Yönetim Kurulu Kararları Top. No:763

Toplantı Tarihi : 11/10/2019

Toplantı No      : 763

1-Üniversitemiz birimlerinden farklı tarihlerde gelen asgari kadro sayısını aşan kadro tekliflerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6’ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Rektörlüğümüz öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim görevlisi kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6’ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadro atama izninin bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

3-1416 sayılı Kanun uyarınca resmi burslu statüde Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına Amerika Birleşik Devletleri'nde “Sosyal Hizmetler” alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi tamamlayarak yurda dönen Pınar ZUBAROĞLU'nun mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılması için Üniversitemiz Rektörlüğünde boş bulunan 1 adet 1’inci derece öğretim görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü  Sosyal Hizmet Anabilim Dalına aktarılması ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6’ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Mavi ÇAKMAKÇI'nın, 2547 sayılı kanunun 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönergenin 8. maddesi uyarınca, Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM’ın görevinden ayrılmasıyla boş olan üyeliğe Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge’nin 8. Maddesi uyarınca Prof. Dr. Rasih YAZKAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Doktor Öğretim Üyesi) olarak görev yapan Erjada PROGONATI'nin görev süresinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kurumsal İletişim Anabilim Dalında görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. Serkan KIRIKÇI'nın yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 11’inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca tez çalışmalarına Üniversitemizde devam etmesi için Ege Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Mukaddes BAŞKAYA'nın Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Bilgehan İlker HARMAN'ın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7’nci maddesi kapsamında, Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren PROAKTİFSU Mühendislik Danışmanlık Analiz San. Tic. Ltd. Şirketi'nde, 20 EKİM 2019-20 EKİM 2022 tarihleri arasında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi gereğince, mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha OKTAV BULUT'un, OZANTEKS Tekstil ve San. Tic. A.Ş.'de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37’nci maddesi ile 58’inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan ÇETİN’in Isparta Şehir Hastanesine görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/a-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Ümit YAVUZ’un atanmasının uygun olduğu görüşüyle Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/b-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürlüğünde Üniversite Hastaneleri Başmüdürü olarak görev yapan Mehmet UYGUR’un İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına atanmasının uygun olduğu görüşüyle Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
Okunma Sayısı: 351
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!