KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fuat DEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon 2111194
E-Posta fuatdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 18.10.1989
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 15.09.1992
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, F., A.K. Korkmaz, M. Gençoğlu, H.Tekeli, "Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi ", 7. Ulusal Beton Kongresi, 323-332, İstanbul, 2007.
 • 2 Demir, F. "Beton Dayanımının Moment Taşıma Kapasitesine Etkisi ", XV Ulusal Mekanik Kongresi, Isparta, 2007.
 • 3 Çırak İ. F., F. Demir, M. Türkmen ve H. Tekeli, "Endüstri Yapılarında Dolgu Duvarların Yapısal Davranışa Etkisi", Çelik Yapılar Çalıştayı, Isparta, 2006.
 • 4 Demir, F., M. Türkmen, K. A. Korkmaz, H. Tekeli ve İ. Çırak, "Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 211-217, Denizli, 2006.
 • 5 Korkmaz, K. A., F. Demir, M. Türkmen, H. Tekeli ve İ. Çırak, "Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 218-225, Denizli, 2006.
 • 6 Tekeli, H., İ. Çırak, M. Türkmen, F. Demir ve K. A. Korkmaz, "Elastik Ötesi Sismik Performans İlişkisinin Saptanması İçin Analitik Bir Yöntem (Statik İtme Analizi)", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 263-270, Denizli, 2006.
 • 7 Demir F., "Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi için bir Bulanık Yaklaşım", Deprem Sempozyumu, 1353-1358, Kocaeli, 2005.
 • 8 Demir, F., "Elastisite Modülünün Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışına Etkisi", XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, 339-346, Hatay, 2005.
 • 9 Demir, F. ve S. Özmen, "Akdeniz Bölgesindeki Sanayi Yapılarının Depremselliğinin İncelenmesi", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, 340-347, Antalya, 2005.
 • 10 Türkmen M., F. Demir, İ. F. Çırak ve H. Tekeli, "Kolon Kiriş Birleşimleri Mafsallı Prefabrike Yapılarda Deprem Etkilerinden Oluşan Sorunlar ve Öneriler", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, 320-329, Antalya, 2005
 • 11 Demir F., "Betonun Elastisite Modülünün Alt ve Üst Sınır Değerlerinin Belirlenmesi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 191-198, Kocaeli, 2005.
 • 12 Demir, F., M. Gençoğlu ve K. Güler, "Çelik Tel Takviyeli Betonların Gerilme Şekil Değiştirme Davranışı için Bulanık Mantık Yaklaşımı", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII.Teknik Kongresi, 42-46, İstanbul, 2004.
 • 13 Demir, F. ve K. Güler, "Yüksek Dayanımlı Betonların Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi için Bulanık Mantık Yaklaşımı", XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 341-348, Gaziantep, 2003.
 • 14 Demir, F., "Betonun Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 9-14, İstanbul, 2001.
 • 15 Birinci, F., M. Tığdemir ve F. Demir, "Beton Numunesi Basınç Dayanımının Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Belirlenmesi", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 161-169, İstanbul, 2001.
 • 16 Saltan, M. ve F. Demir, "Rijit Üstyapıların Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Kullanımı", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 33-40, İstanbul, 2001.
 • 17 Demir, F., "Betonarme Elemanların İncelenmesinde Sonlu Eleman Yöntemi ve Eleman Seçimi", XII. Ulusal Mekanik Kongresi, 247-256, Konya, 2001.
 • 18 Demir, F., "Betonun Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi için Bir Fuzzy (Bulanık) Yaklaşımı", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongresi, Teknik Notlar, 180-188, Ankara, 2001.
 • 19 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarme Plakların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi", XI. Ulusal Mekanik Kongresi, 298-308, Bolu, 1999.
 • 20 Birinci, F. ve F. Demir, "Konut Tipi Yapılarda Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Kesti Tesiri Değişimlerinin Araştırılması", X. Mühendislik Sempozyumu, Cilt I, 179-192, Isparta, 1999.
 • 21 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarme Plakların İki Boyutlu Düzlem Gerilme Durumu Kullanılarak Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi", III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, 17-24, İstanbul, 1998.
 • 22 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarme Yüksek Kirişlerde Sonlu Eleman Yönteminin Uygulaması", İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı V Sempozyumu, İstanbul, 1996.
 • 23 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarmede Sonlu Eleman Yönteminin Uygulamasında Doğrusal Olmayan Davranışın Etkisi", II. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, 130-139, Trabzon, 1996.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ulutaş, H,Tekeli H.,Gençoğlu M.,Demir F Beton gerilme dağılım modelinin kesit hasar sınırları üzerine etkisi
 • 2 Tekeli H. Dilmaç H. ,Erkan K.T. F. Demir, Güler K. The Effects of Material Properties on Building Performance, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, ALBANIA,2013.
 • 3 Celep, Z., F.Demir, Performance based evaluation of reinforced concrete buildings in Turkish Codes, Second Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, İstanbul,Turkey,2013.
 • 4 Tekeli H. Dilmaç H. ,Erkan K.T. F. Demir, Güler K. Binaların Deprem performansına Beton Dayanımının Etkisi, International Construction Congress, Isparta, 2012.
 • 5 Erkan K.T., ,F. Demir, Seismic Behavior Masonry Structures; A Case Study : Afyon Mihrioğlu House, Seismic Protection of Cultural Heritage, Antalya, Turkey, 2011.
 • 6 Korkmaz, A.,F. Demir , E. İrtem, H. Tekeli , Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey, International Symposium On Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey,2009.
 • 7 Demir F, Korkmaz KA, Tekeli H, (2009). Investigation of Earthquake Behaviors of Existing Structures According to Turkish Design Code-2007, International Sakarya Earthquake Symposium, Sakarya, Türkiye, 1-3 Ekim, 2009.
 • 8 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Computational Investigation of Shear Wall-Frame interaction in Strengthening Accounting Torsional Effects, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 2009.
 • 9 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction, Beijing, China, 2008.
 • 10 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Effects of Infilled Masonry Walls on Nonlinear Structural Behavior of Precast Concrete Structure in Turkey, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
 • 11 Demir F., Korkmaz, A., H. Tekeli , Structural Performance by using ANFIS, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
 • 12 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Alternative Methodology for Prediction of Structural Story Drifts 5th EECS'08 International Symposium, North Cyprus, Gemikonağı,Lefke, 2008.
 • 13 Demir, F., A.K. Korkmaz, M. Gençoğlu, "Seismic Behavioral Assessment Of Precast Concrete Structures With Infilled Masonry Walls" The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 397-401, 2007.
 • 14 Korkmaz A.K., F. Demir, H. Tekeli "Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls ", 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, 269-276, Cyprus, 2007.
 • 15 Tekeli H., F. Demir, A.K. Korkmaz, M. Gençoğlu, Z. Ay, "Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi ", International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, 414-424, Süleyman Demirel University, Antalya, 2007.
 • 16 Demir, F., T. Uygunoğlu ve O. Ünal, "Fuzzy Logic Approach to Predict to Modulus of Elasticity of Steel Fiber Reinforced Concrete in Compression," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-513, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 17 Kormaz, K.A., E. Aktaş, F. Demir ve A. Sarı, "Earthquake Risk Assessment Profile for İzmir Region, Turkey," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-544, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 18 Sivri M, F. Demir ve A Kuyucular, "Farklı Duvar Yerleşimli Çerçeveli Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışı ve Göçme Mekanizması," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-062, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 19 Celep Z. ve F. Demir, "Symmetrically Loaded Beam on a Tensionless Two Parameter Foundation," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-544, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 20 Demir, F., M. Türkmen, H. Tekeli ve İ. Çırak, "A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks," The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, 208-215, Sakarya University, Sakarya, 2006.
 • 21 Demir, F., M. Türkmen, H. Tekeli ve İ. Çırak, "Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure," The Seventh International Conference on Vibration Problems, İstanbul, Springer, 137-142, Netherlands, 2005.
 • 22 Demir, F. ve K. Güler, "A New Fuzzy Approach for Stress-Strain Behavior of High -Strength Concrete," 6th International Symposium on Utilization of High Strength /High Performance Concrete, 897-907, University of Leipzig, Germany, 2002.
 • 23 Demir, F. ve K. Güler, "A New Fuzzy Approach for Cracking of Concrete," Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering, 755-764, İstanbul Technical University, İstanbul, 2002.
 • 24 Demir, F. ve M. Sivri, "Earthquake Response of Masonry Infilled Frames," International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, 151-158, Middle East Technical University, Ankara, 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SHIRWA, A.M. Betonarme Binalarda Perdelerin Performansa Etkisi
 • 2 Saydam, A Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi
 • 3 Popal M, "Düşük Dayanımlı Betonların Aderans Sıyrılma İlişkisi,Süleyman Demirel Üniversitesi FBE, 2015
 • 4 Dilmaç, H. Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi , 2014
 • 5 Çakıroğlu, M.G. Yığma Yapıların Güçlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi , 2014
 • 6 Erkan, T. Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Elastik Yöntemle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014
 • 7 Aycı, Ö., “Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008
 • 8 Özmen, S., “Isparta Sanayi Yapılarının Deprem Davranışının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.
 • 9 Sivri, M., “Dolgulu Çerçevelerin Deprem Etkisi Altındaki Davranışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şan M. Betonarme Çerçevede Boşluklu Dolgu Duvarların Modellenmesi
 • 2 Esen B. Düşük Beton Dayanımına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • 3 Akyürek, O. Betonarme Bina Performansına Dolgu Duvarların Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi ,2014
 • 4 Yenice ,T, Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi ,2010
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 İnce, H.H, “Mikrodalga ile Hızlandırılmış Kür Yönteminin Katkılı Harçlar Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi,2012
 • 2 Çırak, İ. F.,“Güçlendirme Perdeleri ile Mevcut Yapı Elemanları Arasındaki Kayma Davranışının Modellenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi, 2011 .
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Düşük Dayanımlı Betonların Aderans Sıyrılma İlişkisi,SDÜ BAP,3902-YL1-14
 • 2 Yığma Yapıların Güçlendirilmesi,SDÜ BAP 2014
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur İli İnşaat Sektöründe Çalışanların Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Konusunda Eğitilmesi ve Kamu Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi ", Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Destekli TR0205.01/002/01/011 sözleşme numaralı proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni bir yaklaşım, Tübitak 1001, proje no. 111M119
 • 2 Üç Boyutlu Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 1458-D-06
 • 3 Güçlendirme Perdeleri İle Mevcut Yapı Elemanları Arasındaki Kayma Davranışının Modellenmesi”, 1458-D-07, BAP Proje Yürütücüsü, 2011
 • 4 Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 0868-M-04
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tarihi Kayaaltı Köprüsünün Zaman Tanım Alanında Hesabı, Tübitak 2209, Danışman
 • 2 Tarihi Afyonkarahisar Mihrioğlu Evinin Zaman Tanım Alanında Hesabı, Tübitak 2209, Danışman
 • 3 Tarihi Diyarbakır Sülüklü Hanının Zaman Tanım Alanında Hesabı, Tübitak 2209, Danışman
 • 4 Deprem Hasarlı Binaların Onarımı ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi: Dış Perde Duvar Uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı –Yaygınlaşmış Ulusal ve Uluslararası Projesi, DPT-YUUP BAP-08-11-DPT.2004K120760
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 m2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 2004/95
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İle İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İSMEP Projesi, Nevşehir
 • 2 Deprem Bina Performansının Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi
 • 3 Binaların Güçlendirilmesinde Ankraj Uygulamaları
 • 4 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İle İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İSMEP Projesi, Bursa
 • 5 Bina Performansının Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi
 • 6 Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi
 • 7 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İle İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İSMEP Projesi, Diyarbakır
 • 8 Betonarme Yapıları Güçlendiriyormuyuz? " Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2008.
 • 9 Statik İtme Analizi Üzerine Genel Bir Değerlendirme" Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2008.
 • 10 "Yapıların Güçlendirilmesi " Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2006.
 • 11 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve Nedenleri" Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2005.
 • 12 "Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı " Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri ,2005.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2013-199715
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 FBE Yılın tezi danışmanlığı ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 KSCE Journal of Civil Engineering KSCE-D-13-00513
 • 2 Neural Computing and Applications NCAA-D-13-04080
 • 3 Neural Computing and Applications NCA-2948
 • 4 Composites Part B JCOMB-D-11-00749
 • 5 Journal of Materials Processing Technology
 • 6 Computational Materials Science
 • 7 Cement and Concrete Composites
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Construction & Building Materials
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Betonarme
Betonarme I
Betonarme II
Bilgisayar Destekli Betonarme Proje
Deprem Mühendisliğine Giriş
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama
Yapı Dinamiği
 
Bu İçeriği Paylaş!