KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Orhan Berk İMECİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3850-0137
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 10
Web Of Science Hindex: 0
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP 01.07.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İLHAN İlter, BÜYÜKBAYRAM Halil İbrahim, AŞCI Halil, İMECİ Orhan Berk, Sevuk Mehmet Abdulkadir, Erol Zeki, Aksoy Fatih, Milletsever Adem, The Impact of the High-Fructose Corn Syrup on Cardiac Damage via SIRT1/PGC1-α Pathway: Potential Ameliorative Effect of Selenium. Biological Trace Element Research , 0-0. Doi: 10.1007/s12011-024-04081-z, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 ÖZDEN Eyyüp Sabri, AŞCI Halil, Sevük Mehmet Abdulkadir, İMECİ Orhan Berk, BÜYÜKBAYRAM Halil İbrahim, Doğan Hatice Kübra, Özmen Özlem, Dexpanthenol protects against lipopolysaccharide-induced acute kidney injury by restoring aquaporin-2 levels via regulation of the silent information regulator 1 signaling pathway. Korean Journal of Anesthesiology, 76(5), , 501-509. Doi: 10.4097/kja.23207, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 İLHAN İLTER, AŞCI HALİL, TEPEBAŞI MUHAMMET YUSUF, İMECİ ORHAN BERK, SEVÜK MEHMET ABDULKADİR, NURLU TEMEL ESRA, ÖZMEN ÖZLEM, Selenium exerts protective effects on inflammatory cardiovascular damage: molecular aspects via SIRT1/p53 and Cyt-c/Cas-3 pathways. Molecular Biology Reports, 50(2), , 1627-1637. Doi: 10.1007/s11033-022-08192-5, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 KARAKUYU Nasıf Fatih, ERTUNÇ Onur, Bedir M., Dogan H.K., Taner R., Sevuk M.A., İMECİ Orhan Berk, Ergonul E., Protective role of Nebivolol via AKT1/Hif-1α/eNOS signaling pathway: Nephrotoxicity caused by Methotrexate in a rat model. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 101(8), , 393-399. Doi: 10.1139/cjpp-2022-0433, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 ÇATAKLI DENİZ, SEVÜK MEHMET ABDULKADİR, COŞAN SAMET, İMECİ ORHAN BERK, KESKİN EMİNE, SEVİNÇ YAVUZ SELİM, Tıkırdık Muazzez, AK MELEK YEŞİM, ÖZGÖÇMEN MELTEM, Ramelteon Protects Intestinal Tissue Against Injury Caused by Methotrexate Via Showing Anti-apoptotic, Antiinflammatory and Antioxidant Properties. Bezmialem Vakif University , 770-776. Doi: 10.14235/bas.galenos.2022.70783, (2022), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İMECİ ORHAN BERK, AŞCI HALİL, ISPARTA’YA ENDEMİK ORİGANUM MİNUTİFLORUM’UN ATEROSKLEROZ GELİŞİMİNDEKİ OKSİDATİF STRESİ ÖNLEYİCİ POTANSİYEL ETKİSİ. 1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 2 SAVRAN MEHTAP, HASSEYİD NURSEL, İMECİ ORHAN BERK, ÖZMEN ÖZLEM, RAT BEYİN DOKUSUNDA LİPOPOLİSAKKARİTLE İNDÜKLENMİŞ NÖROİNFLAMASYON ÜZERİNE İRBESARTAN’IN ETKİLERİ. Türk Farmakoloji Derneği 26.Ulusal ve 1.Uluslararası Farmakoloji Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İLHAN İLTER, AŞCI HALİL, SEVÜK MEHMET ABDULKADİR, İMECİ ORHAN BERK, Milletsever Adem, SANCER OKAN, DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULAN BÖBREK HASARINDA LERKANİDİPİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİAPOPTOTİK ETKİLERİNİN BCL-2/BAX/SİT C/ CAS-3 YOLAĞI ÜZERİNDEN ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(4), , 671-679. Doi: 10.17343/sdutfd.1198304, (2022), (TR DİZİN)
 
Bu İçeriği Paylaş!