KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Suat Soner ERENÖZLÜ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta suaterenozlu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7789-7675
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 2
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ 12.07.1999
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 04.01.2005
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (DR) 30.05.2019
İLGİ ALANLARI
Sanat Felsefesi
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ERENÖZLÜ SUAT SONER, Kant'ta Transandantal Öznenin Müzik Beğenisi. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2(1), , 305-320. Doi: 10.18491/beytulhikme.1633, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • 2 ERENÖZLÜ Suat Soner, Musical Taste of Kant's Transcendental Subject. Beytulhikme An International Journal of Philosophy , 305-320. Doi: 10.18491/beytulhikme.1633, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • 3 ERENÖZLÜ SUAT SONER, MİTOSTAN LOGOSA TRAGEDYANIN NIETZSCHECİ ÖLÜMÜ. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi , 419-435. (2020), (TR DİZİN)
  • 4 ERENÖZLÜ SUAT SONER, BİR MÜZİK FİLOZOFU OLARAK SCHOPENHAUER. Journal of Arts, 2(3), , 129-140. Doi: 10.31566/arts.2.009, (2019), (Diğer)
  • 5 ERENÖZLÜ SUAT SONER, Bahtin, Kant ve Danto’da Sanatın Bir İşlevi Olarak İtibarsızlaştırma. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 7(2), , 219-232. (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • Kitap
  • 1 ERENÖZLÜ SUAT SONER, KANT ESTETİĞİ VE MODERN ELEŞTİRİLER(2020). Aktif Düşünce Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Çevre Etiği
Descartes
Eskiçağda Felsefe
 
Bu İçeriği Paylaş!