KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Osman UYANIK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Telefon 2462111359
E-Posta osmanuyanik@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7089-4340
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜH. 27.03.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 05.09.1995
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 16.08.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Zemin Mekaniği,Temel Mühendisliği,Zemin Sıvılaşması,Zemin Dinamiği,Sismik Kırılma,Yapı Jeofiziği
YAYINLAR
 • Doktora Tezi
 • 1 Uyanık, O. (2002): “Kayma Dalga Hızına Bağlı Potansiyel Sıvılaşma Analiz Yöntemi” DEU. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi) s.190,İzmir-Türkiye.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Aydan Ö., ve Kumsar, H., 1995, A Site Investigation of Dinar Earthquake of October 1, 1995. Turkish Earthquake Foundation TDV/DR 97-003 İstanbul
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çoşkun O., 2020. Deprem ve zemin parametrelerinden en büyük yatay yer ivmesinin belirlenmesi. SDÜ FBE Jeofizik Müh. ABD, Yüksek Lisans Tezi s.81, Isparta.
 • 2 Kurt H.B., 2019. Doğal Radyoaktivite Verilerinden Radyojenik Isı Üretimi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Müh. Anabilim Dalı Yük. Lisans Tezi, s: 51
 • 3 Ateş E. 2018. Jeofizik Yöntemler ile Yer-Yapı Etkileşimi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik M. Anabilim Dalı, Yüksek lisans tezi s: 73.
 • 4 Öziçer S. 2016. Jeofizik Yöntemler ile Riskli Yapıların Belirlenmesi ve İzmir Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. Anabilim dalı. s:93
 • 5 Çatlıoğlu B., 2015. Heyelan Geometrisinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim dalı s:102.
 • 6 Gördesli F. G., 2013. Deprem ve Zemin Parametrelerinden Dinamik Taşıma Gücünün Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim dalı s:75.
 • 7 Yeşil Y. 2012. Zemin Büyütmesinin Sismik Hızlardan Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri EnstitüsüJeofizik Müh.ABD. Isparta
 • 8 Algül, E., 2011. Haydarlı Baraj Alanının Jeoteknik Özellikleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim dalı s:113.
 • 9 Çekmen, V., 2009, Kayma Direnç Parametrelerinin Sismik Hızlar ile Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı,Isparta s:101
 • 10 Çakmak., O., 2008, Baraj Alanlarındaki Problemlerin Jeofizik Çalışmalarla (Sismik-Elektrik) Belirlenmesi Eşen I HES Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, ısparta s:97.
 • 11 Uyar, O. 2006. Kayma Dalga Hızı ve Basitleştirilmiş Prosedüre Bağlı Karşılaştırmalı olarak Sıvılaşma Direnç Değerlendirilmesi.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Isparta s: 88.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sabbağ N. 2016. Beton Kalitesinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği anabilim dalı s: 172
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Uyanık O., Sabbağ N. 2016. Beton Kalitesinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. SDÜ-ÖYP05277-DR-14.
 • 2 Uyanık O., ve Çatlıoğlu B, 2015. Heyelan Geometrisinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:3411-YL1-13, Isparta.
 • 3 Uyanık O., 2014. Jeotermal Projesi. SDÜ MF Jeofizik Müh. Bl-Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş.
 • 4 Uyanık O., ve Gördesli F. G., 2013. Deprem ve Zemin Parametrelerinden Dinamik Taşıma Gücünün Belirlenmesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:2961-YL-11, Isparta.
 • 5 Uyanık, O. ve Yeşil Y., 2012. Zemin Büyütmesinin Sismik Hızlardan Belirlenmesi,SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:1808-YL-09, Isparta
 • 6 Uyanik, O. ve Algul, E., 2011. Haydarlı Baraj Alanının Jeoteknik Özellikleri. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:2114-YL-10, Isparta
 • 7 Uyanık, O., Çakmak, O. ve Öncü Z., 2010. Afyonkarahisar – Çay Mermer Sahası Yerine Ait Jeofizik Etüt. SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta
 • 8 Uyanık, O., ve Çekmen, V., 2009, Kayma Direnç Parametrelerinin Sismik Hızlarla Belirlenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:1625-yl-08 Isparta.
 • 9 Uyanık, O., Çakmak, O. ve Gürbüz, M., 2009, Afyonkarahisar-Dinar-Haydarlı köyü Haydarlı Baraj yerine ait Jeofizik Rezistivite Etütü SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi-DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yer altı suları Şube Müdürlüğü, Isparta
 • 10 Uyanık, O., ve Çakmak., O., 2008, Baraj Alanlarındaki Problemlerin Jeofizik Çalışmalarla (Sismik-Elektrik) Belirlenmesi Eşen I HES Örneği, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:1451-yl-06 Isparta.
 • 11 Uyanık,O. ve Uyar, O., 2007, Kayma Dalga Hızı ve Basitleştirilmiş Prosedüre Bağlı Karşılaştırmalı Olarak Sıvılaşma Direnç Değerlendirmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi Proje No:1238-yl-06 Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Açısı Içerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometrisi (Jeofizik Yöntem) ile Incelenmesi (TÜBİTAK-1001, 112Y145)
 • 2 Irklı, M., 2013. Sıvılaşma Analizleri için Yazılım Geliştirme ve Saha Uygulamaları. Tubitak 2209 A Öğrenci Projesi (Danışman: Osman Uyanık)
 • 3 Pamukçu, O., Şalk, M., Akdemir, Ö., Sındırgı, P., Gönenç, T., Kaftan, İ. ve Uyanık, O. İzmir güneyindeki aktif fayların mikrogravite ve GPS yöntemleriyle araştırılması TÜBİTAK 108Y285 nolu proje sonuç raporu, Danışmanlar; Hasan Sözbilir, Muzaffer Kahveci, TÜBİTAK ÇAYDAG,143 sayfa, (2012)
 • 4 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin yürütmekte olduğu TÜRDEP (Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik-ancak tektonik rejimleri farklı-bölgelerde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması).
 • 5 Ergin,M., Eser-Doğdu,B., Karakaş,Z., Sözeri,K., Aydın,İ., Uyanık,O., Uyanık,N.A., Göksu,Y., Gökten,E.,Yiğitbaşoğlu,H., Özçağlar, A., Atakol,O., Kenar,A., Bayhan,E., Şimşek,B., İleri,Ö., Önal,Z., Durmuş,E.S. “Ege Denizi’nin Kuzeydoğu (Biga yarımadası) ve Güneydoğu (Marmaris-Fethiye) Plajlarında Ağır Mineral Plaserlerinin Araştırılması: Ekonomik, Çevresel ve Yönetim Faktörleri”. Bilimsel Araştırma Projesi (09B4343019 nolu), Destekleyen: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Ofisi, 2009-2012.
 • 6 Çatlıoğlu B., 2010. Sismik Hızlardan Yoğunluğun Belirlenmesi. Tubitak 2209A öğrenci projesi (Danışman: Osman UYANIK)
 • 7 Türker, E., Uyanık, O., ve Bozcu, M., 2005, Eşen I (Muğla-Fethiye) HES Muhtemel Baraj Yeri Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi-Göltaş Enerji A.Ş., Isparta
 • 8 Türker, E., Uyanık, O., ve Bozcu, M., 2004, Eşen I (Muğla-Fethiye) HES Muhtemel Baraj Yeri Etüdü Ön Araştırma Sonuçları, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi-Göltaş Enerji A.Ş., Isparta
 • 9 Türker, E., ve Uyanık, O., 2004, Kayı Grup Yönetim Binası Zemin Araştırma Raporu, SDÜ. Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta.
 • 10 Türker, E., ve Uyanık, O., 2001, Eşen II (Muğla-Fethiye) HES Muhtemel Yeni Santral Yeri ve Kuyruk Suyu Sismik Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi-Göltaş Enerji A.Ş., Isparta.
 • 11 Türker, E., ve Uyanık, O., 2001, Süleyman Demirel Üniversitesi Onkoloji Araştırma ve Uygulama Hastanesi Jeoteknik Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta.
 • 12 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, E., Keskin, N.,..., Uyanık, O.,..., 2001, Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, T.C. SDÜ. Müh.-Mim. Fakültesi, Isparta.
 • 13 Türker, E., Uyanık, O., Özalpaydın, C., Yalçın, A., Bozcu, M., ve Işık,H., 2000, Ünikent Konut Yapı Kooperatifi Jeoteknik Raporu, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta.
 • 14 Türker, E., Uyanık, O., 2000, Eşen II HES Şalt ve Santral Sahası Potansiyel Heyelanların Geometrisini Saptamak için Jeofizik Çalışma, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi- Göltaş Enerji A.Ş., Isparta.
 • 15 Türker, E., Uyanık, O., Özalpaydın, ve Işık, H., 2000, Eşen II (Muğla-Fethiye) HES Cebri Boru Güzergahı Jeoteknik Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi-Göltaş Enerji A.Ş., Isparta.
 • 16 Herece, E., Şentürk, K.,..., Türker, E., Uyanık, O., ...,1999, Gölcük Donanma Üssü Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Etüdü, MTA Jeoloji Etüdleri Daire Başkanlığı-SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Ankara
 • 17 Türker, E., Mutlutürk, M., ve Uyanık, O., 1998, Afyon-Dazkırı Küçük Sanayi Sitesi Jeoteknik Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta.
 • 18 Türker, E., Kamacı, Z., Kara, V., Uyanık, O., Mutlutürk, M., Yalçın, A., Bozcu, M., ve Yılmaz, K., 1998, Gediz (Kütahya) Organize Sanayi Bölgesi Jeoteknik Etüdü, SDÜ. Deprem ve Jeoteknik Merkezi, Isparta.
 • 19 Türker, E., Kaya, M.A., Kamacı, Z., Uyanık, O., Büyükköse, N., Mutlutürk, M., Yalçın, A., ve Özkan, F., 1996, Dinar Afet Bölgesi Jeoteknik Etüdü, SDÜ-Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • 20 Keçeli, D.A., Türker, E., Kamacı, Z., Kaya, M.A., ve Uyanık, O., 1994, Isparta Belediyesi Mavikent Toplu Konut Alanı Jeofizik Mühendisliği Zemin Etüd Raporu, SDÜ. Müh. Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TÜRKİYE 20. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE ve SERGİSİ-2013 Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 TÜRKİYE 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE ve SERGİSİ-2010 Bilim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Prof. Dr. Ali Keçeli Jeofizik Jeoteknik Çalıştayı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 YAPI JEOFİZİĞİ VE YER-YAPI-DEPREM İLİŞKİSİ. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursları kapsamında, İstanbul’da 02 Ocak 2021. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 2 YAPI JEOFİZİĞİ VE YER-YAPI-DEPREM İLİŞKİSİ. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursları kapsamında, Antalya’da 12 Aralık 2020. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 3 Yapılaşma için makro bölgelemenin önemi ve sismik hızlardan sıvılaşma analizi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurum İçi Eğitim kapsamında, İstanbul BŞB’de 21 Aralık 2020. Eğitim veren: Osman Uyanık
 • 4 YAPI JEOFİZİĞİ VE YER-YAPI-DEPREM İLİŞKİSİ. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursları kapsamında, Trabzon’da 02 Kasım 2020. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 5 Kayma Dalga Hızına ve SPT ye Bağlı Sıvılaşma Analizi. TMMOB Jeofizik Müh. Odası. 14-15 Aralık 2019, Antalya. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 6 Sismik Yöntemler ile Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi. TMMOB Jeofizik Müh. Odası. 02-03 Haziran 2018, İzmir. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 7 Zemin Sıvılaşma analiz yöntemleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası. 22-23 Ekim 2016, Bursa. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 8 Prof. Dr. Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı.
 • 9 Genç Yerbilimleri Kongresi-2015 Bilim Kurulu Üyeliği
 • 10 Zemin Sıvılaşma Analiz Yöntemleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 31-01 Şubat 2015 Ankara. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 11 JEOFİZİK VE KLASİK YÖNTEMLERLE YAPI İNCELEMELERİ" KURSU,TMMOB Jeofizik Müh. Odası 10 - 11 MAYIS 2014 İZMİR. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 12 Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 2-3 Şubat 2013 Samsun. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 13 Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 9-10 Şubat 2013 Eskişehir. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 14 Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 27-28 Nisan 2013 Ankara. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 15 Zemin Sıvılaşma Analiz Yöntemleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 20-21 Nisan 2013 İzmir. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 16 Zemin Sıvılaşma Analiz Yöntemleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 22-23 Haziran 2013 Eskişehir. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 17 Zemin Sıvılaşma Analiz Yöntemleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 1-2 Haziran 2013 Çanakkale. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 18 Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 8-9 Haziran 2013 Denizli. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 19 Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 11-12 Mayıs 2013 Bursa. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 20 Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 02-03 Mart 2013 Kocaeli. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 21 Yapı Jeofiziği ve Riskli Yapıların Tespiti. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 22-23 aralık 2012 Adana. Kurs veren: Osman Uyanık
 • 22 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi (Kocaeli) Düzenlediği Vs30 ve Mikro Bölgeleme Kursunda (Kurs veren:Osman Uyanık (Yrd. Doç. Dr.)
 • 23 SDÜ 10.Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Jeofizik Sempozyumu. (Başkan Yrd.)
 • 24 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasının Genel Merkezde (Ankara) Düzenlediği Zemin Araştırmaları Kursunda Kurs veren Prof. Dr. Ergün Türker ve Osman Uyanık (Yrd. Doç. Dr.)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Seminer: Doç. Dr. Osman UYANIK ile Riskli Yapıların Belirlenmesi için Hızlı ve Pratik Çözüm: Yapı Jeofiziği, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Trabzon Şubesi- 13-06-2020
 • 2 Seminer: Jeoteknikte Jeofizik Çalışmalar. 7-8 Nisan 2018-Antalya
 • 3 "Zemin incelemelerinde Jeofizik Yöntemler" konusunda 2. Yerbilimleri Kongresinde, konferans 03-06 Mayıs 2018 Kıbrıs
 • 4 "Tahribatsız Muayene Yöntemleri " konusunda 2. Yerbilimleri Kongresinde, konferans 03-06 Mayıs 2018 Kıbrıs
 • 5 Seminer: Jeoteknik Amaçlı Jeofizik Çalışmalar. 13-17 Kasım 2017. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı
 • 6 Panel: Heyelan Geometrisinin Jeofizik Yöntemler ile Belirlenmesi. 03.01.2017 Kuşadası-Aydın. Panelist: Osman Uyanık
 • 7 Seminer: Kentsel Dönüşüm ve Yapı Jeofiziği. 01.04.2017 Ankara.
 • 8 Uyanık O., 2013. Bina Deprem Riskinin Belirlenmesinde Kullanılan Tahribatsız Jeofizik Yöntemler. MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi Konferans Salonu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeoteknik Çalıştay 04.11.2103
 • 9 Beton Dayanımının Belirlenmesinde S-Dalga Hızının Önemi. TMMOB Jeofizik Müh. Odası 27 Nisan 2013 Ankara. Seminer veren: Osman Uyanık
 • 10 “Sıvılaşma ve Önemi”, “Sıvılaşma Analiz Teknikleri” (10 Aralık 2012, DEU Jeofizik Mühendisliği Bölümü İzmir)
 • 11 Ispartanın Sorunları ve Çözüm Önerileri İmar ve Çevre, 25-28 Mayıs 2009, Isparta Valiliği.Panelist Osman Uyanık
 • 12 Deprem ve Yapılaşma Sorunları 11-12 Haziran 2009, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilciliği. Depremde Zeminlerin Davranışı, Makro ve Mikro Bölgelendirme Konuşmacı: Osman Uyanık
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 The Porosity of Saturated Shallow Sediments From Seismic Compressional and Shear Wave Velocities. Journal of Applied Geophysics - Volume 73, Issue 1FEATURED IN THE SCIENCEDIRECT TOP 25 LIST OF MOST DOWNLOADED ARTICLES RANKED 1ST ON THE TOP 25 FOR JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS – JANUARY TO MARCH 2011
 • 2 The Porosity of Saturated Shallow Sediments From Seismic Compressional and Shear Wave Velocities. Journal of Applied Geophysics - Volume 73, Issue 1FEATURED IN THE SCIENCEDIRECT TOP 25 LIST OF MOST DOWNLOADED ARTICLES RANKED 8TH ON THE TOP 25 FOR JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS – JANUARY TO DECEMBER 2011 FULL YEAR
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2020-434633
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2019-433436
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2018-393877-Doktora öğrencisi yayın teşviği
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2017-370325-Doktora öğrencisi yayın teşviği
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2013-308073
 • 6 Liquefaction analysis from seismic velocities and determination of lagoon limits Kumluca/Antalya example.-, Cilt: 95, No: ?, Sf: 90-103, 2013. Tubitak Yayın Teşvik Başvuru No:300562
 • 7 The porosity of saturated shallow sediments from seismic compressional and shear wave velocity. J. of Applied Geophysics. Tubitak yayın Teşvik Başvuru No:247751
 • 8 A ground radiometric study of uranium, thorium and potassium in Isparta, Turkey. Annals of Geophysics. Tubitak Yayın Teşvik Başvuru No:247609
 • 9 Statistical Correlations between seismic wave velocities and SPT blow counts and the relative density of soils. Journal of Testing and Evaluation. Tubitak yayın Teşvik Başvuru No:160002
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 PAJES-35920
 • 2 GSD_2020_180
 • 3 GSD_2020_288
 • 4 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, ID:683679
 • 5 PAJES-35920_(1)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ SAPTANMASINDA KULLANILAN JEOFİZİK YÖNTEMLER VE ARAZİ UYGULAMALARI (YENİ KENT MERKEZİ VE ÇEVRESİ - İZMİR’DEN ÖRNEKLER)
 • 2 JFZ2011-A01
 • 3 JFZ2011-A02
 • 4 JFZ2011-A03
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Cilt:12 Sayı:3
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ID:598529
 • 2 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ID:626402
 • 3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi: ID:725687
 • 4 Türkiye Jeoloji Bülteni: ID:766968
 • 5 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Id: 646729
 • 6 Gümüşhane FBE Dergisi
 • 7 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 542314 nolu yayın
 • 8 PAJES-66768
 • 9 TUJES Dergisi Hakemlik ID 399383
 • 10 İstanbul YERBİLİMLERİ DERGİSİ' Makale No: JL-17-09
 • 11 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Referans No:PAJES-00018
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of Asian Earth Sciences, 192, 104257
 • 2 Journal of Asian Architecture and Building Engineering: JAABE1904137BS
 • 3 Journal of Asian Architecture and Building Engineering: JAABE2007288BS
 • 4 Vadose Zone Journal: VZJ-2020-09-0094-ORA
 • 5 Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology Editorial Office--qjegh2020-101
 • 6 Journal of Asian Architecture and Building Engineering
 • 7 APPGEO-2019-236
 • 8 ENGEO_2019_216_
 • 9 Journal of Applied Geophysics
 • 10 Engineering Geology
 • 11 Acta Geophysica
 • 12 Acta-Geophysica
 • 13 Journal of Asian Earth Sciences
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkez Müdürü 2008-2011
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TMMOB Jeofizik Müh. Odası Yapı Jeofiziği Komisyon Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Zemin ve Temel Etüt Komisyon Toplantıları
 • 2 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
 • 3 TMMOB Jeofizik Mühendisliği, Isparta İl Temsilciliği
 • 4 TMMOB Jeofizik Mühendisliği İşyeri Temsilciliği
VERDİĞİ DERSLER
Afet Yönetimi
Bitirme Ödevi
Depremden Korunma
Harita Okuma
İleri Mühendislik Jeofiziği
Jeoteknik Mühendisliğinde Jeofizik
Jeoteknik Mühendisliğine Giriş
Kaya Mekaniği
Radyasyon Güvenliği
Sismik Kırılma ve Mühendislik Uygulamaları
Temel Mühendisliği
Yapı Jeofiziği
Yorumlama II
Zemin Dinamiği ve Müh. Sismolojisi
Zemin Dinamiği ve Mühendislik Sismolojisi
Zemin Dinamiğinde Özel Konular
Zemin Sıvılaşma Analiz Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!