Harbi’ine Katılan Ziya Şakir’in Harp Hatıraları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 527-552. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 14 KARACA BEHSET, XVI Yüzyılda Meğri Fethiye Kazası Vakıfları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi sayı 31 Isparta 2014 s 1 44. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1-44. (2014), (Diğer)
 • 15 KARACA BEHSET, 1570 1571 Tarihinde Yalvaç Kazası Vakıfları. SDÜ Fen Ede. Fak. SBD, 1(22), , 85-107. (2010), (Diğer)
 • 16 KARACA BEHSET, 1522 1532 Tarihlerinde Menteşe Bölgesi Yörükleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), , 403-440. (2008), (Diğer)
 • 17 KARACA BEHSET, XVI Asırda Teke Yöresinden Kıbrıs a Yapılan Sürgünler. Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, 4(4), , 649-652. (1999), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARACA Behset, KARACAN KADİR, Bölgenin Tarihi Coğrafyası İle İlgili Bazı Mülahazalar ve Miryokefalon. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Myriokephalon Savaşı Sempozyumu (19-20 Haziran 2014) Özel Sayısı , 149-172. (2014), (Diğer)
 • 2 KARACA BEHSET, XVI Yüzyılda Meğri Fethiye Kazası. SDÜ Fen Ede. Fak. SBD, 1(30), , 13-54. (2013), (Diğer)
 • 3 KARACA BEHSET, Osmanlı Devleti nde Konar Göçer Zümrelerin (Yörükler) Safevi Devletiyle İlişkileri. Arayışlar, 0(14), , 17-36. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 4 KARACA BEHSET, Osmanlı Devleti nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Fethi ve Burada Uyguladığı İdari Sistem. SDÜ FEN EDE. FAK. SBD, 1(8), , 57-72. (2003), (Diğer)
 • 5 KARACA BEHSET, Safavi Devleti nin Ortaya Çıkışı ve II Bayezid Dönemi Osmanlı Safevi İlişkileri. Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, 9(9), , 409-420. (2002), (SSCI)
 • 6 KARACA BEHSET, 1518 H 924 Tarihli Tahrir Defterine Göre Kiğı Sancağı. Prof. Dr. Bayram Kodaman’xxa Armağan, 1(1), , 137-169. (1993), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Prof. Dr. Zeki Arıkan Anısına Tarih Tasarımları(2023). İdeal Kültür Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, Prof. Dr. Bayram Ürekli'ye Armağan(2023). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KARACA BEHSET, KARACAN KADİR, Miryokefalon Savaşı'nın Yeri(2022). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 KARACA BEHSET, Doğal ve Kültürel Mirasın Paleo-Kuleönü Gölü'ndeki İzleri: 50 Bin Yılın Öyküsü(2022). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 KARACA BEHSET, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 6(2022). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 KARACA BEHSET, Antalya Kitabı Toprak, Su, Medeniyet: Antalya -4-(2021). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, KARACA BEHSET, SOSYAL BİLİMLERDE YENİ ARAŞTIRMALAR V(2021). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, Her Yönü İle Burdur 2021 İl Yıllığı(2021). Uyum Ajans, Bölüm, (ULUSAL)
 • 9 KARACA BEHSET, Antalya Kitabı Antalya’da Doğa ve Medeniyet -3-(2020). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 KARACA BEHSET, KARACAN KADİR, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II(2019). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, KARACA BEHSET, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II(2019). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 KARACA BEHSET, KARACAN KADİR, XV. Yüzyıldan Günümüze Keçiborlu Kazası(2019). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 13 KARACA BEHSET, KARABOĞA DURMUŞ VOLKAN, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan Türk Tarihi Araştırmaları(2018). Berikan Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 KARACA BEHSET, Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya 1(2018). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 KARACA BEHSET, Geçmişten Günümüze Göç(2017). Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 KARACA BEHSET, Research and Development on Social Sciences(2017). İnternational Association of Social Science Research, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 KARACA BEHSET, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın(2016). Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 18 KARACA BEHSET, 1501 de Hamid Sancağı Vakıfları MAD 3331 Numaralı Vakıf Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi(2014). Burdur Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Tümü, (ULUSAL)
 • 19 KARACA BEHSET, XV ve XVI Yüzyıllarda Uluborlu Kazası(2012). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 20 KARACA BEHSET, Dünden Bugüne Antalya(2010). TC Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 21 KARACA BEHSET, Dünden Bugüne Antalya(2010). TC Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları,, Bölüm, (ULUSAL)
 • 22 KARACA BEHSET, XV Ve XVI Yüzyıllarda Manavgat Kazası(2009). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 23 KARACA BEHSET, XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı(2008). Antalya Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 24 KARACA BEHSET, XV ve XVI Yüzyıllarda Teke Sancağı(2002). Fakülte Kitabevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 25 KARACA Behset, Prof. Dr. Bayram Kodaman'a Armağan(1993). Samsun, Tümü, ISBN: (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!