KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Egemen ESEN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-1993-1123
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 6
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ 01.09.2015
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ - GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 2021 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2017 - 2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
İnsan Hakları Hukuku,Kamu Hukuku
YAYINLAR
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ESEN EGEMEN, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Ulusal Makamlarla İlişkisi: Sorumluluk Paylaşımı. Ankara Barosu 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 ESEN EGEMEN, Evasion of Human Rights Law: The Case of Selahattin Demirtaş v Turkey (No.2). 22. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 ESEN EGEMEN, Would You Mind Taking the Necessary Action as a Court of Assize?. 21. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi 21. Yaz Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 4 ESEN EGEMEN, Public Morals and Homosexuality: The Kaos GL v. Turkey Judgment. 20. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı (2017). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ESEN EGEMEN, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ve Türkiye’ye İlişkin Yazılı Görüşleri Hakkında Bir Kaç Not. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi , 473-488. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ESEN EGEMEN, Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hakkının Yetkisiz Tasarrufu Suçu. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), , 717-732. (2017), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ESEN EGEMEN, Modern Devletlerin Pandemi Tedbirlerinin Bir Analizi: Küresel Adalet Kavramı Çare Olabilir mi?. Genel Kamu Hukukçuları Topluluğu Kolokyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 DEMİR NAZLI HİLAL, ESEN EGEMEN, Sinema Filmlerinde İnsan Hakları(2020). Kriter Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ESEN EGEMEN, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı Doktrini(2020). On İki Levha Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki yeri ve Denetimi, Dergi, Editör, 18.10.2019 - 19.10.2019 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!