KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Elif ÇAKICI KAPUCU
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon (246) 211-8037
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 3
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10.06.2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 09.09.2020
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 10.06.2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 09.09.2020
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 17.07.2018
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 17.07.2018
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - REKTÖRLÜK 2023 - Devam Ediyor
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2019 - 2023
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2018 - 2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇAKICI KAPUCU Elif, GÖKCE GÜLİSE, Max Weber ve Michel Foucault'da İktidar: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), , 5-25. Doi: 10.54969/abuijss.1026807, (2022), (Diğer)
 • 2 GÖKÇE ALİ FUAT, ÇAKICI KAPUCU Elif, Anayasa Yargısı ve Demokrasi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(6), , 118-143. (2018), (Diğer)
 • 3 GÖKÇE ALİ FUAT, ÇAKICI KAPUCU Elif, Siyasi Partilerin Karar Alma Süreçlerinde Kadınlar ve Gençler: Gaziantep İli Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(7), , 123-134. (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇAKICI KAPUCU Elif, ‘Popülizm’i Tanımlamak. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ARSLAN AHMET, ÇAKICI KAPUCU Elif, Katılımcı Bütçeleme Anlayışı Çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi. 5. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÖKÇE ALİ FUAT, ÇAKICI KAPUCU Elif, 1991 Sonrası Türk Sı̇yasetı̇nde Kadın: TBMM Örneği. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • Editörlük
 • 1 Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2019 - 01.12.2019 (ULUSLARARASI)
 • 2 Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, Dergi, Editör, 30.05.2021 - 30.10.2022 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!