KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ece KARA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Posta ecekara@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6427-9069
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 10.06.2011
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (DR) 22.04.2014
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) 05.04.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 Çocuk Gelişimi II
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 EVLİ BİREYLERDE İLİŞKİSEL YILMAZLIK, EVLİLİK YETKİNLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜVENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Evli Bireylerde İlişkisel Yılmazlık, Evlilik Yetkinliği Ve İkili İlişkilerde Güvenin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
  • 2 The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marıital Self-Effıcacy Among Married Individuals.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 1 Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları ile Evli Bireylerde İlişkisel Yılmazlık, Evlilik Yetkinliği ve İlişkisel Güven Arasındaki İlişkide Bağlanma Stillerinin Aracı Rolü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!