KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Halil TURGUT
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 17
Alıntı Sayısı: 1263
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 02.07.1999
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) (4 YILLIK) 02.07.1999
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 19.09.2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 19.09.2001
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (DR) 27.12.2005
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (DR) 16.12.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TURGUT HALİL, ŞENTÜRK MERVE LÜTFİYE, Investigation of Preservice Science Teachers’ Scientific Literacy Skills in terms of Academic Achievement, University Entrance Exam Scores and Grade Level. Participatory Educational Research, 10(6), , 124-139. (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 2 Ergün Zeynep, TURGUT Halil, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri. International Journal of Humanities and Education, 5(12), , 942-959. (2019), (Diğer)
 • 3 TURGUT Halil, How Do Theist (Muslim) Pre-Service Science Teachers Reconcile Their Individual Ontologies with Premises of Modern Science. Journal of Education in Science Environment and Health, 5(2), , 164-177. (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 4 EŞ HÜSEYİN, TURGUT Halil, Candidate classroom teachers‟ perceptions about being scientific in the context of pseudoscience. Journal of Education in Science, Environment and Health, 4(2), , 142-154. Doi: 10.21891/jeseh.409497, (2018), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 ÖZTÜRK NURHAN, EŞ HÜSEYİN, TURGUT Halil, Üstün Zekâlı Öğrenciler Sosyo-Bilimsel Konularda Nasıl Karar Veriyorlar? Gerekçeler, Bilgi Kaynakları ve Medyanın Oynadığı Rol. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), , 1111-1124. Doi: 10.15345/iojes.2017.04.015, (2017), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 6 TURGUT Halil, Pre service Science Teachers Perceptions about Relationship between Religion and Science in the Context of Their Worldviews. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), , 166-179. (2016), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 7 TURGUT Halil, EŞ HÜSEYİN, BOZKURT ALTAN ESRA, ÖZTÜRK NURHAN, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim, Sözde-Bilim Algıları. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), , 150-169. (2016), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 8 Çetinkaya Ertan, TURGUT Halil, DURU MEHMET KÜRŞAD, Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Algılarına Etkisi: İridoloji Vakası. Eğitim ve Bilim, 40(181), , 1-18. (2015), (SSCI)
 • 9 Özcan Işıl, TURGUT Halil, Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Tespiti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(2), , 38-56. (2014), (TR DİZİN)
 • 10 TURGUT Halil, The Context of Demarcation in Nature of Science Teaching The Case of Astrology. Science & Education , 491-515. (2011), (SSCI)
 • 11 TURGUT Halil, Akçay Hakan, İrez Serhat, Bilim Sözde Bilim Ayrımı Tartışmasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarına Etkisi. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4), , 2621-2663. (2010), (SSCI)
 • 12 Akçay Hakan, Yager Robert, İskander Srini, TURGUT Halil, Change in Student Beliefs About Attitudes Toward Science in Grades 6-9. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), , 1-18. (2010), (Diğer)
 • 13 TURGUT Halil, Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Sözde Bilimsel Ayrımına Yönelik Algıları. Education and Science, 34(154), , 50-68. (2009), (SSCI)
 • 14 TURGUT Halil, Prospective Science Teachers Conceptualizations About Project Based Learning. International Journal of Instruction, 1(1), , 61-79. (2008), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Ünal Cemre Ece, KILIÇ FATİH EMRE, AYCAN RAMAZAN, TURGUT HALİL, Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri Değerlendirme Rubriği Geliştirilmesi. 6th International Education and Innovative Sciences Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 Ergün Zeynep, TURGUT HALİL, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Dünya Görüşleri: Varoluş, Bilgi Kaynakları ve Değerler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 TURGUT HALİL, Din-Bilim İlişkisine Dair Modeller Üzerine Bir Değerlendirme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 Çetinkaya Ertan, TURGUT HALİL, DURU MEHMET KÜRŞAD, Bilim Sözde Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsellik Algılarının Gelişimine Etkisi. International Symposium on Changes and New Trends in Education (2013). (Tam metin bildiri)
 • 5 TURGUT HALİL, Assesing Preservice Science Teachers Nature of Science Understandings From Explicit to Tacit. XIV. IOSTE Symposium (2010). (Tam metin bildiri)
 • 6 TURGUT HALİL, The Nature of Science Teaching in the Context of Demarcation Issue. IHPST Conference (2009). (Tam metin bildiri)
 • 7 TURGUT HALİL, DURU MEHMET KÜRŞAD, Prospective Science Teachers Perceptions About Physics Laboratory Environment. XIII. IOSTE Symposium (2008). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENTÜRK MERVE LÜTFİYE, TURGUT HALİL, BOYACI SEHER, Fizik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Hizmet İçi Eğitim Beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 466-497. Doi: 10.21764/maeuefd.1110523, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 TURGUT Halil, ÖZTÜRK NURHAN, EŞ HÜSEYİN, Üstün Zekalı Öğrencilerin Bilim ve Bilim İnsanı Algısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), , 423-440. (2017), (TR DİZİN)
 • 3 Çetinkaya Ertan, TURGUT Halil, DURU MEHMET KÜRŞAD, Ercan Serhat, Bilimsel Okuryazarlıkta İlk Adım: Akademik Bilgi Düzeylerinin Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamında Geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(24), , 446-476. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 4 TURGUT Halil, Öztürk Nurhan, Ercan Serhat, Bozkurt Esra, Araştırma Kültürünü Geliştirmek Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), , 101-122. (2014), (TR DİZİN)
 • 5 Evcim İsmail, TURGUT Halil, Şahin Fatma, İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnanışlarıyla Günlük Yaşam Problemlerini Çözebilme ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), , 1199-1220. (2011), (Diğer)
 • 6 Duru Mehmed Kürşad, TURGUT Halil, Akçay Hakan, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ve Öğretimine Yönelik İnanışları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), , 127-144. (2011), (Diğer)
 • 7 TURGUT Halil, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), , 165-184. (2009), (Diğer)
 • 8 TURGUT Halil, Herkes İçin Bilimsel Okuryazarlık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), , 233-256. (2007), (Diğer)
 • 9 TURGUT Halil, Fer Seval, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Geliştirilmesinde Sosyal Yapılandırmacı Öğretim Tasarımı Uygulamasının Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), , 205-229. (2006), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TURGUT HALİL, Ergün Zeynep, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilim ve Din İlişkisindeki Çatışma Perspektifine Bakış Açıları. XII. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 2 Ercan Serhat, ÖZTÜRK NURHAN, TURGUT HALİL, Medya ve Fen Okuryazarlıklarının Kesişimi: Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 TURGUT HALİL, ŞENGÜL TURGUT GÜLŞEN, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilime ve Din-Bilim İlişkisine Dair Algıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 TURGUT HALİL, Fizik 1(2023). NOBEL YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TURGUT HALİL, 21. Yüzyılda Fen Bilimleri Öğretimi ve Öğretmenler(2023). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TURGUT HALİL, Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Uygulamaları(2022). NOBEL YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TURGUT HALİL, 21. Yüzyıl Becerileri için Fen Eğitimi(2021). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 İREZ OSMAN SERHAT, TURGUT HALİL, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar(2008). PegemA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimin Doğası ve Bilim Felsefesi
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Fizik 1
Nitel Araştırma Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması 1
Seminer (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!