KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fulya MERCİMEK
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 66
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 08.06.2009
Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) (TEZLİ) 03.09.2012
Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 09.12.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
COMPARATIVE TAX LAW,Karşılaştırmalı Vergi Hukuku,Steuerrecht in Deutschland,Tax Laws and Anti Avoidence Rules: Germany, England, Canada, US, Turkey, Avustralia,Comparative Tax Law in Common Law and Civil Law,Legal Certainty
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı, Araştırma Projesi, MERCİMEK Fulya, 10.10.2016 - 10.11.2016 (ULUSAL)
 • 2 Çeşitli Ülkelerde Vergilemenin Anayasal Temellerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar:Comparison of Taxation’s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey, Araştırma Projesi, MERCİMEK Fulya, GERÇEK A., 27.01.2013 - 01.03.2014 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MERCİMEK Fulya, Investments and Investment Incentives in the Balkan States. Annals of Constantin Brancus University (2016), (EBSCO)
 • 2 YÜCE M., MERCİMEK FULYA, Türk Vergi Hukukunda İçtihatların Bağlayıcılığı ve Hukuk Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi:The Bindingness of the Jurisprudence in Turkish Tax Law. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2014), (EBSCO)
 • 3 MERCİMEK FULYA, TOKATLIOĞLU M., BRIC COUNTRİES. Finans Politik Ekonomik Yorumlar (2014), (EBSCO)
 • 4 MERCİMEK FULYA, GERÇEK A., Vergi Kaçakçılık Suçuna İştirak ve Cezai Sorumluluk: Participate of Tax Evasion Crime and Criminal Liability. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2013), (EBSCO)
 • 5 BAKAR TÜREGÜN F., GERÇEK A., MERCİMEK FULYA, VERGİLEMEDE ADALET NORMUNUN ÇEŞİTLİ ÜLKE ANAYASALARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (2013), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 MERCİMEK Fulya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Vergisel Davalarda Adil Yargılama Hakkının Korunması. International Congress on Economic (2016). (Tam metin bildiri)
 • 2 YÜCE MEHMET, MERCİMEK FULYA, MÜLKİYET HAKKI BAĞLAMINDA VERGİLEMEDE VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN UYGULAMA ALANI. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GERÇEK ADNAN, BAKAR TÜREGÜN FERİDE, MERCİMEK FULYA, ÇAKIR ERDEM UTKU, ASA SEMİH, Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar: Comparison of Taxation’s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2014), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 YÜCE MEHMET, MERCİMEK FULYA, ÇELİK MUHAMMED, Bursa Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu(2015). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Mercimek Fulya , Birleşme, Tekerrür ve İştirak Görünümlerinin Vergi Kabahat ve Vergi Suçları Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi: Comparative Review of Concurrence, Recidivism, Participation of Tax Crime and Tax Offence, Birles¸me, Tekerru¨r ve I·s¸tirak Go¨ru¨nu¨mlerinin Vergi Kabahat ve Vergi Suc¸ları Bakımından Kars¸ılas¸tırmalı I·ncelenmesi:, . Yüksek Lisans
 • 2 Mercimek Fulya , Hukuki Güvenlik İlkesi ve Karşılaştırmalı Vergi Hukukunda Değerlendirilmesi: The Legal Certainty Principle: Evaluations within the Framework Comparative Tax Law, The Legal Certainty Principle: Evaluations within the Framework Comparative Tax Law, . Doktora
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!