KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Halil TURGUT
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta halilturgut@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 02.07.1999
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 19.09.2001
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ (DR) 27.12.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 İrez, S., Turgut, H.(2008). Fen Eğitimi Bağlamında Bilimin Doğası. İçin. Ö. Taşkın (Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. (ss.233-260), PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetinkaya, E., Turgut, H., Duru, M. K., Ercan, S. (2015). Bilimsel Okuryazarlıkta İlk Adım: Akademik Bilgi Düzeylerinin Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamında Geliştirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 446-476.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turgut, H . (2019). How Do Theist (Muslim) Pre-Service Science Teachers Reconcile Their Individual Ontologies with Premises of Modern Science. Journal of Education in Science Environment and Health, 5(2), 164-177.
 • 2 Ergün, Z., Turgut, H. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Sınıflarında Çoklu Bilme Biçimlerine Yer Verilmesine Yönelik Görüşleri, International Journal of Humanities and Education, 5(12), 942-959.
 • 3 Es, H. & Turgut, H. (2018). Candidate Classroom Teacher’ Perceptions about Being Scientific in the context of Pseudoscience. Journal of Education in Science, Environment and Health, 4(2), 142-154.
 • 4 Öztürk, N., Eş, H., Turgut, H. (2017). Üstün Zekalı Öğrenciler Sosyo-Bilimsel Konularda Nasıl Karar Veriyorlar? Gerekçeler, Bilgi Kaynakları ve Medyanın Oynadığı Rol, International Journal of Educational Sciences, 9(4), 1111-1124.
 • 5 Turgut, H., Öztürk, N. ve Eş, H. (2017). Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bilim ve Bilim İnsanı Algısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 423-440.
 • 6 Turgut, H. (2016). Pre-service Science Teachers’ Perceptions about Relationship between Religion and Science in the Context of Their Worldviews, International Journal of Educational Sciences, 8(3), 166-179.
 • 7 Turgut, H., Eş, H., Altan-Bozkurt, E, Geren-Öztürk N. (2016). Pre-Service Pre-School Teachers’ Perceptions of Science and Pseudo-Science, International Journal of Educational Sciences, 8(1), 150-169.
 • 8 Turgut, H., Öztürk, N., Ercan, S., Bozkurt, E. (2014). Araştırma Kültürünü Geliştirmek: Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 101-122.
 • 9 Özcan, I., Turgut, H. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Tespiti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Sakarya Üniversitesi Eğitimi Dergisi, 4(2), 38-56.
 • 10 Duru, M. K., Turgut, H., Akçay, H. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ve Öğretimine Yönelik İnanışları, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 127-144.
 • 11 Evcim, İ., Turgut, H., Şahin, F. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnanışlarıyla, Günlük Yaşam Problemlerini Çözebilme ve Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1199-1220.
 • 12 Akçay, H., Yager, R. E., Iskander, S. M., Turgut, H. (2010). Change in Student Beliefs about Attitudes toward Science in Grades 6-9, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), 1-18.
 • 13 Turgut, H. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgi ve Yöntem Algıları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 165-184.
 • 14 Turgut, H. (2008). Prospective Science Teachers’ Conceptualizations about Project Based Learning, International Journal of Instruction, 1(1), 61-79.
 • 15 Turgut, H. (2007). Herkes İçin Bilimsel Okuryazarlık, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 233-256.
 • 16 Turgut, H., Fer, S. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Geliştirilmesinde Sosyal Yapılandırmacı Öğretim Tasarımı Uygulamasının Etkisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 205-229.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetinkaya, E., Turgut, H., Duru, M. K. (2015). The Effect of the Context of Science, Pseudoscience Demarcation on the Science Perceptions of Secondary School Students: The Case of Iridology, Eğitim ve Bilim/Education and Science, 40(181), 1-18.
 • 2 Turgut, H. (2011). The Context of Demarcation in Nature of Science Teaching: The Case of Astrology, Science & Education, 20, 491-515.
 • 3 Turgut, H., Akçay, H., İrez, S. (2010). Bilim Sözde-Bilim Ayrımı Tartışmasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarına Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice, 10(4), 2621-2663.
 • 4 Turgut, H. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Sözde-Bilimsel Ayrımına Yönelik Algıları, Eğitim ve Bilim/Education and Science, 54(134), 50-68.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turgut, H., Şengül Turgut, G., Ercan, S., Öztürk, N ve Bozkurt, E. (2012, Haziran). Rutinin Dışına Çıkmak: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Laboratuvar Uygulamalarına Dair Algıları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • 2 Gürdal, A., Turgut, H., Duru, M. K. (2004, Aralık). Fen Eğitiminde Öğretmen Faktörünün Ortaöğretime Etkisi, Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turgut, H., Çiloğlu, Z. (2016, Eylül). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilim ve Din İlişkisindeki Çatışma Perspektifine Bakış Açıları, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon.
 • 2 Eş, H., Turgut, H., Öztürk N. (2016, Eylül). Sözde-Bilimsel İddialarda Mantık Hatalarının Teşhisi: Sinop BİLSEM Örneği, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon.
 • 3 Ercan, S., Geren-Öztürk, N., Turgut, H. (2014, Eylül). Medya ve Fen Okuryazarlıklarının Kesişimi: Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 • 4 Turgut, H., Turgut-Şengül, G. (2014, Eylül). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilime ve Din-Bilim İlişkisine Dair Algıları, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 • 5 Turgut, H., Eş, H. (2014, Eylül). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim, Sözde-Bilim Algıları: Beynin Gizemi, Evrenin Enerjisi ve Farklı Bilme Biçimleri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.
 • 6 Ercan, S., Bozkurt, E., Kol, A. A., Turgut, H., Öztürk, N ve Eş, H. (2012, Eylül). Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlıkları: Anahtar Fen Kavramları Boyutu, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 • 7 Turgut, H., Öztürk, N., Ercan, S., Bozkurt, E. ve Eş, H. (2012, Eylül). Araştırma ve Soruşturma Tavrına Süreklilik Kazandırmak: Sinop Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul.
 • 8 Turgut, H., Akçay, H., Duru, M. K. (2008, Ağustos). Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenimi ve Öğretimine Dair İnanışları, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ergün, Z., Turgut H. (2019, Ekim). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Dünya Görüşleri: Varoluş, Bilgi Kaynakları ve Değerler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Türkiye.
 • 2 Turgut, H. (2019, Ekim). Din-Bilim İlişkisine Dair Modeller Üzerine Bir Değerlendirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Türkiye.
 • 3 Turgut, H. (2015, Eylül). The Role of Islam in Scientific Research: The Case of Turkish Pre-Service Science Teachers, International Conference on the Role of Religions in the Turkic Culture 2015, Budapest, Hungary.
 • 4 Çetinkaya, E., Turgut, H., Duru, M. K. (2013, Kasım). Bilim Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsellik Algılarının Gelişimine Etkisi, International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye.
 • 5 Turgut, H. (2011, Temmuz). Rethinking the Nature of Science Instruction: Conceptions about Metaphysical Core of Modern Science in the Context of Preservice Teachers’ Worldviews, XI. IHPST Conference, Thessaloniki, Greece.
 • 6 Turgut, H. (2010, Haziran). Assesing Preservice Science Teachers' Nature of Science Understandings: From Explicit to Tacit, XIV. IOSTE Symposium, Bled, Slovenia.
 • 7 Turgut, H., Duru, M. K. (2008, Eylül). Prospective Science Teachers’ Perceptions about Physics Laboratory Environment, XIII. IOSTE Symposium, İzmir, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetinkaya, E., Turgut, H., Duru, M. K. (2014, Mayıs). Bilim Sözde-Bilim Ayrımı Bağlamında Planlanmış Öğretim Sürecinin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Bilgi Düzeylerine Etkisi, International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 4004 - FeTeMM Eğitim Yaklaşımı: Fen Sınıflarının Disiplinlerarası Bağlarla Güçlendirilmesi.
 • 2 TÜBİTAK 4004 - Kuzeyin Cenneti Sinop’ta Eğlenceli Bilim, Sanat, Spor Okulu.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 International Journal of Humanities and Education
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!