KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nasıf Fatih KARAKUYU
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmakoloji Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0333
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2249-4668
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 15
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 4
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADALET 24.07.2017
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK PR. 27.05.2016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK PR. 27.05.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ (DR) 07.09.2022
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ (DR) 07.09.2022
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - ECZACILIK FAKÜLTESİ - ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 2022 - Devam Ediyor
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Türk Eczacıları Birliği Üye Diğer 2016 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki farklı hayvan deneyi modellerine multidisipliner yaklaşım projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KARAKUYU Nasıf Fatih, ÇÖMLEKÇİ Selçuk, AŞCI Halil, ÖZCAN Mustafa Soner, TEPEBAŞI Muhammet Yusuf, İLHAN İlter, KARAKUYU Nasıf Fatih, SEVÜK Mehmet Abdulkadir, İMECİ Orhan Berk, TANER RÜMEYSA, KARABACAK Pınar, BİNDAL Ahmet, UYSAL Dinçer, ARLIOĞLU MELİH, 21.06.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Göğüs cerrahisi alanında yeni yöntem ve etken madde uygulanan hayvan deneyleri çalışmalarına multidisipliner yaklaşım, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KARAKUYU Nasıf Fatih, ÇÖMLEKÇİ Selçuk, AŞCI Halil, İLHAN İlter, İMECİ Orhan Berk, SEVÜK Mehmet Abdulkadir, YAZKAN Rasih, DÖNGEL İsa, ÖNAL Özgür, TANER RÜMEYSA, HÜSEYNOV İBRAHİM, YILDIRIM Hasan Emre, ÇAMAŞ Hasan Ekrem, GÜLAL ABDURRAHMAN, KARAKUYU Nasıf Fatih, ARLIOĞLU MELİH, KURT HASAN HÜSEYİN, KURTBOLAT OKAN, GÜL SALİH, AKKAŞ AYŞEGÜL, ÖZDEMİR MUHAMMED SAMET, KANÇELTİK MERVE, DOĞAN CEM, AKMAZ ARSLAN BÜŞRA, 17.03.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Devam Eden Tez Projesi Yürütücülüğü- Doksorubisine Bağlı Kardiyotoksisitede Dekspantenolün Kardiyoprotektif Etkisinin Araştırılması, Araştırma Projesi, KARAKUYU Nasıf Fatih, SAVRAN Mehtap, 15.12.2022 - 01.08.2023 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DOĞAN ÜNLÜ MELİKE, UYSAL DİNÇER, KARAKUYU NASIF FATİH, AŞCI SANEM, ÖZMEN ÖZLEM, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, Investigation of neuroprotective and therapeutic effects of cannabidiol in an acute coronary syndrome model. Neuroscience Letters, 825(825), , 1-9. Doi: 10.1016/j.neulet.2024.137689, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 Gözcü S , Polat HK , Gültekin Y , Ünal S , KARAKUYU Nasıf Fatih, Şafak EK , Doğan O , Pezik E , Haydar MK , Aytekin E , Kurt N , Laçin BB , Formulation of hesperidin-loaded in situ gel for ocular drug delivery: a comprehensive study.. Journal of the science of food and agriculture Doi: 10.1002/jsfa.13407, (2024), (SCI-Expanded)
 • 3 KARAKUYU Nasıf Fatih, Aşcı H., Savran M., Gülle K., PROTECTIVE ROLE OF SELENIUM ON THE HEART OF RATS EXPOSED ACRYLAMIDE. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1), , 1-12. Doi: 10.17343/sdutfd.1159213, (2023), (EBSCO)
 • 4 Erkılınç G., Bedir M., Ayözger L. E. Ö., Doğan H. K., KARAKUYU Nasıf Fatih, Nephroprotective effect of Astaxanthin against radiotherapy via TAS, TOS (biochemical), TNF-α, CASPASE-3 (immunohistochemical), SIRT-1, P53 (molecular) pathway in rats. Genel Tıp Dergisi , 13-19. Doi: 10.54005/geneltip.1088311, (2023), (EBSCO)
 • 5 KARAKUYU Nasıf Fatih, Ertunc O , Bedir M , Doğan HK , Taner R , Sevük MA , İmeci OB , Ergönül E , Protective role of Nebivolol via AKT1/Hif-1α/eNOS signaling pathway: Nephrotoxicity caused by Methotrexate in a rat model.. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY Doi: 10.1139/cjpp-2022-0433, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 KARAKUYU Nasıf Fatih, SAVRAN Mehtap, Candan Ibrahim Aydin, BÜYÜKBAYRAM Halil İbrahim, Erzurumlu Yalcin, Investigation of cardioprotective effect of lercanidipine on doxorubicin-induced cardiotoxicity. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology , 0-0. Doi: 10.1007/s00210-023-02566-7, (2023), (SCI-Expanded)
 • 7 POLAT HEYBET KEREM, null ASLIHAN ARSLAN, ÜNAL SEDAT, HAYDAR MUHAMMET KERİM, AYTEKİN EREN, GÖZCÜ SEFA, KARAKUYU NASIF FATİH, MOKHTARE BEHZAD, Formulation Development of Dual Drug-Loaded Thermosensitive Ocular In Situ Gel Using Factorial Design. Journal of Pharmaceutical Innovation, 18(2), , 768-788. Doi: 10.1007/s12247-023-09762-1, (2023), (SCI-Expanded)
 • 8 TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, AŞCI HALİL, COŞAN SAMET, SEVÜK MEHMET ABDULKADİR, KARAKUYU NASIF FATİH, ÖZMEN ÖZLEM, Irbesartan has a curative effect on lipopolysaccharide-induced cardiotoxicity by antioxidant and antiapoptotic pathways. Revista Portuguesa de Cardiologia, 42(11), , 894-902. Doi: 10.1016/j.repc.2023.03.018, (2023), (SCI-Expanded)
 • 9 Polat HK , Ünal S , Aytekin E , KARAKUYU Nasıf Fatih, Pezik E , Haydar MK , Kurt N , Doğan O , Mokhtare B , Formulation development of Lornoxicam loaded heat triggered ocular in-situ gel using factorial design.. Drug development and industrial pharmacy, 49(9), , 601-615. Doi: 10.1080/03639045.2023.2264932, (2023), (SCI-Expanded)
 • 10 CANDAN BÜŞRA, KARAKUYU NASIF FATİH, GÜLLE KANAT, SARMAN EMİNE, ULUSOY KARATOPUK DİLEK, Beneficial Effects of Selenium on Kidney Injury via Nf-Kb and Aquaporin-1 Levels. Biological Trace Element Research , 0-0. Doi: 10.1007/s12011-023-03928-1, (2023), (SCI-Expanded)
 • 11 SAVRAN MEHTAP, AŞCI SANEM, GÜLLE KANAT, ASLANKOÇ RAHİME, AŞCI HALİL, KARAKUYU NASIF FATİH, ERZURUMLU YALÇIN, KAYNAK MİNE, Agomelatine ameliorates doxorubicin-induced cortical and hippocampal brain injury via inhibition of TNF-alpha/NF-kB pathway. Toxicology Mechanisms and Methods , 1-10. Doi: 10.1080/15376516.2023.2291123, (2023), (SCI-Expanded)
 • 12 TOPSAKAL ŞENAY, ÖZMEN ÖZLEM, KARAKUYU NASIF FATİH, BEDİR MEHMET, SANCER OKAN, Cannabidiol Mitigates Lipopolysaccharide-Induced Pancreatic Pathology: A Promising Therapeutic Strategy. Cannabis Cannabinoid Research , 0-0. Doi: 10.1089/can.2023.0153, (2023), (SCI-Expanded)
 • 13 SAVRAN MEHTAP, AŞCI HALİL, ERZURUMLU YALÇIN, ÖZMEN ÖZLEM, İLHAN İLTER, ŞİRİN MÜMTAZ CEM, KARAKUYU NASIF FATİH, KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN, Theranekron: A Novel Anti-inflammatory Candidate for Acetic Acid-Induced Colonic Inflammation in Rats. Molecular Biology Reports, 49(9), , 8753-8760. Doi: 10.1007/s11033-022-07722-5, (2022), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NASIF FATİH KARAKUYU, DOKSORUBİSİN KAYNAKLI GELİŞEN KARDİYOTOKSİSİTE. 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ (5th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS) (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 KARAKUYU NASIF FATİH, ECBALLIUM ELATERIUM BİTKİSİNİN FARMAKODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ. 1st International / 4th National Health Services Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAKUYU NASIF FATİH, ÖZMEN ÖZLEM, Dexpanthenol Inhibits Inflammation and Apoptosis in LPS-Induced Acute Lung Injury by Reducing Increased VCAM-1 and Caspase-3 Expressions in Rats. Kocatepe Veterinary Journal, 15(3), Doi: 10.30607/kvj.1101065, (2022), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NASIF FATİH KARAKUYU, SAVRAN MEHTAP, AŞCI HALİL, DENEY HAYVANLARINA SIKÇA UYGULANAN BAZI HASTALIK MODELLERİ. SDÜTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 POLAT HEYBET KEREM, KARAKUYU NASIF FATİH, Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARAKUYU NASIF FATİH, SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - III(2022). Artikel Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 NASIF FATİH KARAKUYU, Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KARAKUYU NASIF FATİH, Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IX(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi I
Farmakoloji III
Farmakoloji IV
Farmakoterapiye Giriş
Staj I
Staj II
Staj III
Staj IV
 
Bu İçeriği Paylaş!