KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ozancan BELCİ
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110072
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3776-6232
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 3
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 21.07.2014
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18.06.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
YAYINLAR
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 BELCİ OZANCAN, SPOR MÜSABAKALARINDA YASADIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNU SUÇLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(2), , 379-418. Doi: 10.52273/sduhfd..988484, (2021), (TR DİZİN)
  • 2 BELCİ OZANCAN, ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNUNUN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(2), , 1089-1122. Doi: 10.33717/deuhfd.791402, (2020), (TR DİZİN)
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 BELCİ OZANCAN, Türk Ceza Kanununun 188/4-b Hükmünün Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi. II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
  • Kitap
  • 1 BELCİ OZANCAN, İnsan Haklarında Buluşmak(2022). On İki Levha Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
  • 2 BELCİ OZANCAN, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü(2021). Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Tümü, (ULUSLARARASI)
  • Yüksek Lisans Tezi
  •   Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!