KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ömer ELİTOK
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111338
E-Posta omerelitok@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/omerelitok
ORCID ID 0000-0001-6879-2575
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MADEN 05.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 05.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 26.06.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Mineraloji-Petrografi,Optik mineraloji,Manto dinamiği ve global tektonik,Ofiyolitik kayaçların petrolojisi ve tektoniği,Bazaltik kayaçların petrolojisi,Volkanizma,Granitic kayaçların petrolojisi,Potasik magmatik kayaçlar,Plaka tektoniği,Jeomorfoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Elitok, Ö., Dolmaz, M.N., 2011. Tectonic Escape Mechanism in the Crustal Evolution of Eastern Anatolian Region (Turkey). In: Uri Schattner (ed.), At the Midst of Plate Convergence, ISBN 978-953-307-594-5,289-302.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Elitok, Ö., 2003, Şarkikaraağaç (Isparta) ofiyolit tabanı metamorfitlerinin jeolojisi ve petrografisi (GB Türkiye). S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., Özel Sayı, 7(2), 209-231.
 • 2 Elitok, Ö., 2002, Beyşehir-Hoyran napları içerisinde yer alan Şarkikaraağaç (Isparta) Ofiyoliti' nin jeolojisi ve petrografisi. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Derg., Isparta, 6(2), 146-169.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Elitok, Ö., Görmüş, M., 2011. Gölcük volkanizması (Isparta) ve çevresel sorunlar. SDUGEO e-dergi, 5, 32-43.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şener, Ş., Elitok, Ö., Şener, E., Davraz, A., 2011. An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake, Turkey. Journal of Engineering Science and Design, 1 (3), 145-149.
 • 2 Dolmaz, M.N., Öksüm, E., Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Elitok, Ö., Aydın, İ., Poyraz, S.A., 2009. Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik Ve Gravimetrik Yöntemler İle Araştırılması. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 22(2), 105-118.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Elitok, Ö., 2007. Comments on the paper "Interpretation of Suluklu-Cihanbeyli-Goloren Magnetic Anomaly, Central Anatolia,Turkey: An integration of geophysical data" by Aydemir and Ateş (2006, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 164, 115-117.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Haner, B., Haner, S., Elitok, Ö.,2015. Bir Çevre Kirliliği ve Savurganlık Sorunu, Şiferton Gerçeği. Maden Mühendisleri Odası, V. Madencilik ve çevre sempozyumu, 26 -27 Kasım, Antalya, 278-287.
 • 2 Elitok, Ö., 2005.Isparta yöresi pomzalarının (GB Türkiye) mineralojik ve petrografik özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimi. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, Gündüz, L. ve Deniz, V (Ed.), s.45-50.
 • 3 Elitok, Ö., Çoban, H., Caran, Ş., 1996, Yeniyıldız (Konya-Ereğli) ve civarının jeolojisi. S.D.Ü. IX. Mühendislik Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildiriler Kitabı, Isparta, 29-37.
 • 4 Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadıoğlu, Y.K., Caran, Ş., 1996, Torul granitoyidinin Güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası. S.D.Ü. IX. Mühendislik Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildiriler Kitabı, Isparta, 101-110.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gülal, E., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Dolmaz, M.N., Elitok,Ö., Baybura, T., Erdoğan, H., Soycan, M., Yılmaz, İ., Telli, A.K., Taktak, F., Öcalan, T., Gümüş, K., 2009. GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu'nun Hız ve Gerilim Alanlarının Tespiti. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13−17 Nisan 2009, MTA - Ankara, 576.
 • 2 Gülal, E., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Dolmaz, M.N., Elitok,Ö., Baybura, T., Erdoğan, H., Soycan, M., Yılmaz, İ., Telli, A.K., Taktak, F., Öcalan, T., Gümüş, K., 2009. Identification of the Velocity and Strain Fields in Southwestern Anatolia Through GNSS Measurements. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13−17 Nisan 2009, MTA - Ankara, 577.
 • 3 Elitok, Ö., 2003, Şarkikaraağaç (Isparta) ofiyolit tabanı metamorfitlerinin jeolojisi ve petrografisi, S.D.Ü. 20. Yıl Sempozyumu Jeoloji Mühendisliği Bildiriler Kitabı, s.161-162, Isparta
 • 4 Elitok, Ö., 2000, Kızıldağ ofiyolitinin (Şarkikaraağaç) jeolojisi ve petrografisi, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 280, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tudryn, A., Thodiard1, E., Tucholka1, P., Elitok,Ö., Kamaci, Z., Massault, M., Poisson, A., Özgûr, N., Platevoet, B., 2010. Environmental Changes for Last 2000 Years Recorded in Sediments of Lake Burdur, Turkey. Preliminary Results. BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010
 • 2 Gülal, E., Erdoğan, S., Tiryakioğlu, İ., Şahin, M., Baybura, T., Erdoğan, H., Soycan, M., Yılmaz, İ., Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Dolmaz, M.N., Elitok, Ö., Taktak, F., Telli, A.K., Öcalan, T., Gümüş, K., 2009. Identification of the block movements and stress zones in southwestern Anatolia through GNSS measurements, seismicity, and Coulomb stress distribution. Proceedings of TIEMS 2009 Annual Conference, İstanbul, June, 9th-11th., 20-30.
 • 3 Elitok, Ö., 2003, Geology and initial emplacement of the Şarkikaraağaç ophiolite, SW Turkey. The 3rd Int. Conf. On Earth Sci. and Electronics, 23-24 October, Istanbul, p.199-207
 • 4 Dolmaz, M. N., Hisarlı, Z. M., Elitok, Ö., 2002, Structural interpretation of the Kızıldağ ophiolite (Eğirdir-Isparta) with aeromagnetic data, SW Turkey. Int. Conf. On Earth Sciences and Electronics, 23-24 October, Istanbul, p.103-111.
 • 5 Elitok, Ö., 2001, Geochemistry and tectonic significance of the Şarkikaraağaç Ophiolite in the Beyşehir-Hoyran nappes. SW Turkey, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May, Isparta, p.181-196.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Elitok,Ö., Platevoet,B., Guillou,H., Scaillet,S., Dilek,Y., Drüppel, K., Poisson, A., Bardintzeff, J-M., Deniel, C., Nomade, S., Massault, M., Özgür, N., Yılmaz, K., 2012. Geochemical and geochronological implications of the Gölcük volcano, SW Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012 1-5 October 2012, Izmir, Turkey, p.76.
 • 2 Özgür, N., Platevoet, B., Elitok, Ö., Scaillet, S., Guillou, H., Yağmurlu, F., Poisson, A., Yılmaz, K., 2008, A possible volcanic hazard risk deduced from recent activity of the Gölcük volcano, SW Turkey: Abstracts 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway, 06-14 August 2008.
 • 3 Platevoet, B., Scaillet, S., Guillou, H., Nomade, S., Blamart, D., Poisson, A., Elitok, Ö., Özgür, N., Yağmurlu, F. and Yılmaz, K., 2006. Pleistocene explosive activity of the Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey. EGU Vienna, 2006.
 • 4 Platevoet, B., Scaillet, S., Guillou, H., Nomade, S., Blamart, D., Poisson, A., Elitok, Ö., Özgür, N., Yağmurlu, F. and Yılmaz, K. 2006, Recent plinian and phreato-plinian activity of Gölcük volcano, Isparta Angle, Turkey: Comminication to the French Geological Society: Tephras and Quaternary Sequences Symposium, 6th November 2006.
 • 5 Yılmaz, K., Elitok, Ö., 2005. Geological and geochemical characteristics of the mafic-ultramafic intrusions in the Lycian ophiolites (W Tefenni), SW Turkey. Int. Symp. on the Geodynamics of the Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Kadir Has University, Istanbul,p220.
 • 6 Elitok, Ö., 2004, Origin of subophiolitic metamorphic rocks beneath the Şarkikaraağaç (Isparta) ophiolite, SW Turkey, 5 th international Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece.
 • 7 Elitok, Ö., 2002, Petrographical and geochemical characteristics of the subophiolitic metamorphic rocks beneath the Şarkikaraağaç Ophiolite, SW Turkey, 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May, p.145, İstanbul.
 • 8 Elitok, Ö., 2002, Petrographical and geochemical characteristics of the subophiolitic meta-morphic rocks beneath the Şarkikaraağaç Ophiolite, SW Turkey, 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May, p.145, İstanbul.
 • 9 Elitok, Ö., 2001, Geochemistry and tectonic significance of the Kızıldağ Ophiolite in the Beyşehir-Hoyran nappes, SW Turkey, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May, p.63, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Elitok, Ö., 2010. Geological and geochemical constraints on the northward propagated ocean basin evolution and supra-subduction zone type ophiolite in the Isparta Angle area, SW Turkey. International Symposium on Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, 4-8 October 2010, Ankara, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeniyıldız (Ereğli) ve civarının jeolojik ve petrografik incelemesi, 1995, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Şarkikaraağaç (Isparta) ve çevresinin jeoloji, mineraloji ve petrografisi, 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı, 220 s., Isparta
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Özgür, N., Yağmurlu, F., Ertunç, A., Karagüzel, R., Görmüş, M., Elitok, Ö., Yılmaz, K., and Çoban, H., 2008, Assesments of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano: Süleyman Demirel Üniversitesi, TUBITAK Araştırma Projesi Final Raporu, 46 p.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Senirkent (Isparta) kuzeyinde yer alan volkanik kökenli kayaçların jeolojisi ve petrolojisi. SDÜ-BAP Proje No:1994-YL-09
 • 2 Depremle yaşamayı Öğreniyorum, 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları (Proje No: 112B164)
 • 3 Gölcük volkanizmasının (Isparta) jeolojik evrimi, GB Türkiye: Süleyman Demirel Üniversitesi, TUBITAK Proje No: 104Y181.
 • 4 Kızıldağ ofiyolitinin (Isparta-Eğirdir) petrografik ve jeokimyasal incelemesi, GB Türkiye. SDÜ-BAP, Proje No:566
 • 5 Şarkikaraağaç (Isparta) ofiyolit tabanı metamorfitlerinin kökeninin incelemesi. SDÜ-BAP, Proje No: 367
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Muratdağı Bölgesi (Uşak, Batı Anadolu)'Nin Güney Kesimindeki Ni-Lateritlerin Jeokimyasal Özellikleri Ve Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması. TUBITAK Proje No:109Y278
 • 2 GNNS ölçümleri, depremsellik, colomb gerilme dağılımı ile güneybatı Anadoludaki blok haraketleri ve gerilim alanlarının tespiti. TÜBİTAK Proje No:YTÜ TÜBİTAK 108Y298
 • 3 Türkiye'deki süs taşları potansiyelinin araştırılması. MTA, Kod No:2011.08-16-1-2 (Danışman).
 • 4 Malatya-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman bölgesinin kabuk ve üst manto yapısının jeofizik yöntemler ile (magnetik-gravimetrik ve sismolojik) araştırılması. SDÜ-BAP, proje No:1069-M-05, 2005
 • 5 Isparta Doğa Eğitimi Projesi (IDE), Eğitimci
 • 6 Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi. TUBITAK Proje No:104Y175.
 • 7 Likya Napları içerisinde yer alan Yeşilova ofiyolitinin jeokimyasal özellikleri, mafik-ultramafik dayk intrüzyonlarının jeodinamik evrimi, GB Türkiye. SDÜ-BAP, Proje No:634
 • 8 "Şarkikaraağaç (Isparta) ve civarının jeolojik, mineralojik, petrografik incelemesi, sıcak su ve jeotermal enerji olanakları", SDÜ-BAP, Proje no:99
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta, Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Isparta
 • 2 Suleyman Demirel Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi IX. Mühendislik haftası Sempozyumu. 29-31 Mayıs 1996, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 DAAD (German Academic Exchange Service)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Burdur gölünün dünü, bugünü, yarını. "Göller Bölgesi ve Su" Paneli, 27 Mart 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Stratigraphic analyses of layered deposits. INTECH, ISBN: 979-953-307-339-1.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Gondwana Research
 • 2 Journal of Asian Earth Sciences
 • 3 Geological Society of America
 • 4 Physics of the Earth and Planetary Interiors
 • 5 Ofioliti
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Geologica Balcanica
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesi (03.09.2002-25.10.2011 arası)
 • 2 Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (12.11.2010-)
VERDİĞİ DERSLER
Bazalt Oluşumu ve Bazaltik Kayaçların Jeokimyası
İleri Optik Mineraloji
Mineraloji ve Petrografi
MS-2 Mesleki İngilizce II
MS-2 Ofiyolitler
MS-4 Yitim Zonlarında Magmatik ve Metamorfik Prosesler
MS-5 Bazaltik Kayaçların Petrolojisi
Ofiyolit ve Okyanusal Litosfer
Optik Mineraloji
Özel Mikroskobik Petrografi
Tektonik Ortamlar ve Magmatizma
Türkiye Jeomorfolojisi
Yitim Zonu Magmatizması
 
Bu İçeriği Paylaş!