Kısmi Zamanlı Öğrenci

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını geçirmek, değerlendirmek ve ekonomik yetersizlik içerisinde olanlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla, kısmi zamanlı çalışarak para kazanmak isteyen gönüllü öğrencilerimize çalışma olanağı sağlanmaktadır. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 750 öğrenciye iş imkanı sağlanmaktadır.Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin % 1 iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları yapılmakta ve Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılmaktadır. Öğrencilerimize bir saatlik çalışma karşılığı ödenerek, 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışacağı Birimler

Öğrenciler eğitim birimlerinde ders laboratuarı, eğitim ve araştırma projeleri, bilgisayar laboratuarları vb. yerlerde destek vermek amacıyla çalıştırılabilir. Bu gibi yerlerde çalışan Kısmi Zamanlı öğrenciler günde en fazla 3 saat çalıştırılabilir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmanın Üstün Yönleri

 • Maddi kazanç,
 • Mesleki gelişim,
 • Kişisel gelişim,
 • İş deneyimi,
 • Sosyalleşme,
 • Boş zamanlarını değerlendirme,
 • Kurum kültürünü tanıma,
 • Çevreye güven verme,
 • Özgüven kazanma,
 • Esnek çalışma saatleri,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri'ni kullanma,
 • İletişim becerileri,
 • Proje gerçekleştirmek.

Öğrencilerin Seçimi

Birimler ihtiyaç duydukları alanlarda çalıştıracakları öğrencileri kendi bünyelerinde oluşturdukları yetenek belirleme kurulları ile seçerler.

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranılacak Özellikler

 • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı Yükseköğretim Kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
 • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 • Kayıt donduran ya da yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.