Yönetim Kurulu Kararları Top. No:774

Toplantı Tarihi : 06/02/2020

Toplantı No      : 774

1/1-Doç. Dr. Kamil YILMAZ’ın Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ’un Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Doç. Dr. Sennur ALAY AKSOY’un Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Makinaları Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi.

4- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU'nun Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebinin  uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a-Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran 20/01/2020 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan Volkan SÖNMEZ’in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 20/01/2020 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Oğuz SÖĞÜT’ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile 1 inci derece Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında görev yapan Doç. Dr. Fikret ÖZCAN’ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca oluşturulacak olan proje ekibinde yer almak üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE’nin DigyGlobal Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7-Dr. Öğr. Üyesi Demet GÜNDÜZ’ün Üniversitemiz Hastanesinde girişimsel radyoloji hizmeti gerçekleştiren tek öğretim Üyesi olması ve bu süreç içerisinde hizmet akışında aksaklıklar olması nedeniyle Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Isparta Şehir Hastanesine Pazartesi günü yapılan görevlendirmesinin iptal edilerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca Cuma günü yapılan görevlendirmesinin devam etmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nil AYCIL'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/b maddesi uyarınca görevlendirildiği Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarındaki 26.02.2020 tarihinde bitecek olan görev süresinin 1 (bir) yıl daha uzatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün Kurumsal Kimlik Çalışması kapsamında hazırlamış olduğu logo tasarımının uzmanlardan oluşan komisyona havale edilip; sonuç doğrultusunda Rektörün onay vermesine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10-Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Hacı Mehmet YEŞİLTAŞ’ın Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi doktora programındaki doktora eğitimini tamamlayabilmesi amacıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35’inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak adı geçen Üniversiteye aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11-Sağlık Bakanlığı Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Hüseyin KAYGISIZ’ın,  Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yapabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12-Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Said TOKER'in 2019 Ekim Dönemi doçentlik başvuru dosyasını incelemek üzere jüri üyesi olarak görevlendirilen Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde ÖNER'in Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Doçentlik Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Prof. Dr. Abdullah EROĞLU’nun 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin b fıkrası uyarınca Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüz bünyesinde serbest bulunan 1 adet 1 inci derece Profesör kadrosunun Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırma Anabilim Dalına 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadro aktarma izninin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14- Sabancı Vakfı 2020 yılı hibe programı kapsamında Üniversitemiz ile Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü proje ortaklığı ile dezavantajlı grupların eğitim ve rehabilitasyonu için katkı sağlanması ve program geliştirilmesi amaçlı proje teklifi sunulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

15-Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa GENÇ'in editörlüğünü yaptığı “Isparta Çevresi Yörük Kültürü” isimli kitabın Üniversitemizin kültür yayını olarak 1000 (bin) adet basımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
Okunma Sayısı: 407
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!