Öğr. Gör. Hande ÖZDAMAR TIĞLI
Özel Kalem Müdürü
handetigli@sdu.edu.tr
Öğr. Gör. Hidayet YILDIZ
hidayetyildiz@sdu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ACAR
omeracar@sdu.edu.tr

Tülay İslamoğlu
Sekreterya
0246 211 1873
İlknur Yıldırım
Sekreterya
0246 211 1010