KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Özcan ÇAKIR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yer Fiziği Anabilim Dalı
Telefon 2462111365
E-Posta ozcancakir@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1989-6922
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 01.06.1985
Yüksek Lisans TEXAS UNİVERSİTY 16.12.1989
Doktora TEXAS TECH UNİVERSİTY 18.12.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Yerfiziği,Kuramsal Sismoloji,Jeodinamik,Sığ Jeofizik,Tomografi,İnversiyon,Veri İşlem,Bilgisayar Yazılım,Uygulamalı Matematik,Yapay Zeka,İstatistik,Sismik Anizotropi
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 High frequency Rayleigh and Love waves - Aralık 1989
 • Doktora Tezi
 • 1 Propagation of high frequency P and S waves under oceanic structures - Aralık 1993
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alver, F., “AFAD Bünyesinde Kurulu Olan Deprem İstasyonu Verileri Kullanılarak Anadolu Plakası Yüzey Dalgası Grup Hızı Çalışması”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2014.
 • 2 Livaoğlu, S., “Tek İstasyon Üç Bileşen Yüzey Dalgası Kayıtlarının Analizinden Depremlerin Odak Mekanizması Çözümleri ve Sismik Kaynak Tespiti”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000.
 • 3 Erduran, M., “Uzak Alan Deprem Kayıtlarından Trabzon (TBZ) Deprem İstasyonun Altındaki Litosfer Yapısının Belirlenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1999.
 • 4 Kutlu, Y.A., “Trabzon Deprem İstasyonun (TBZ)’da Kaydedilen Yüksek Modlu Love Dalgalarının Yorumu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Erduran, M., “Alıcı Fonksiyonlar ve Yüzey Dalgalarının Birlikte Ters Çözümünden TBZ (Trabzon) Sismik İstasyonunun Kabuk Yapısı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2002.
 • 2 Gökalp, H., “Yerel Deprem Tomografisi Yöntemi ile Alban Tepeleri Volkanik Bölgesinin Üç Boyutlu Hız Yapısının Belirlenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1996.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Jeofizik Mühendisliği Bölümü Altyapısında Temel Jeofizik Çalışmaların Yapılabilmesi için 24 Kanallı Sismik ve Miktotremor Cihazlarının Kazandırılması, ÇOMÜ-BAP, FAY-2015-571, Yürütücü, 2015.
 • 2 Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Altındaki Üst-Manto Anizotropik Sismik Hız Yapısının Yüzey Dalgaları, Alıcı Fonksiyon ve SKS Ayrımlaşma Verilerinin Ortak Kullanımı ile Yorumu, TÜBİTAK-EVRENA, 109Y245, Yürütücü, 2010-2013.
 • 3 Nevşehir Kalesi Yeraltı Şehri ERT Araştırması Özdirenç ve Sismik Tomografi ile Tespit Çalışması, Nevşehir Belediyesi, Yürütücü, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÇOMÜ Terzioğlu Kampüs Alanında Olası Heyelan Riskinin Elektrik Özdirenç Tomografi ve Doğal Potansiyel Yöntemleriyle Araştırılması, ÇOMÜ-BAP, FAY-2014-337, Eş Yürütücü, 2014-2016.
 • 2 Yüzey Dalgası, P ve S Alıcı Fonksiyonları, Telesismik P ve S Seyahat Zamanı Rezidülleri ve SKS Ayrımlaşma Verilerinden Anadolu Plakasının Kabuksal, Litosferik ve Astenosferik Hız Yapısının Anizotropik Olarak Saptanması, TÜBİTAK-RFBR, 111Y190, Araştırmacı/Uzman, 2012-2014.
 • 3 Atış Poligonu Mevkii ERT Araştırması Özdirenç Tomografi, Çanakkale Valiliği, Eş Yürütücü, 2014.
 • 4 Alıcı fonksiyon ve yüzey dalgaları ile GEOFON İstasyonu ISP altındaki kabuk ve üstmanto sismik yapısı, TÜBİTAK-ÇAYDAG, 104Y326, Araştırmacı, 2005.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Yükseköğretim Kurulu Yüksek Lisans ve Doktora Bursu - 1988
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bible History Daily Written Interview - In Turkey, Underground City Thought to be World’s Largest Has Been Found - 02 Ocak 2015, Robin Ngo
 • 2 National Geographic Written Interview - Massive Underground City Found in Cappadocia Region of Turkey - 26 Mart 2015, Jennifer Pinkowski
 • 3 Hürriyet Gazetesi Söyleşi (Türkçe ve İngilizce) - Nevşehir'de Bulunan Yeraltı Şehri - 30 Aralık 2014, Çanakkale
 • 4 History Channel Written Interview - Vast Underground City Found in Turkey May Be One of the World’s Largest - 30 Aralık 2014, Evan Andrews
 • 5 Anadolu Ajansı - Madenlerde su baskınlarından korunmak mümkün - 02 Kasım 2014, İsrafil Baran Nevşehir
 • 6 TRT Radyo 1 Canlı Söyleşi - Nevşehir Yeraltı Şehrinin Jeofizik Keşif Serüveni - Mayıs 2013, Nevşehir
 • 7 Fib Haber - Kazı Öncesinde Jeofizik Etütler Mutlaka Yapılmalı - 09 Mart 2013, Nevşehir Yerel Gazete
 • 8 TRTHaber Kanalı - Yeni Bir Yeraltı Şehri Keşfedildi - 25 Mayıs 2013, TRT Ankara
 • 9 Deprem Gerçeği Konferansı - Deprem Dinamiği - 28 Mart 2012, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • 10 Mühendislik Günleri Panel - Kapadokyada Jeofizik Fırsatlar - 07 Aralık 2012, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • 11 Kapadokya FM Canlı Radyo Söyleşi - Jeofizik Mühendisliğinin Tanıtımı - Nisan 2012, Nevşehir
 • 12 www.nevsehir.edu.tr - Piri Reis gemilerinin sayısı artırılmalı - 11 Ekim 2011, Nevşehir -- Deniz Haber Ajansı, İstanbul
 • 13 TRTHaber Kanalı Canlı Söyleşi - Kapadokya bölgesinde kayadan oyma yeraltı depolama alanları - Nisan 2011, TRT Ankara
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 30 Haziran 2020 - 445557
 • 2 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - Aralık 2018 - (1895-7455)
 • 3 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - Kasım 2016 - (1866-7511)
 • 4 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - Aralık 2016 - (1866-7511)
 • 5 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 10 Ekim 2013 - 303418
 • 6 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 21 Kasım 2012 - 286355
 • 7 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 22 Ocak 2011 - 245645
 • 8 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 20 Ocak 2009 - 194284
 • 9 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 19 Şubat 2008 - 172421
 • 10 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 19 Şubat 2008 - 172423
 • 11 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 13 Aralık 2008 - 191072
 • 12 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 13 Aralık 2008 - 191073
 • 13 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 2005 (2007 öncesi UBYT programı)
 • 14 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Tezi Yönetim Ödülü - 2002
 • 15 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 2001 (2007 öncesi UBYT programı)
 • 16 TÜBİTAK Bilimsel yayınları teşvik ödülü / UBYT - 2000 (2007 öncesi UBYT programı)
 • 17 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Tezi Yönetim Ödülü - 1996
 • 18 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Lisans Onur Öğrenci Ödülü - 1985
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International journal of physical sciences
 • 2 Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Acta Geophysica
 • 2 Pure and Applied Geophysics
 • 3 Progress in Electromagnetics Research
 • 4 Journal of Geodynamics
 • 5 Geophysical Journal International
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2008-2009
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
 • 2 Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2013-2016
 • 2 Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1994-2002
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2013-2015
 • 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği, 2013-2015
 • 3 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2011-2013
 • 4 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği, 2012-2013
 • 5 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2012
 • 6 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senato Üyeliği, 2008-2009
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Proje Rapor Değerlendirme - Danışman TÜBİTAK-ÇAYDAG 20/02/2013 - 15/12/2015
 • 2 Proje Öneri Değerlendirme - Panelist TÜBİTAK-ÇAYDAG Mayıs 2013
 • 3 Proje Öneri Değerlendirme - Dış Danışman TÜBİTAK-ÇAYDAG Eylül 2013
 • 4 Proje Öneri Değerlendirme - Panelist TÜBİTAK-ÇAYDAG Mayıs 2012
 • 5 Proje Öneri Değerlendirme - Panelist TÜBİTAK-ÇAYDAG Eylül 2012
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Çanakkale Savaş Müzesi inşa alanın Jeofizik Tomografik olarak araştırılması, yeraltı kayma yüzeyinin ayrıntılı saptanması, sonuçların Çanakkale Valiliğine rapor edilmesi, alanın inşa işleminin durdurulması ve çıktıların SCI olarak yayınlanması
 • 2 Nevşehir Kalesi yeraltı şehrinin Jeofizik Tomografi ile keşfedilmesi, sonuçların Nevşehir Belediyesine rapor edilmesi, bölgenin Koruma Alanı olarak ilan edilmesine olanak sağlanması ve çıktıların SCI olarak yayınlanması
 • 3 Trabzon deprem gözlem istasyonunun (TBZ) kurulması, toplanan sayısal sismogramlar ile yüksek lisans ve doktora tezlerinin yönetilmesi ve SCI yayınların çıkarılması
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar I
Bilgisayar II
Bitirme Ödevi
Diferansiyel Denklemler
Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
Jeofiziğe Giriş
Jeofizik Saha Ölçmeleri
Jeofizikte Ters Çözüm
Jeofizikte Verilerin İşlenmesi
Jeomanyetizma
Kuramsal Sismoloji
Matematik I
Matematik II
Matematik IV
Mesleki İngilizce
Mühendislik Bilimlerinde Diferansiyel Denklemler
Potansiyel Alanlar
Proje
Seminer
Uygulamalı Jeofiziğe Giriş
Uygulamalı Jeofizik
Uzmanlık Alan Dersi
Veri İşlem I
Veri İşlem II
Yerfiziği
Yerkabuğu Yapısı ve Fiziği
Yüksek Lisans Danışmanlık
 
Bu İçeriği Paylaş!