KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Serdar GEZER
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Sinema Anabilim Dalı
E-Posta serdargezer@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM VE TASARIM BÖLÜMÜ 31.05.2008
Yüksek Lisans KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FİLM VE DRAMA (YL) (TEZLİ) 13.02.2013
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA (DR) 21.06.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 Gezer, S. (2018). Sinema Filminde Anlatı Kuramı ve Diriliş’te Anlatı. İçinde Ruken Öztürk, S. & Akbulut, H. (Der.), Perdeyi Aralamak. (s.15-38). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Gezer, S. (2020). “Özneleştirme Stratejilerinden Özgürleşme Pratiği Olarak Kendilik Teknolojleri ve Kendilik Kültivasyonu”. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (29): 33-52.
  • 2 Gezer, S. (2019). “Yeni Medya, Veri Tabanı Sineması, Sinegratografi ve Greenaway’in Suitcase Sineması”. Bilim Armonisi Dergisi, 2 (2): 65-75.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Gezer, S. (2016). “Varlığın İçkinliğinden Türeyen Hayat Fikri: Abbas Kiarostami, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz Sinemalarına Bakış” SineFilozofi, 1(1): 60-84.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Parsa, A.&Gezer, S. (25-26.08.2016). “Panoptikon ve Modern Toplumda Dijital Gözetim: Şüpheli Şahıs Dizisi”. 1. Uluslararası Görsel Sanatlar ve Estetik Sempozyumu, CHIOS. (s. 123-154), ISBN: 978-605-323-846-1.
VERDİĞİ DERSLER
Belgesel Sinema
Senaryo Yazarlığı
Tasarım ve Estetik
Televizyon ve Sinemada Görüntünün Teknik Temelleri
Yaratıcı Drama
 
Bu İçeriği Paylaş!