KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah EROĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
E-Posta abdullaheroglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ADANA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 21.10.1982
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 28.02.1986
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 11.01.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Deterministik Envanter Modelleri - Öğrenme ve Paranın Zaman Değeri Etkilerini İçeren Model Önerileri, Fakülte Kitabevi, 2002-Isparta
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "KPSS A GRUBU Müfettişlik, Kaymakamlık, Uzmanlık, Bankacılık Sınavlarına Hazırlık ", Editör Yrd. Doç. Dr. Cemal Baltacı, Gökçe Yayınevi
 • 2 SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Editör Yrd. Doç. Dr. Şeref Kalaycı, Asil yayın dağıtım ltd. şti.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu, A. "YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Sayı:17
 • 2 Eroğlu, A.; v.d. "Generalized Formulae for Islamic Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Contracts" Afro Eurasian Studies, Vol. 1, Issue 1, Spring 2012, 126-133
 • 3 Eroğlu, A., ve M.H. Demir, 2008 "Kusurlu Ürün Oranı ile Bir Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli", Review of Social, Economic & Business Studies, Vol 9/10, 263-286
 • 4 Eroğlu, A., Karaatlı, M., ve Kılınç, Y., 2004, "Kusurlu ürünler için bir ekonomik üretim miktarı modeli" SDÜ İİBF Dergisi, cilt 9,sayı 2.
 • 5 Eroğlu, A., " Kusurlu ürünler içeren üretim partileri için, enflasyon ve paranın zaman değeri etkileri altında bir ekonomik sipariş miktarı modeli" SDÜ-İİBF Dergisi Cilt :7,Sayı 1 ,2002
 • 6 Eroğlu, A., "Economic order quantity model with shortages backordered under inflation and time value of money", SDÜ-İİBF Dergisi Cilt :6,Sayı 1 ,2001
 • 7 Bekçi, İ., Eroğlu, A., Usul, H., "Portföy seçimi problemine bulanık mantık yaklaşımı ", SDÜ-İİBF Dergisi Cilt :6,Sayı 2 ,2001
 • 8 Eroğlu, A., Toklu, B., "Stoksuzluğa izin verilmesi durumunda öğrenme etkilerine sahip bir ekonomik imalat miktarı modeli" SDÜ Fen Bil.Enst. Dergisi, Cilt 5,Sayı 3, 2001
 • 9 Eroğlu, A., "Atlamalı taksitli bir borcun parçalı geometrik ve aritmetik değişimli taksitlerle ödenmesi problemlerine çözüm önerileri" Dumlupınar Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, yıl 3,sayı 5, Haziran 2001
 • 10 Eroğlu, A., "Bir borcun taksitlerle geri ödenmesi problemlerine çözüm önerileri", SDÜ-İİBF Dergisi Cilt :5,Sayı 1 ,2000
 • 11 Eroğlu, A,"Planlı Bakım Sistemlerui İçin Bazı Stokastik yenileme Modelleri" DEÜ İİBF Dergisi,Cilt13,S:11,1998
 • 12 Eroğlu,A.,Ömürbek,N.,"Doğrusal proğramlama teknigi ile Meşrubat sektöründeki bir işletmede ürün bileşiminin bulunmusı", SDÜ-İİBF Dergisi -1998
 • 13 EROĞLU, Abdullah, ve GÜNGÖR, İbrahim, "Primal-Dual Doğrusal Programlama Modelleri Arasındaki İlişkiler", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, Isparta, (1997).
 • 14 Güngör,İ., Eroğlu.A."Küme Örtüleme Problemleri ve Bir Uygulama" SDÜ-İİBF Dergisi, Cilt:2, 1997
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu, A. ve G. Özdemir (2012) "Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemeler ile Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli" Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak Dergisi, 27(1):37-40
 • 2 EROĞLU, Abdullah, SÜTÇÜ, Abdullah ve SULAK, Harun, "Rassal Olarak Kusurlu Üretim yapan Üretim Süreçleri İçin Ekonomik Üretim Miktarı Modeli", Gazi Üniversitesi MMF Dergisi, Cilt 23, No 4, 923-929 2008.
 • 3 Eroglu, A. and Ozdemir, G., (2007), "An economic order quantity model with defective items and shortages" İnternational Journal of Production Economics, vol 106 pp: 544-49.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Eroğlu, A., Karaöz, M., "Generalized Formula for the Periodic Linear Gradient Series Payment in a Skip Payment Loan with Arbitrary Skips" The Engineering Economist, Vol 47,num:1,2002
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Eroglu, A., "Optimal lot sizing with regular maintenance interruptions, Appl. Math. Modelling 21 (1997) 85-90" Appl. Math. Modelling vol 29(2),2004, pages 211-12
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroğlu A., vd., “ Bir Borcun Düzenli Atlamalı Taksitlerle Ödenmesi Problemleri”, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2011, 4-7 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
 • 2 Eroğlu, A., Demir, M.H., "Talep oranının satış fiyatına bağımlı olduğu durum için bir ekonomik üretim miktarı modeli" ÜAS'03 III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi 19-20 Nisan 2003
 • 3 Eroğlu,A.,Şahin,M.,"Mermer işleme tesislerinde kesim atıklarının enazlanması" XIX Yöneylem Araştırması Kongresi,ODTÜ,1998
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Omega, The International Journal of Management Science
 • 2 computers and industrial engineering
 • 3 production planning and control
 • 4 international journal of production economics
 • 5 european journal of operational research
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Gazi Üniv. Fen Bil. Ens. Dergisi
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Dekanlık 24/02/2012-27/05/2015
 • 2 Dekanlık (Vekaleten) 19/09/2011-23/02/2012
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı Haziran 1997- Haziran 2000
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcılığı Haziran 1997-Temmuz 1998
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik 1
İstatistik 2
Yöneylem Araştırması 1
Yöneylem Araştırması 2
 
Bu İçeriği Paylaş!