KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Cannur ERCAN ÇATAKLI
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Medeni Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1870-0510
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 14
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 25.08.2009
Yüksek Lisans SAARLAND ÜNİVERSİTESİ/ALMANYA MEDENİ HUKUK 22.07.2013
Doktora SAARLAND ÜNİVERSİTESİ 25.06.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Medeni Hukuk, Tıp Hukuku, Türk-İsviçre ve Alman Hukuk Sistemlerinde Yasal Mal Rejimi, Robot Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Alman Hukukunda Genel İşlem Koşullarının İçerik Denetimi ve Alman FederalMahkemesi Kararı (BGH, Az. IV ZR 422/12 v. 26.3.2014) Işığında Şeffaflık İlkesininSigorta Sözleşmelerindeki Sınırları. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , 133-166. (2017), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERCAN ÇATAKLI Cannur, "Sözleşmenin Kurulmasında Robotlar". Asosscongress - Uluslararası Hukuk Sempozyumu- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Dijital İçerik ve Dijital Hizmet Sözleşmelerinde Karşı Edim Olarak Kişisel Verilerin Paylaşılması. I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Alman Hukuku’nda Çalışma İlişkisinde Meydana Getirilen Eserlerde İşverenin ve Eser Sahibinin Hakları. Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN ÇATAKLI Cannur, Fikri Hak Kavramı ve Eser Sahibinin Manevi Haklarının Genel Anlamda Kişilik Hakkıyla İlişkisi. Türkiye Adalet Akademisi , 377-412. (2021), (SSCI)
 • 2 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Robotların Fillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk - Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , 19-51. (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, BELEN HERDEM, Malvarlığı Değeri Olarak Eser ve Malvarlığına Etki Açısından Eser Sahibinin İşlemleri. Tuğrul Arat’a Armağan , 207-243. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Robotik Cerrahide Hekimin Kusur Sorumluluğu. Konya Selçuk Universitesi Hukuk Kongresi (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Kavram Olarak Yapay Zeka ve Yapay Zeka ile Meydana Getirilen Ürünlerde Hak Sahipliği. Dijital Alanda Telif Hakları - Telif Haklarında Güncel Gelişmeler (2019). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, Die Beendigung des gesetzlichen Güterstandes durch den Tod im deutschen und im türkischen Recht- Unter besonderer Berücksichtigung rechtshistorischer Perspektive (Hukuk Tarihi Perspektinin Özel Olarak Gözetilmesiyle Türk ve Alman Hukukunda Yasal Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi)(2018). Verlag Alma Mater, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERCAN ÇATAKLI CANNUR, ÇATAKLI HASAN, DÖNMEZ ÜNSAL, Beiträge zur türkisch–deutschen Rechtsvergleichung im Medizinrecht und bei Schwangerschaftsabbruch-Eine Rechtsvergleichende Untersuchung über deutsches und türkisches Recht zur Schadensersatzpflicht für eine angeborene Behinderung (wrongful life)(2017). Verlag Alma Mater, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyum Tebliğ Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, 31.10.2019 - 31.10.2019 (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Eine Rechtsvergleichende Untersuchung über deutsches und türkisches Recht zur Schadensersatzpflicht für eine angeborene Behinderung (wrongful life) - Doğuştan Engellilikte Tazminat Sorumluluğu Üzerine Türk ve Alman Hukukunda Karşılaştırmalı Bir Çalışma -Tez danışmanı: Prof. Dr. iur. Dr. rer. publ. Dr. h.c. mult. Michael Martinek
 • Doktora Tezi
 •   Die Beendigung des gesetzlichen Güterstandes durch den Tod im deutschen und im türkischen Recht- Unter besonderer Berücksichtigung rechtshistorischer Perspektive (Hukuk Tarihi Perspektinin Özel Olarak Gözetilmesiyle Türk ve Alman Hukukunda Yasal Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi) Tez danışmanı: Prof. Dr. Dr. h. c. Tiziana J. Cihusi DERECE: Magna cum Laude
VERDİĞİ DERSLER
Aile Hukuku
Borçlar Hukuk Genel Hükümler I
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Hukukun Temel Kavramları
İnternette Fikri Mülkiyetin Korunması (Yüksek Lisans)
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Miras Hukuku
Robot Hukuku (Yüksek Lisans)
Roma Hukuku
Sağlık Hukuku
Tüketici Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!