KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞANVERDİ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta halilsanverdi@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7093-7099
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 06.06.2011
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 25.08.2014
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 21.05.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi
 • 2 Farklı Lise Türlerinde Eğitim Gören Orta Doğulu Kız Öğrencilerin Elementler Konusunu Anlama Düzeyleri
 • 3 Necib el-Kîlânî’xxnin “Kâtilu Hamza” Adlı Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
 • 4 Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Yeri
 • 5 Yabancı Dil Olarak Arapça Okuma Öğretimi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 İlmi Heyetin İstanbul ve Çanakkaleye Seyahati
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mülteci eğitiminde kimya dersi kapsamında eğitsel oyun önerisi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İslamiyetin Savunulmasında Şiiirin Rolü
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Yazılı Basın
 • 2 Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10.Sınıf Arapça Dersi Öğretim Programındaki Yazma Becerisi Kazanımlarının Değerlendirilmesi
 • 3 Necib Kîlânî’nin “Leyâlî Turkistan” Adlı Romanının Türkçe Çevirisinin Çeviri Eşdeğerliği Açısından İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mülteci Eğitiminde Kimya Dersi Kapsamında Eğitsel Oyun Tasarımı Ve Tasarlanan Oyunun Akademik Başarıya Etkisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!