KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Zakir KANBUR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Sismoloji Anabilim Dalı
E-Posta zakirkanbur@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 03.07.1992
Yüksek Lisans ABD THE UNİVERSİTY OF NEVADA RENO JEOFİZİK PROGRAMI 23.12.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 25.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kırılma ve Yansıma Sismolojisi, Sismik veri işlem, Aktif ve pasif kaynaklı yüzey dalgaları analizi, (REMİ), (MASW), GPR yer radarı
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aksu, H. H., Görmüş, M., Kanbur, Z. 2017. Sığ Sualtı Yapıların Belirlenmesinde Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Beyşehir Gölü Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Özel Sayı 1: 38-43
 • 2 Kanbur, Z., Silahtar, A., Özsoy, C., 2011. Sığ Sismik Yansıma, MASW ve ReMi Yöntemleri ile Sığ Yapıların İncelenmesi: Isparta Yerleşim Merkezi Kuzeyi Pliyo-Kuvaterner Çökel Yapı Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-3, p.224-232
 • 3 Kanbur, M.Z., Silahtar, A. Özsoy, C., 2011. Yansıma ve Yüzey Dalgaları Metotları ile İnsan Yapımı Tünel Yerinin Bulunması, SDÜ Kampüs Örneği-Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-3, s.244-255
 • 4 Kanbur, Z., Kanbur, S., 2009. Isparta şehir merkezi kuzeyinin sismik kırılma-mikrotitreşim (ReMi) tekniği ile S-dalgası hız dağılımı, SDU, Fen Bilimleri Dergisi, 13-2, 156-172.
 • 5 Kanbur, Z. Görmüş, M., Kanbur, S. 2008. Isparta yerleşim alanı kuzey kesiminin sığ S-Dalgası kesitinin çıkarılmasında Kırınım-Mikrotitreşim Tekniğinin (ReMi) kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri dergisi, 29-2, 77-86
 • 6 Kanbur, S., İsmailov, T., Kanbur, Z, 2007. "Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Şarkikaraağç (Isparta) Örneği", Ekologiya ve Su Tasarrüfatı Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, Memarlıq ve İnşaat Universitesi Su Tasaarrüfatı ve Mühündis Kommunikasiya Sistemleri, Azarbaycan No:4, 41-49.
 • 7 Kanbur, Z., 2006. An application of Kirchhoff Depth Imaging Technique to the multi-channal shallow seismic reflection data, Istanbul University-Journal of Electrical&Electronics Engineering (IU-JEEE), v. 6/1, pp. 35-40.
 • 8 Kanbur, Z., 2005. Sığ Sismik Yansıma Verilerine Yığma Öncesi Kırchhoff Derinlik Migrasyon Uygulaması, SDU, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3. p.172-179.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Silahtar, A., Kanbur, M.Z. 1D nonlinear site response analysis of the Isparta Basin (Southwestern Turkey) with surface wave (ReMi) and borehole data. Environ Earth Sci 80, 268. https://doi.org/10.1007/s12665-021-09551-4
 • 2 Silahtar A, Kanbur M. Z, Beyhan G, 2020. Analysis of seismic site characterization of the Isparta basin (southwestern Turkey) using passive surface-wave method (ReMi™) and borehole data, J. Earth. Syst. Sci. 129/67.
 • 3 Kanbur M. Z, Silahtar A, Aktan G, 2020. Local site effects evaluation by surface wave and H/V survey methods in Senirkent (Isparta) region, southwestern Turkey, Earthq.Eng & Eng Vib. 19/2 321-333
 • 4 Silahtar A, Kanbur M.Z, Beyhan G. 2020. Investigation of a sedimentary basin by using gravity and seismic reflection data in the Isparta basin, southwestern Turkey. Bull Eng Geol Environ./10.1007/s10064-020-01804-z
 • 5 Kanbur, M.Z, Tokbaş, İ., 2020. Refraction-microtremor (ReMi™) based investigation of the accumulation of Quaternary sediments on the northern edge of Isparta, Turkey. Arab J Geosci. 13:474. DOI:10.1007/s12517-020-05434-3
 • 6 Aksu, H.H., Kanbur, M.Z. & Görmüş, M. 2017. Investigation of the Kumdanlı and surrounding faults on the Eğirdir Lake by conducting ground penetrating radar (GPR) profiles. Arab J Geosci 10, 387. https://doi.org/10.1007/s12517-017-3162-2
 • 7 Kanbur, Z., Görmüş, M., Kanbur, S., Durhan, Z. 2010. Significance of shallow seismic reflection (SSR) and ground penetrating radar (GPR) profiling on the Modern Coast line History of the Bedre Area, Egirdir Lake, Isparta, Turkey, Journal of Asian Earth Science, doi:10.1016/j.jseaes.2010.02.003.
 • 8 Utkucu, M., Kanbur, Z., Alptekin, Ö., Sümbül, F., 2009. Seismic behaviour of the North Anatolian Fault beneath the Sea of Marmara (NW Turkey): implications for earthquake recurrence times and future seismic hazard, Natural Hazard, 50/1, 45-71.
 • 9 Kanbur, Z., 2009. Interpretation of ambiguous reflection data by imaging processes: An example profile crossing steep submarine valley at the sea bottom, Journal of Asian Earth Science, 35/6, 516-523.
 • 10 Kanbur, Z. Alptekin, O. Utkucu, M. Kanbur, S., 2007. Imaging the basin and fault geometry from the multi-channel seismic reflection data in the Tekirdag Basin, Marmara Sea, Turkey, Geophys. J. Int. 169/2, 659-666
 • 11 Kanbur, Z., Louie, J. N., S. Chavez-Perez., Plank, G., Morey, D., Seismic Reflection Study of Upheaval Dome, Canyonlands, National Park, Utah, Journal of Geophysical Research-Planet. 105: (E4) 9489-9505 April, 25 2000.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kanbur, Z. Görmüş, M., Kanbur, S. 2008. Isparta Yerleşim Merkezi Kuzeyinin Sığ S Dalgası Kesitinin Çıkarılması, GARS 2008, Genişletilmiş özetler kitabı, p 165-169
 • 2 Aksu, H.H., Kanbur, Z., Görmüş, M., 2008. Kumdanlı Fayının Eğirdir Gölü Üzerinden Yer Radarı (GPR) İle İncelenmesi. GARS 2008, Genişletilmiş özetler kitabı, p 182-185.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kanbur, Z., Alptekin, Ö., (2003). Sismik Yansıma Görüntüleme Tekniği ile Marmara Denizi Tekirdağ Havzası fay geometrilerinin saptanması, SDU 10. Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s 56 13-15 Mayıs 2003.
 • 2 Kanbur, Z., Arı, Buket., (2003). Sığ Sismik Yansıma Yöntemi Kullanılarak Yüzeye Yakın Yapısal Özelliklerin Belirlenmesi, SDU 10. Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s 33, 13-15 Mayıs 2003.
 • 3 Kanbur, Z., Etiz, A., (2003). Sismik Kırılma Ekipmanı İle Mikrotromer Gürültü Ölçümlerinden 100 Metre Derinliğe Varan S Dalgası Hız Yapısının Çıkarılması, SDU 10. Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s 32, 13-15 Mayıs 2003.
 • 4 Şahin, Ş., Kara, V., Kanbur, Z., 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi Arazi Gözlem ve Değerlendirmesi, SDU 10. Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s 64, 13-15 Mayıs 2003.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 BEYŞEHİR GÖLÜ FAYI VE ÇEVRESİNDEKİ FAYLARIN BEYŞEHİRGÖLÜ ÜZERİNDE YER RADARI (GPR) İLE İNCELENMESİ
 • 2 ISPARTA GÖLCÜK BÖLGESİNDEKİ JEOLOJİK BİRİMLERİNMASW TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aksu, H. H., Görmüş, M., Kanbur, Z. 2017. Sığ sualtı yapıların belirlenmesinde yer radarı (gpr) uygulaması: Beyşehir Gölü örneği. 6. International Vocational School Symposium, 18-20 May, 2017 Bosnia&Herzegovina
 • 2 LOCAL SOIL CLASSIFICATION AND SEISMIC ZONATION STUDY BY UTILIZING ReMi METHOD AND BOREHOLE DATA IN ISPARTA BASIN
 • 3 Isparta Bölge Hastanesi’xxnin Sismik Tehlike Analizi
 • 4 Kumdanlı Fayının Eğirdir Gölü Üzerinden Yeni Yer Radarı (Gpr) Verileri İle Yorumlanması
 • 5 Senirkent Yerleşim Alanına Ait Zemin Özelliklerinin ReMi Yöntemi İle İncelenmesi
 • 6 Utkucu M., Kanbur Z., Alptekin Ö., 2007. Sunbul F. Mapping B Value In The Marmara Region (Nw Turkey): Implications For Local Recurrence Times And Seismic Hazard. International Symposium in Kocaeli, Full text book, p1-9.
 • 7 Kanbur, Z., 2005, Application of Advance Imaging Technique to Multi-Channal Shallow Seismic Reflection Data, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol. 8, 2005, Suppl. 1, p 561-565.
 • 8 Kanbur, Z., (2005), Fault Geometry of Tekirdag Basin, Marmara Sea, Turkey by Seismic Imaging Technique. Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol. 8, 2005, Suppl. 1, p. 565-568
 • 9 Kanbur, Z., Alptekin, Ö., Kirchhoff Derinlik Migrasyon Tekniğinin Çok-Kanallı Yansıma Verilerine Uygulanması, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri ve Kitabı, s 127, 8 Ekim, 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kanbur, Z., Etiz, A., (2005), Isparta Havzası’nın Ana Kaya Derinliğinin Saptanması, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Özler Kitabı, Kocaeli, s:90
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DEPREM TEHLİKE ŞİDDET HARİTALARINA ZEMİN PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
 • 2 Kanbur, Z., Alptekin, Ö., (2002), Imaging the Fault Geometry From the Multi-Channel Seismic Reflection Data in the Marmara Sea, Tekirdag Basin, Turkey, AGU 2002, Spring meeting, Washington, paper number, S51A-10.
 • 3 J. Plescia (NASA), K. Herkenhoff (JPL), B. Kriens (CSUDH), Co-Pıs, John, N. Louie, UNR with Z. Kanbur, G. Shields, S. Chavez-Perez, G. Plank, Y. Lee, Q. Chen, Geophysical Surveys of the Upheaval Dome Impact Structure, Canyonlands National Park, Utah, Lunar and Planetary Institute, Houston, ve University of Nevada, Reno Seismology Colloquium'unda sunulmuştur, 10.02.1998. http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/louie/dome/98seismo/index.html
 • 4 Louie, J.N, Kanbur, Z., S. Chavez-Perez., Plank, G., Seismic Reflection Imaging of Impact-Induced Faulting and Deformation at Upheaval Dome, Canyonlands National Park, Utah, AGU fall meeting, Eos, Transactions, American Geophysical Union, vol.78, no.46, Suppl., pp.399, 18 Nov 1997
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1994-1997, University of Nevada, Reno, Mackay School of Mines, Seismological Laboratory, Geophysics. Thesis, Seismic Reflection Study of Upheaval Dome, Canyonlands, National Park, Utah, Tez Danışmanı: Assoc. Prof. Dr. J. N. Louie.
 • Doktora Tezi
 • 1 1998-2002, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Bölümü, Sismoloji ABD, Tez, Yığma Öncesi Migrasyon Tekniği İle Marmara Denizi Tekirdağ Havzası Yansıma Verilerinin TektonikYorumlaması, Tez Danışmanı, Prof. Dr. Ömer Alptekin.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Senirkent Yerleşim Alanının Vs30 Hız Haritasının Kırılma-Mikrokırınım (ReMi) Tekniği ile Çıkarılması
 • 2 Orman Zemininde Elde Edilen Radar (GPR) Verilerine Çevresel Etkilerin Araştırılması
 • 3 Isparta Mehmet Tönge Mahallesinin Vs30 Hız Haritasının Kırılma Mikro-kırınım (ReMi) Tekniği ile Çıkarılması
 • 4 Senirkent Yerleşim Alanı Zemin Özelliklerinin Mikrotremor Ölçümleri ile Belirlenmesi
 • 5 Isparta ve Eğirdir arasındaki yüzeylemiş ve yüzeylememiş fay yapılarının sismik yöntemlerle incelenmesi
 • 6 Isparta Bölge Hastanesi Çalışma Alanının Sismik Tehlike Analizi
 • 7 Eğirdir Gölü Batısı Sedimentasyon Özelliklerinin Sismik Yansıma Tekniği ile İncelenmesi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sismik Algılayıcılar Kullanarak Çevresel Kaynaklı Titreşimlerin Araştırılması
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Isparta Havza Yapısının Jeofizik Yöntemler ile Modellenmesi ve Senaryo Deprem Sismik Tehlike Haritalarının Hazırlanması
 • 2 Eğirdir ve Beyşehir Gölü Havzası Tektoniğinin Jeofizik Çalışmalarla Yorumlanması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Ağlasun Arası Jeolojik BirimlerinYüzey Dalgası Analizi İle İncelenmesi
 • 2 Isparta Şehir Merkezinin S-Dalgası Hız Dağılımının Sismik Kırılma-Mikrotitreşim (ReMi) Tekniği ile Araştırılması, BAP Projesi, 1228-M-06
 • 3 Eğirdir Gölü Batısı Sedimentasyon Özelliklerinin Sismik Yansıma Tekniği ile İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 1475-YL-07
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Havza Yapısının Jeofizik Yöntemler ile Modellenmesi ve SenaryoDeprem Sismik Tehlike Haritalarının Hazırlanması, TUBİTAK-114Y836
 • 2 Depremle Yaşamayı Öğreniyorum, 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TUBİTAK
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDU 10. Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Yurt dışında Y-Lisans ve dokrora çalışması için YLS bursu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Socaity Exploration Geophysicist
 • 2 American Geophysical Union, AGU
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Near Surface Geophysics
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2008
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hacattepe Üniversitesi, Yerbilimleri dergisi
 • 2 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
 • 3 Jeofizik Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkez Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Sismoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Bölüm SOKRATES ERASMUS koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Dalgalar
EM prospeksiyonda özel konular, Yer Radarı
Jeofizikte bilgisayar uygulamaları
Jeofizikte Veri Islem 1
Jeofizikte Veri İşlem 1
Jeofizikte Veri İşlem I
Jeotermal Jeofiziği
Meslek Hukuku
Sayısal Çözümleme
Sayisal Çözümleme
Spektral ve Gürültü Analizi
Teknik İngilizce 1
Temel Sismoloji
Uygulamalı Sismoloji
Zemin Dianmiği ve Mühendislik Sismolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!