KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Halil İbrahim ŞANVERDİ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4592
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 15
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 06.06.2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 06.06.2011
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 25.08.2014
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 25.08.2014
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 21.05.2019
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 21.05.2019
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Arapça Öğretmeni 2011 - 2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, DAĞBAŞI GÜRKAN, I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul ve Çanakkale’ye gelen heyetin kaleme aldığı “el-Bi‘setu’l-‘İlmiyye ilâ Dar’il-Hilafeti’l İslamiyye” adlı eserin propaganda açısından incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 658-671. Doi: 10.29000/rumelide.1105581, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Students’ Views Studying in Arabic Preparatory Class on Distance Education During the Covid-19 Pandemic. Education Quarterly Reviews, 5(3), , 387-398. Doi: 10.31014/aior.1993.05.03.553, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Çocuklara Arapça Öğretimi Açısından ‘Uhibbu’l-Arabiyye’ Adlı Öğretim Setinin İncelenmesi. Uluslararasi Dil, Edebiyat ve Kultur Arastirmalari Dergisi, 5(2), , 119-140. Doi: 10.37999/udekad.1190417, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, IŞIDAN ABDULMUTTALİP, Makine Çevirisi: Türkçe-Arapça Çeviri Bağlamında Google ve Yandex Çeviri Örneği. SÖYLEM Filoloji Dergisi, 6(1), , 207-221. Doi: 10.29110/soylemdergi.869080, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ÇİLEK ERSİN, ŞANVERDİ Halil İbrahim, IŞIDAN ABDULMUTTALİP, A Comparative Evaluation of Undergraduate Programs of Arabic Translation and Interpreting Departments in Turkey. Education Quarterly Reviews, 4(2), , 431-442. Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.292, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 ZAN NURAY, DAĞBAŞI GÜRKAN, ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, The Effect of Arabic-Supported Educational Game on the Success of 9th-Grade Syrian Students in the Symbolic Language of Chemistry: Example of Turkey. Education Quarterly Reviews, 4(4), , 328-344. Doi: 10.31014/aior.1993.04.04.396, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 7 IŞIDAN ABDULMUTTALİP, ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Arapçadan Türkçeye Makine Çevirisi Değerlendirmesi: Google ve Yandex Çeviri Örneği. Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies , 353-370. Doi: 10.30767/diledeara.1011925, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 IŞIDAN ABDULMUTTALİP, ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, ÇİLEK ERSİN, Developing Anxiety Scale For Arabic Translation Course. International Journal of Progressive Education, 17(6), , 54-65. Doi: 10.29329/ijpe.2021.382.4, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 9 ZAN NURAY, ŞANVERDİ Halil İbrahim, DAĞBAŞI GÜRKAN, FARKLI LİSE TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ORTA DOĞULU KIZ ÖĞRENCİLERİN ELEMENTLER KONUSUNU ANLAMA DÜZEYLERİ. Turkish Studies, 14(7), , 4159-4178. Doi: 10.29228/TurkishStudies.38887, (2019), (TR DİZİN)
 • 10 YILDIZ MUSA, ŞANVERDİ Halil İbrahim, ‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies, 19(19), , 237-261. Doi: 10.30767/diledeara.542608, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 IŞIDAN ABDULMUTTALİP, ŞANVERDİ Halil İbrahim, Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Yeri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (2016), (Diğer)
 • 12 ŞANVERDİ Halil İbrahim, Necib el-Kîlânî’xxnin “Kâtilu Hamza” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2016), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Uzaktan Eğitim Sürecindeki Arapça Öğretimine Dair Öğrenci Görüşleri. DÜNYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (2022). (Özet bildiri)
 • 2 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Arapça-Türkçe Çevirilerde Makine Çevirisinin Kullanımına Dair Bir Değerlendirme: Edebi Çeviri Örneği. International Congress of Language and Translation Studies (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ŞANVERDİ Halil İbrahim, Şanverdi Şeyda, Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10.Sınıf Arapça Dersi Öğretim Programındaki Yazma Becerisi Kazanımlarının Değerlendirilmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 4 ŞANVERDİ Halil İbrahim, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Yazılı Basın. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS-2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 5 ŞANVERDİ Halil İbrahim, NECİB KÎLÂNÎ’NİN “LEYÂLÎ TURKİSTAN” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNİN ÇEVİRİ EŞDEĞERLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih, Edebiyat) (2017). (Özet bildiri)
 • 6 ŞANVERDİ Halil İbrahim, IŞIDAN ABDULMUTTALİP, İslamiyetin Savunulmasında Şiiirin Rolü. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 7 DAĞBAŞI GÜRKAN, ŞANVERDİ Halil İbrahim, YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA OKUMA ÖĞRETİMİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. UDES 2015 (2015). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Çeviride Eşdeğerlik Bağlamında Necîb el-Kîlânî’nin ‘en-Nidâu'l-Hâlid’ Adlı Romanının Türkçe Çevirilerinin Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(26), , 65-82. (2021), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ZAN NURAY, DAĞBAŞI GÜRKAN, ŞANVERDİ Halil İbrahim, Mülteci eğitiminde kimya dersi kapsamında eğitsel oyun önerisi. 6. Ulusal Kimya Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Dil, Edebiyat ve Çeviri Çalışmaları(2022). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları(2022). LAMBERT Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, ŞEN YAMAN GÜL, Education & Science(2022). Efe Academy, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 IŞIDAN ABDULMUTTALİP, ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Arapça-Türkçe Örneklerle Uygulamalı Belge Çevirisi(2020). Akdem Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 YILDIZ MUSA, AKÇAY CİHANER, KOÇ CELAL TURGUT, SELİM İSMAİL, İSPİR KURUN AYŞE, KURT GÜLFEM, IŞIDAN ABDULMUTTALİP, DAĞBAŞI GÜRKAN, DEMİR MURAT, ÖZCAN MURAT, ÇİLEK ERSİN, ŞANVERDİ Halil İbrahim, Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler(2017). Akdem, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Arap Edebiyatı I (Arapça)
Arap Edebiyatı II (Arapça)
Arapça Hazırlık
Arapça-Türkçe Çeviri I (Arapça)
Arapça-Türkçe Çeviri II (Arapça)
Dilbilimi I (Arapça)
Dilbilimi II (Arapça)
Türkçe-Arapça Çeviri I
Türkçe-Arapça Çeviri II (Arapça)
Yazma Becerileri I
Yazma Becerileri II
 
Bu İçeriği Paylaş!