KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fuat DEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon 2462111194
E-Posta fuatdemir@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6726-3831
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT 18.10.1989
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 15.09.1992
Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI MÜHENDİSLİĞİ (DR) 23.02.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, F., A.K. Korkmaz, M. Gençoğlu, H.Tekeli, "Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi ", 7. Ulusal Beton Kongresi, 323-332, İstanbul, 2007.
 • 2 Demir, F. "Beton Dayanımının Moment Taşıma Kapasitesine Etkisi ", XV Ulusal Mekanik Kongresi, Isparta, 2007.
 • 3 Çırak İ. F., F. Demir, M. Türkmen ve H. Tekeli, "Endüstri Yapılarında Dolgu Duvarların Yapısal Davranışa Etkisi", Çelik Yapılar Çalıştayı, Isparta, 2006.
 • 4 Demir, F., M. Türkmen, K. A. Korkmaz, H. Tekeli ve İ. Çırak, "Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 211-217, Denizli, 2006.
 • 5 Korkmaz, K. A., F. Demir, M. Türkmen, H. Tekeli ve İ. Çırak, "Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 218-225, Denizli, 2006.
 • 6 Tekeli, H., İ. Çırak, M. Türkmen, F. Demir ve K. A. Korkmaz, "Elastik Ötesi Sismik Performans İlişkisinin Saptanması İçin Analitik Bir Yöntem (Statik İtme Analizi)", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 263-270, Denizli, 2006.
 • 7 Demir F., "Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi için bir Bulanık Yaklaşım", Deprem Sempozyumu, 1353-1358, Kocaeli, 2005.
 • 8 Demir, F., "Elastisite Modülünün Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışına Etkisi", XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, 339-346, Hatay, 2005.
 • 9 Demir, F. ve S. Özmen, "Akdeniz Bölgesindeki Sanayi Yapılarının Depremselliğinin İncelenmesi", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, 340-347, Antalya, 2005.
 • 10 Türkmen M., F. Demir, İ. F. Çırak ve H. Tekeli, "Kolon Kiriş Birleşimleri Mafsallı Prefabrike Yapılarda Deprem Etkilerinden Oluşan Sorunlar ve Öneriler", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, 320-329, Antalya, 2005
 • 11 Demir F., "Betonun Elastisite Modülünün Alt ve Üst Sınır Değerlerinin Belirlenmesi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 191-198, Kocaeli, 2005.
 • 12 Demir, F., M. Gençoğlu ve K. Güler, "Çelik Tel Takviyeli Betonların Gerilme Şekil Değiştirme Davranışı için Bulanık Mantık Yaklaşımı", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII.Teknik Kongresi, 42-46, İstanbul, 2004.
 • 13 Demir, F. ve K. Güler, "Yüksek Dayanımlı Betonların Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi için Bulanık Mantık Yaklaşımı", XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 341-348, Gaziantep, 2003.
 • 14 Demir, F., "Betonun Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 9-14, İstanbul, 2001.
 • 15 Birinci, F., M. Tığdemir ve F. Demir, "Beton Numunesi Basınç Dayanımının Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Belirlenmesi", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 161-169, İstanbul, 2001.
 • 16 Saltan, M. ve F. Demir, "Rijit Üstyapıların Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Kullanımı", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, 33-40, İstanbul, 2001.
 • 17 Demir, F., "Betonarme Elemanların İncelenmesinde Sonlu Eleman Yöntemi ve Eleman Seçimi", XII. Ulusal Mekanik Kongresi, 247-256, Konya, 2001.
 • 18 Demir, F., "Betonun Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi için Bir Fuzzy (Bulanık) Yaklaşımı", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI.Teknik Kongresi, Teknik Notlar, 180-188, Ankara, 2001.
 • 19 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarme Plakların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi", XI. Ulusal Mekanik Kongresi, 298-308, Bolu, 1999.
 • 20 Birinci, F. ve F. Demir, "Konut Tipi Yapılarda Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Kesti Tesiri Değişimlerinin Araştırılması", X. Mühendislik Sempozyumu, Cilt I, 179-192, Isparta, 1999.
 • 21 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarme Plakların İki Boyutlu Düzlem Gerilme Durumu Kullanılarak Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi", III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, 17-24, İstanbul, 1998.
 • 22 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarme Yüksek Kirişlerde Sonlu Eleman Yönteminin Uygulaması", İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı V Sempozyumu, İstanbul, 1996.
 • 23 Demir, F. ve Z. Celep, "Betonarmede Sonlu Eleman Yönteminin Uygulamasında Doğrusal Olmayan Davranışın Etkisi", II. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, 130-139, Trabzon, 1996.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ulutaş, H,Tekeli H.,Gençoğlu M.,Demir F Beton gerilme dağılım modelinin kesit hasar sınırları üzerine etkisi
 • 2 Tekeli H. Dilmaç H. ,Erkan K.T. F. Demir, Güler K. The Effects of Material Properties on Building Performance, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, ALBANIA,2013.
 • 3 Celep, Z., F.Demir, Performance based evaluation of reinforced concrete buildings in Turkish Codes, Second Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, İstanbul,Turkey,2013.
 • 4 Tekeli H. Dilmaç H. ,Erkan K.T. F. Demir, Güler K. Binaların Deprem performansına Beton Dayanımının Etkisi, International Construction Congress, Isparta, 2012.
 • 5 Erkan K.T., ,F. Demir, Seismic Behavior Masonry Structures; A Case Study : Afyon Mihrioğlu House, Seismic Protection of Cultural Heritage, Antalya, Turkey, 2011.
 • 6 Korkmaz, A.,F. Demir , E. İrtem, H. Tekeli , Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey, International Symposium On Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey,2009.
 • 7 Demir F, Korkmaz KA, Tekeli H, (2009). Investigation of Earthquake Behaviors of Existing Structures According to Turkish Design Code-2007, International Sakarya Earthquake Symposium, Sakarya, Türkiye, 1-3 Ekim, 2009.
 • 8 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Computational Investigation of Shear Wall-Frame interaction in Strengthening Accounting Torsional Effects, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 2009.
 • 9 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction, Beijing, China, 2008.
 • 10 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Effects of Infilled Masonry Walls on Nonlinear Structural Behavior of Precast Concrete Structure in Turkey, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
 • 11 Demir F., Korkmaz, A., H. Tekeli , Structural Performance by using ANFIS, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
 • 12 Korkmaz, A.,F. Demir , H. Tekeli , Alternative Methodology for Prediction of Structural Story Drifts 5th EECS'08 International Symposium, North Cyprus, Gemikonağı,Lefke, 2008.
 • 13 Demir, F., A.K. Korkmaz, M. Gençoğlu, "Seismic Behavioral Assessment Of Precast Concrete Structures With Infilled Masonry Walls" The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 397-401, 2007.
 • 14 Korkmaz A.K., F. Demir, H. Tekeli "Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls ", 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, 269-276, Cyprus, 2007.
 • 15 Tekeli H., F. Demir, A.K. Korkmaz, M. Gençoğlu, Z. Ay, "Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi ", International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, 414-424, Süleyman Demirel University, Antalya, 2007.
 • 16 Demir, F., T. Uygunoğlu ve O. Ünal, "Fuzzy Logic Approach to Predict to Modulus of Elasticity of Steel Fiber Reinforced Concrete in Compression," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-513, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 17 Kormaz, K.A., E. Aktaş, F. Demir ve A. Sarı, "Earthquake Risk Assessment Profile for İzmir Region, Turkey," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-544, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 18 Sivri M, F. Demir ve A Kuyucular, "Farklı Duvar Yerleşimli Çerçeveli Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışı ve Göçme Mekanizması," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-062, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 19 Celep Z. ve F. Demir, "Symmetrically Loaded Beam on a Tensionless Two Parameter Foundation," Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE06-544, Yıldız Technical University, İstanbul, 2006.
 • 20 Demir, F., M. Türkmen, H. Tekeli ve İ. Çırak, "A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks," The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, 208-215, Sakarya University, Sakarya, 2006.
 • 21 Demir, F., M. Türkmen, H. Tekeli ve İ. Çırak, "Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure," The Seventh International Conference on Vibration Problems, İstanbul, Springer, 137-142, Netherlands, 2005.
 • 22 Demir, F. ve K. Güler, "A New Fuzzy Approach for Stress-Strain Behavior of High -Strength Concrete," 6th International Symposium on Utilization of High Strength /High Performance Concrete, 897-907, University of Leipzig, Germany, 2002.
 • 23 Demir, F. ve K. Güler, "A New Fuzzy Approach for Cracking of Concrete," Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering, 755-764, İstanbul Technical University, İstanbul, 2002.
 • 24 Demir, F. ve M. Sivri, "Earthquake Response of Masonry Infilled Frames," International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, 151-158, Middle East Technical University, Ankara, 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SHIRWA, A.M. Betonarme Binalarda Perdelerin Performansa Etkisi
 • 2 Saydam, A Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Davranışına Etkisi
 • 3 Popal M, "Düşük Dayanımlı Betonların Aderans Sıyrılma İlişkisi,Süleyman Demirel Üniversitesi FBE, 2015
 • 4 Dilmaç, H. Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi , 2014
 • 5 Çakıroğlu, M.G. Yığma Yapıların Güçlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi , 2014
 • 6 Erkan, T. Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Elastik Yöntemle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014
 • 7 Aycı, Ö., “Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008
 • 8 Özmen, S., “Isparta Sanayi Yapılarının Deprem Davranışının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.
 • 9 Sivri, M., “Dolgulu Çerçevelerin Deprem Etkisi Altındaki Davranışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şan M. Betonarme Çerçevede Boşluklu Dolgu Duvarların Modellenmesi
 • 2 Esen B. Düşük Beton Dayanımına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • 3 Akyürek, O. Betonarme Bina Performansına Dolgu Duvarların Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi ,2014
 • 4 Yenice ,T, Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Parametrelerin Değerlendirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi ,2010
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 İnce, H.H, “Mikrodalga ile Hızlandırılmış Kür Yönteminin Katkılı Harçlar Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi,2012
 • 2 Çırak, İ. F.,“Güçlendirme Perdeleri ile Mevcut Yapı Elemanları Arasındaki Kayma Davranışının Modellenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi, 2011 .
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur İli İnşaat Sektöründe Çalışanların Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Konusunda Eğitilmesi ve Kamu Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi ", Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Destekli TR0205.01/002/01/011 sözleşme numaralı proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yığma Yapıların Güçlendirilmesi,SDÜ BAP 2014
 • 2 Binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni bir yaklaşım, Tübitak 1001, proje no. 111M119
 • 3 Güçlendirme Perdeleri İle Mevcut Yapı Elemanları Arasındaki Kayma Davranışının Modellenmesi”, 1458-D-07, BAP Proje Yürütücüsü, 2011
 • 4 Üç Boyutlu Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Davranışı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 1458-D-06
 • 5 Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 0868-M-04
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Düşük Dayanımlı Betonların Aderans Sıyrılma İlişkisi,SDÜ BAP,3902-YL1-14
 • 2 Tarihi Kayaaltı Köprüsünün Zaman Tanım Alanında Hesabı, Tübitak 2209, Danışman
 • 3 Tarihi Afyonkarahisar Mihrioğlu Evinin Zaman Tanım Alanında Hesabı, Tübitak 2209, Danışman
 • 4 Tarihi Diyarbakır Sülüklü Hanının Zaman Tanım Alanında Hesabı, Tübitak 2209, Danışman
 • 5 Deprem Hasarlı Binaların Onarımı ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi: Dış Perde Duvar Uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı –Yaygınlaşmış Ulusal ve Uluslararası Projesi, DPT-YUUP BAP-08-11-DPT.2004K120760
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 m2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 2004/95
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İle İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İSMEP Projesi, Nevşehir
 • 2 Deprem Bina Performansının Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi
 • 3 Binaların Güçlendirilmesinde Ankraj Uygulamaları
 • 4 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İle İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İSMEP Projesi, Bursa
 • 5 Bina Performansının Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemlerle Belirlenmesi
 • 6 Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi
 • 7 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik İle İlgili İnşaat Mühendislerinin Eğitimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İSMEP Projesi, Diyarbakır
 • 8 Betonarme Yapıları Güçlendiriyormuyuz? " Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2008.
 • 9 Statik İtme Analizi Üzerine Genel Bir Değerlendirme" Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2008.
 • 10 "Yapıların Güçlendirilmesi " Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2006.
 • 11 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve Nedenleri" Antalya İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 2005.
 • 12 "Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı " Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri ,2005.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2013-199715
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 FBE Yılın tezi danışmanlığı ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 KSCE Journal of Civil Engineering KSCE-D-13-00513
 • 2 Neural Computing and Applications NCAA-D-13-04080
 • 3 Neural Computing and Applications NCA-2948
 • 4 Composites Part B JCOMB-D-11-00749
 • 5 Journal of Materials Processing Technology
 • 6 Computational Materials Science
 • 7 Cement and Concrete Composites
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Construction & Building Materials
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Betonarme
Betonarme I
Betonarme II
Bilgisayar Destekli Betonarme Proje
Deprem Mühendisliğine Giriş
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama
Yapı Dinamiği
 
Bu İçeriği Paylaş!