KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ece KARA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6427-9069
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 10.06.2011
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 10.06.2011
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (DR) 22.04.2014
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (YL) (TEZLİ) 22.04.2014
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) 05.04.2019
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) 05.04.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARA ECE, Buyruk Genç Arzu, A Study of Adult Attitudes toward Online and Face-to-Face Counseling according to Self-Concealment, Multidimensional Perceived Social Support and Certain Demographic Variables during Covid 19 Pandemic. International Journal of Psychology and Educational Studies, 10(1), , 127-143. Doi: 10.52380/ijpes.2023.10.1.901, (2023), (Journals Indexed in Eric)
 • 2 KARA ECE, Yüksel Şahin Fulya, THE RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDHOOD TRAUMATIC EXPERIENCES, MARITAL SELF-EFFICACY AND RELATIONAL RESILIENCE: THE MEDIATING ROLE OF ATTACHMENT TYPES. the Journal of Academic Social Sciences , 158-179. Doi: 10.29228/ASOS.51800, (2022), (Diğer)
 • 3 KARA ECE, DENİZ MEHMET ENGİN, AN EXAMINATION OF IRRATIONAL RELATIONSHIP BELIEFS AND PERFECTIONISM AS THE PREDICTORS OF COPING WITH ROMANTIC JEALOUSY. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 2(10), (2021), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 4 Buyruk Genç Arzu, KARA ECE, Mediating Role of Self-Disclosure in the Relationship between Attitudes towards Online Counselling and Perception of Social Stigma due to Receiving Psychological Help. European Journal of Educational Research, 10(2), , 919-932. Doi: 10.12973/eu-jer.10.2.919, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 KARA ECE, Yüksel Şahin Fulya, Examination of the Trust and Self Efficacy Levels in the Romantic Relations of Married Individuals Who Were Exposed to Physical, Sexual and Emotional Abuse in Childhood. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(1), , 180-216. Doi: 10.14812/cufej.742489, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 Aydoğan Didem , KARA Ece, Kalkan Enes, Understanding relational resilience of married adults in quarantine days. CURRENT PSYCHOLOGY Doi: 10.1007/s12144-021-02224-2, (2021), (SSCI)
 • 7 KARA ECE, Yüksel Şahin Fulya, EVLİ BİREYLERDE İLİŞKİSEL YILMAZLIK, EVLİLİK YETKİNLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜVENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. the Journal of Academic Social Sciences, 86(6), , 378-398. Doi: 10.16992/ASOS.14527, (2018), (Diğer)
 • 8 ZEREN ŞERİFE GONCA, AMANVERMEZ YAĞMUR, Buyruk Genç Arzu, KARA ECE, KALAY USTA TUBA, SATICI BEGÜM, Yılmaz Ahmet Selçuk, Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği . Journal of Higher Education and Science, 7(3), , 554-564. Doi: 10.5961/jhes.2017.232, (2017), (TR DİZİN)
 • 9 ÇİFTÇİ ARIDAĞ NERMİN, KARA ECE, Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Aile İşlevleri, Psikolojik Dayanıklılık ve Madde Kullanımının İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), , 486-499. Doi: 10.15345/iojes.2017.02.014, (2017), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARA Ece, ANNELERİN GÖZÜNDEN ANNE BEKÇİLİĞİ: BİRLİKTE EBEVEYNLİKLE İLİŞKİSİ. IX. Uluslararası Turkcess Kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • 2 KARA Ece, Öğretmen Adaylarının Okullardaki Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitsel ve Psikososyal İhtiyaçlarının Karşılanmasına İlişkin Görüşleri. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 KARA ECE, Yüksel Şahin Fulya, The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marıital Self-Effıcacy Among Married Individuals.. International Conference on New Horizons in Education (2019). (Özet bildiri)
 • 4 KARA ECE, Yüksel Şahin Fulya, Evli Bireylerde İlişkisel Yılmazlık, Evlilik Yetkinliği Ve İkili İlişkilerde Güvenin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (2018). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KARA ECE, Kariyer Planlama(2023). Eğiten Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARA Ece, Öğretmenin Çocuk Psikolojisi El Kitabı(2023). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KARA ECE, Fizyolojik Psikoloji(2022). Eğiten Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KARA ECE, Yurtsever Nudar, Çocuk Gelişimi II(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!