KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Orhan Berk İMECİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3850-0137
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 01.07.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 SAVRAN MEHTAP, HASSEYİD NURSEL, İMECİ ORHAN BERK, ÖZMEN ÖZLEM, RAT BEYİN DOKUSUNDA LİPOPOLİSAKKARİTLE İNDÜKLENMİŞ NÖROİNFLAMASYON ÜZERİNE İRBESARTAN’IN ETKİLERİ. Türk Farmakoloji Derneği 26.Ulusal ve 1.Uluslararası Farmakoloji Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!