KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Hasan ÇETİN
Birimi Fen Bilimleri Enstitüsü
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1273-0233
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 2
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 16.08.2017
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 28.12.2021
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 ÇETİN Hasan, EKMEKÇİ Evren, Elektromanyetik İndüklenmiş Saydamlık-Benzeri Metamalzeme Tasarımı ve İletim Penceresinin Dielektrik Küp Yüklemeleriyle Ayarlanması. Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı Doi: 10.1109/eleco51834.2020.00057, (2020). (Tam metin bildiri)
 
Bu İçeriği Paylaş!