KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇİNÇİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114184
E-Posta kemalcincin@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 24.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (YL) (TEZLİ) 22.07.2015
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE (DR) 09.01.2020
İLGİ ALANLARI
bilim tarihi,Bilim Felsefesi,Matematik Felsefesi,Zaman felsefesi,eğitim felsefesi,özgürlük üzerine tartışmalar
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ÇİNÇİN KEMAL, Yapay Zeka ve "Dostluk" Arasındaki İlişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 239-247. (2021), (TR DİZİN)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 ÇİNÇİN Kemal, ORIENTATION OF FICTIONS AND METHODICAL PROBLEMS IN SCIENCE. International Pearson Conference on Social Sciences & Humanities-III October 26-27, 2021 / Nevşehir (2021). (Özet bildiri)
  • 2 ÇİNÇİN KEMAL, Bilimde Kurguların Yönlendiriciliği ve Yöntemsel Problemler. International Pearson Conference on Social Sciences & Humanities-III (2021). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi Problemleri
Bilim Tarihi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Eskiçağda Felsefe
Felsefeye Giriş
Rönesans Filozofları
Uygulamalı Etik
Varlık Felsefesi
 
Bu İçeriği Paylaş!