Senato Kararları Top. No: 575

Toplantı Tarihi:20/04/2021

Toplantı No     :575

1-Üniversitemiz kalite güvencesi çalışmaları kapsamında her bir izleme ve yönlendirme komisyonu tarafından Üniversitemiz 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği İzleme ve Yönlendirme Raporu oluşturulmuştur.

Ayrıca, yine kalite güvencesi çalışmaları kapsamında olmak üzere, Kalite Güvence Ofisi koordinasyonunda, Üniversitemiz Kalite Komisyonu, izleme ve yönlendirme komisyonları ve birimlerden alınan görüşler doğrultusunda Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK) sunmak üzere 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’in birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2-Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında akreditasyon süreçlerine ilişkin oluşturulan ve Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından alınan tavsiye kararı doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi Akreditasyona Başvuru Öncesi Sürece Ait İlke ve Esasların birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3-Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı bünyesinde eğitim gören Yüksek Lisans Programı öğrencilerine uygulanan “Almanca Hazırlık Eğitiminin” kapatılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4-Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünde bahar döneminde 3 üncü ve 4 üncü sınıflara okutulacak olan ‘‘Aerobik Step–Plates II, Uzmanlık Spor Dalı VIII ve Seçmeli Spor Dalı VIII’’ derslerinin yapılış biçiminin ve sınavlarının 14.04.2021 tarihi itibariyle online olarak devam etmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/a Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü bünyesinde "Roma Hukuku Anabilim Dalı" açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü bünyesinde "Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı" açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/c- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü bünyesinde "Deniz Hukuku Anabilim Dalı" açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
Okunma Sayısı: 197
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!