KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ebru ALA
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-8255
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5166-6692
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 19.08.2020
Yüksek Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR PLANLAMA (YL) (TEZLİ) 28.07.2023
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Erasmus Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - 2023
Komisyon Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Kent Planlama,Kentsel Sürdürülebilirlik,Gıda Sistemleri,Planlama Teorileri,İklim Değişikliği ve Planlama,Kentsel Metabolizma,WEF Nexus
YAYINLAR
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALA Ebru, Nexus Yaklaşımı ile Entegre Yönetişim ve Politika Tutarlılığı. FSCongress (2024). (Özet bildiri)
 • 2 ALA Ebru, ORUÇ Gülden Demet, Rethinking of Food-Systems Related Policies in the Context of the WEF Nexus . 35th AESOP Annual Congress (2023). (Özet bildiri)
 • 3 EREN ŞİRİN GÜLCEN, ULUÇ AYNUR, ALA EBRU, A Comparative Product Analysis of Online and Face-to-face Basic Design Education. 35th AESOP Annual Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 ALA EBRU, GÖZLÜKAYA HALİME, The Status of Housing and Public Areas Surroundings During Global Crises (Covid-19); A Review Special of Urban Design. 2nd International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 GÖZLÜKAYA HALİME, ALA Ebru, Ekolojik Kentsel Tasarımın Kentsel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasındaki Rolü; Teoriden Uygulamaya Bir Değerlendirme. 1st International Architectural Sciences and Applications Symposium (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALA EBRU, GÖZLÜKAYA HALİME, Kentsel Alanlarda Doğa Temelli Çözümlerin Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Sistematik Literatür Değerlendirmesi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÖZLÜKAYA HALİME, ALA EBRU, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). Iksad Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Gıda Sistemlerinde WEF Nexus Yaklaşımının Kentsel Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!