KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Hülya KESİCİ GÜLER
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tekstil Makinaları Anabilim Dalı
Telefon 2462111188
E-Posta hulyakesici@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5793-7772
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PR. 21.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 05.08.2015
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çallıoğlu, F. & Kesici Güler, H. (2019). 7. Natural nanofibers and applications. Green Electrospinning (pp. 157-188). Berlin, Boston: De Gruyter. Retrieved 7 Dec. 2019
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güler, H. K., DÖNMEZ, İ., & Aksoy, S. A. (2015). Tıbbi ve aromatik bitkilerin antibakteriyel aktivitesi ve tekstil sektöründe kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 10(2), 27-34.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜLER, H. K., & ÇALLIOĞLU, F. C. (2020). Effect of polymer and surfactant concentrations on PVP nanofibers morphology. International Advanced Researches and Engineering Journal, (View), 99-105.
 • 2 ÇALLIOĞLU, F. C., & GÜLER, H. K. (2020). Production and Characterization of PAN/Zeolite Based Nanofibers. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 7(3), 1101-1109.
 • 3 ÇALLIOĞLU, F. C., & GÜLER, H. K. (2020). Production of essential oil-based composite nanofibers by emulsion electrospinning. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(7), 1178-1185.
 • 4 ÇALLIOĞLU, F. C., & GÜLER, H. K. (2019). Fabrication of Polyvinylpyrrolidone Nanofibers with Green Solvents. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 14(2), 352-366.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇALLIOĞLU, F. C., GÜLER, H. K., & ÇETİN, E. S. (2020). Comparative Analysis of Clove and Eucalyptus Essential Oils-Based PVP/Gelatin Nanofibers. Tekstil ve Konfeksiyon, 30(2), 126-137.
 • 2 Kesici Güler, H., Cengiz Çallıoğlu, F., & Sesli Çetin, E. (2019). Antibacterial PVP/cinnamon essential oil nanofibers by emulsion electrospinning. The journal of the Textile Institute, 110(2), 302-310.
 • 3 Çallıoğlu, F. C., Güler, H. K., & Çetin, E. S. (2019). Emulsion electrospinning of bicomponent poly (vinyl pyrrolidone)/gelatin nanofibers with thyme essential oil. Materials Research Express, 6(12), 125013.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İrem Yağmur Mol, Hülya Kesici Güler, Funda Cengiz Çallıoğlu. 'EMÜLSİYON/SOLVENT UZAKLAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İLAÇ YÜKLÜ MİKROKAPSÜL ÜRETİMİ', Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu, 19-20 Kasım 2020. İstanbul.
 • 2 Cengiz Çallıoğlu, F. ve Güler, H. , 2019. 'UÇUCU YAĞ ESASLI NANOLİFLER VE ÖZELLİKLERİ', UÇTEK 2019, Çukurova Üniversitesi, Adana, Eylül, 2019.
 • 3 Kesici Güler, H. & Çallıoğlu, F. C. Production and Characterization of PVP/Vitamin E Based Nanofibers. National Çukurova Textile Congress (UÇTEK’17), September 28-29, 2017, Adana, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kesici Güler, H. ve Cengiz Çallıoğlu, F., 2019. 'BİYOUYUMLU POLİVİNİLPİROLİDON (PVP) ESASLI NANOLİFLERİN ÜRETİMİ', Techno-Science , 2nd Internatioal Conference on Technology and Science, Burdur, 14-16 November 2019.
 • 2 Çallığlu, F. C., & Güler, H. K. Electrospinning of PAN/Zeolite Composite Nanofibers. The International Conference of Materials and Engineering Technology (TICMET’19), October 10-12, 2019, Gaziantep, Turkey.
 • 3 Kesici Güler, H., Cengiz Çallıoğlu, F. and Sesli Çetin, E. 2017. 'Emulsion electrospinning of PVP/cinnamon essential oil nanofibers', IITAS 2017, İzmir.
 • 4 Kesici Güler, H., Dönmez, E., Alay Aksoy, S. & Çiftçi, E. Microencapsulation of Sage Essential Oils as Antibacterial Finish, 15th Autex World Textile Congress, June 10-12, 2015, Bucharest, Romania.
 • 5 Kesici Güler, H., Dönmez, İ.E., Alay Aksoy, S. & Önem, E. Microencapsulation and Determination of Antibacterial Activity of Pomegranate Rind Extract. International Caucasian Forestry Symposium, 24-26 October, 2013, Artvin, TURKEY.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çallıoğlu, F. C & Kesici Güler, H. PVP/Gelatin/Lavender Essential Oil Based Nanofiber Production with Green Electrospinning Approach. 8th International İstanbul Textile Conference - Evolution Technical Textile (ETT2018), April 14-16, 2018, İstanbul, Turkey.
 • 2 Cengiz Çallıoğlu, F. and Kesici Güler, H., 2018. 'Green Electrospinning of Polyvinylpyrrolidone with Various Solvents', ICONST 2018, 5-9 September, Prizren, Kosovo.
 • 3 Kesici Güler, H. & Çallıoğlu, F. C. Nanofibrous Materials in Cosmetic Applications. 1 st Cosmetic Congress with International Participation, October 26-28, 2017, Antalya, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı bitki ekstraktlarının eldesi, mikrokapsülasyonu ve pamuklu kumaşa aplikasyonu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İlaç Salım Özellikli Nanolifli Medikal Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi, SDÜ, BAP, FDK-2019-6761, Araştırmacı, 2019-2022.
 • 2 Bazı Bitki Ekstraktlarının Eldesi, Mikrokapsülasyonu ve Pamuklu Kumaşa Aplikasyonu, SDÜ, BAP, 3713-YL1-13, Araştırmacı, 2013-2015.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Micro-Sustainable Design and Eco Friendly Products IP Project Funded Participant. Vinius College of Design and ESAD Matosinhos School of Art and Design Lifelong Learning, 7-19 April 2013, Portugal.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı (Sağlık/İlaç ve Biyomalzeme)
 • 2 YÖK 100/2000 Öncelikli Alan Doktora Bursu (Mikro ve Nanoteknoloji)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 E-Polymers
 • 2 Fibers and Polymers
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!