KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Deniz ÇATAKLI
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK (İNGİLİZCE) 20.06.2018
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ (DR) 12.07.2023
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Erzurumlu Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, New mode of action of curcumin on prostate cancer cells: Modulation of endoplasmic reticulum‐associated degradation mechanism and estrogenic signaling. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, 38(2), , 1-12. Doi: 10.1002/jbt.23636, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 Erzurumlu Yalcin, Dogan Hatice Kubra, ÇATAKLI Deniz, Progesterone regulates the endoplasmic reticulum-associated degradation and Unfolded Protein Response axis by mimicking the androgenic stimulation in prostate cancer cells. Molecular Biology Reports, 50(2), , 1253-1265. Doi: 10.1007/s11033-022-08065-x, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, Aydogdu E., MUHAMMED M. T., Estrogens drive the endoplasmic reticulum-associated degradation and promote proto-oncogene c-Myc expression in prostate cancer cells by androgen receptor/estrogen receptor signaling. Journal of Cell Communication and Signaling , 0-0. Doi: 10.1007/s12079-022-00720-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 ERZURUMLU Y., ÇATAKLI Deniz, Dogan H. K., Circadian Oscillation Pattern of Endoplasmic Reticulum Quality Control (ERQC) Components in Human Embryonic Kidney HEK293 Cells. Journal of Circadian Rhythms, 21(1), , 1-15. Doi: 10.5334/jcr.219, (2023), (Diğer)
 • 5 ERZURUMLU Y., Aydogdu E., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, MUHAMMED M. T., Buyuksandic B., 1,25(OH)2 D3 induced vitamin D receptor signaling negatively regulates endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) and androgen receptor signaling in human prostate cancer cells. Cellular Signalling , 0-0. Doi: 10.1016/j.cellsig.2022.110577, (2023), (SCI-Expanded)
 • 6 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, Thymol Reduces the Lipopolysaccharide-Induced Acute Kidney Inflammation by Modulating Lysosomal Stress. Journal of Research in Pharmacy, 27(1), , 375-385. Doi: 10.29228/jrp.319, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 7 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, Dexamethasone-stimulated glucocorticoid receptor signaling positively regulates the endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) mechanism in hepatocellular carcinoma cells. Steroids , 0-0. Doi: 10.1016/j.steroids.2023.109238, (2023), (SCI-Expanded)
 • 8 ERZURUMLU Y., ÇATAKLI Deniz, SEZER S., Cannabidiol Negatively Regulates Androgenic Signal in Prostate Cancer Cells and Fine-Tunes the Tumorigenesis by Modulating Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation, Unfolded Protein Response, and Autophagy. Revista Brasileira de Farmacognosia, 33(2), , 316-325. Doi: 10.1007/s43450-023-00360-3, (2023), (SCI-Expanded)
 • 9 ERZURUMLU Y., ÇATAKLI Deniz, Dogan H. K., Potent carotenoid astaxanthin expands the anti-cancer activity of cisplatin in human prostate cancer cells. Journal of Natural Medicines , 0-0. Doi: 10.1007/s11418-023-01701-1, (2023), (SCI-Expanded)
 • 10 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, CURCUMIN, THE BIOACTIVE COMPOUND OF TURMERIC, MAY IMPROVE THE ANTI-MALIGNANT PROPERTY OF GEMCITABINE IN PROSTATE CANCER CELLS ZERDEÇALIN BİYOAKTİF BİLEŞİĞİ KURKUMİN, GEMSİTABİNİN PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDEKİ ANTİ-MALİGNANT ÖZELLİĞİNİ GELİŞTİREBİLİR. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 47(3), , 0-0. Doi: 10.33483/jfpau.1232868, (2023), (TR DİZİN)
 • 11 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, Caffeine Expands the Cisplatin-Induced Cell Death by Strengthening eIF2α/ATF4/CHOP Signaling and Blocking Autophagic Flux in Human Prostate Cancer Cells. Applied In Vitro Toxicology, 9(3), , 78-89. Doi: 10.1089/aivt.2023.0010, (2023), (SCI-Expanded)
 • 12 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, Progesterone regulates the endoplasmic reticulum-associated degradation and Unfolded Protein Response axis by mimicking the androgenic stimulation in prostate cancer cells. Molecular Biology Reports, 50(2), , 1253-1265. Doi: 10.1007/s11033-022-08065-x, (2023), (SCI-Expanded)
 • 13 ÇATAKLI Deniz, Sevük M. A., Coşan S., İmeci O. B., Keskin E., Sevinç Y. S., Tıkırdık M., Ak M. Y., Özgöçmen M., Ramelteon Protects Intestinal Tissue Against Injury Caused by Methotrexate Via Showing Anti-apoptotic, Antiinflammatory and Antioxidant Properties. BEZMIALEM SCIENCE, 10(6), , 770-776. Doi: 10.14235/bas.galenos.2022.70783, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 14 ERZURUMLU YALÇIN, DOĞAN HATİCE KÜBRA, ÇATAKLI DENİZ, AYDOĞDU ESRA, Tarantula cubensis Extract Induces Cell Death in Prostate Cancer by Promoting Autophagic Flux/ER Stress Responses and Decreased Epithelial-Mesenchymal Transition. Revista Brasileira de Farmacognosia , 575-582. Doi: 10.1007/s43450-022-00279-1, (2022), (SCI-Expanded)
 • 15 ERZURUMLU Y., Dogan H. K., ÇATAKLI Deniz, Aydogdu E., Tarantula cubensis Extract Induces Cell Death in Prostate Cancer by Promoting Autophagic Flux/ER Stress Responses and Decreased Epithelial-Mesenchymal Transition. REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY, 32(4), , 575-582. Doi: 10.1007/s43450-022-00279-1, (2022), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERZURUMLU Y., ÇATAKLI Deniz, Doğan H. K., AYDOĞDU E., Caffeine May Improve the Chemotherapeutic Effect of Docetaxel by Inducing Unfolded Protein Response and Autophagy in Breast Cancer Cells. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 48(1), , 91-104. Doi: 10.55262/fabadeczacilik.1164699, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ERZURUMLU Y., Doğanlar Y., Doğan H. K., ÇATAKLI Deniz, HERPUD1, a Member of the Endoplasmic Reticulum Protein Quality Control Mechanism, may be a Good Target for Suppressing Tumorigenesis in Breast Cancer Cells. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 20(3), , 157-164. Doi: 10.4274/tjps.galenos.2022.71643, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 Erzurumlu Y., ÇATAKLI Deniz, Doğan H. K., Asetilsalisilik Asit ve Salisilik Asitin Paklitaksel ile Eş Uygulamasının Prostat Kanseri Hücreleri Üzerindeki Olası Sinerjistik Etkilerinin Otofaji, ER stresi ve Apoptotik Hücre Ölümü ile İlişkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), , 87-99. Doi: 10.22312/sdusbed.1206166, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 ERZURUMLU Y., Doğan H. K., ÇATAKLI Deniz, INHIBITION OF IRE1α/XBP-1 BRANCH OF UPR BY GSK2850163 DRIVES THE SENSITIVITY TO TAMOXIFEN IN BREAST CANCER CELLS. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 46(3), , 839-852. Doi: 10.33483/jfpau.1129575, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ERZURUMLU Y., ÇATAKLI Deniz, A23187 Tamoksifene Dirençli Meme Kanseri Hücrelerinin Tamoksifen Duyarlılığını Geliştirebilir. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), , 222-227. Doi: 10.34087/cbusbed.1023372, (2022), (SCI-Expanded)
 • Kitap
 • 1 ÇATAKLI Deniz, Özşarlak Sözer Gönen, Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri (2023). Türkiye Klinikleri Yayınevi, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!