KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Firdevs MERT SİVRİ
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110340
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 48
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA PR. 06.07.2007
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA PR. 06.07.2007
Yüksek Lisans RİZE ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 21.04.2011
RİZE ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 21.04.2011
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 19.10.2016
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 19.10.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MERT SİVRİ FİRDEVS, ÖNEM EBRU, AKKOÇ SENEM, Çırrık Cennet, Ezer Aleyna, Biosynthesis of ZnO nanoparticles using Laurus nobilis leaf extract and investigation of antiproliferative and antibacterial activity potential. International Journal of Secondary Metabolite, 10(2), , 414-424. Doi: 10.21448/ijsm.1266244, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 MERT SİVRİ Firdevs, Hoda Numan, Topuz Ayhan, Eroğlu Emrah, Budama Akpolat Leyla, Adsorption of dimethyl disulfide onto activated carbon cloth. Turkish Journal of Chemistry, 46(3), , 859-868. Doi: 10.55730/1300-0527.3374, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 Hoda Numan, MERT SİVRİ Firdevs, Kara Fatma, Atasagun Hande Gul, Bhat Gajanan S., Effect of Process Parameters on Fiber Diameter and Fiber Distribution of Melt-Blown Polypropylene Microfibers Produced by Biax Line. Fibers and Polymers, 22(1), , 285-293. Doi: 10.1007/s12221-021-9155-5, (2021), (SCI)
 • 4 MERT SİVRİ Firdevs, Biosynthesis of Bimetallic Ag-Au (core-shell) Nanoparticles Using Aqueous Extract of Bay Leaves (Laurus nobilis L.). Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 8(4), , 1035-1044. Doi: 10.18596/jotcsa.885558, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 5 MERT SİVRİ FİRDEVS, Comparison Of Ethylene Adsorption Onto Activated Carbon Cloth And Granulated Activated Carbon In Dynamic Phase. JOURNAL OF ONGOING CHEMICAL RESEARCH, 4(1), , 1-5. Doi: 10.5281/zenodo.2553492, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 6 MERT SİVRİ FİRDEVS, HODA NUMAN, TOPUZ AYHAN, TONTUL İSMAİL, Utilization Of Activated Carbon Cloth For Cigaratte Smoke Filtration. Eurasian Journal of Environmental Research , 1-7. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 7 Kantar Cihan, MERT SİVRİ Firdevs, Şaşmaz Selami, Microwave-assisted synthesis and characterization of phthalocyanines substituted with azo compound containing eugenol moiety. Journal of Organometallic Chemistry, 696(18), , 3006-3010. Doi: 10.1016/j.jorganchem.2011.05.014, (2011), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 MERT SİVRİ Firdevs, ÖNEM Ebru, Çırrık Cennet , Ezer Aleyna , Kozmetik Formülasyonlarında Kullanılabilecek ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Kimya Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu. 13. Uluslararası Kozmetik kimyası, üretimi ve standardizasyonu kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • 2 MERT SİVRİ Firdevs, Kara Fatma, Hoda Numan, SELEK Mehmet Ali, Polı̇ester Ve Polı̇amı̇d Polı̇merlerı̇nden Lökosit Filtresi Üretimi. 10. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 HODA NUMAN, MERT SİVRİ FİRDEVS, Kara Fatma, Bhat Gajanan, ATASAĞUN HANDE GÜL, SIKDAR Partha P., Effect of Process Parameters on Structure and Properties of PP Nonwovens Produced by Melt Blowing. VII. International Technical Textiles Congress (2018). (Özet bildiri)
 • 4 HODA NUMAN, BUDAMA AKPOLAT LEYLA, MERT SİVRİ FİRDEVS, Ambreen Nida, Biosynthesis of Bimetalic Ag-Au (coreshell) Nanoparticles Using Aqueous Extract of Bay Leaves (Laurus nobilis L.). 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG-2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 5 HODA NUMAN, BUDAMA AKPOLAT LEYLA, MERT SİVRİ FİRDEVS, Ambreen Nida, Synthesis of Ag, Au and Bimetalic Ag-Au Nanoparticles Using Aqueous Turmeric Extract. 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG-2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 6 HODA NUMAN, BUDAMA AKPOLAT LEYLA, MERT SİVRİ FİRDEVS, ERZENGİN MAHMUT, Synthesis of Gold Nanoparticles Using Rose Hip Extract and Their Characterization. 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG-2018) (2018). (Özet bildiri)
 • 7 HODA NUMAN, MERT SİVRİ FİRDEVS, Kara Fatma, Bhat Gajanan, Effect of Process Parameters on Fiber Diameters of Polypropylene Microfibers Produced by Melt Blowing. The Fiber Society’s Fall 2017, Technical Meeting and Conference and International Symposium on Materials from Renewables (ISMR) Advanced, Smart, and Sustainable Polymers, Fibers, and Textiles (2017). (Özet bildiri)
 • 8 HODA NUMAN, MERT SİVRİ FİRDEVS, Development and Evaluation of Activated Carbon Cloth for Smoke Filtration. AFS Conference (2015). (Özet bildiri)
 • 9 HODA NUMAN, TOPUZ AYHAN, MERT SİVRİ FİRDEVS, BUDAMA AKPOLAT LEYLA, EROĞLU EMRAH, Gas Phase Adsorption of Dimethyl Sulfide on Activated Carbon Cloth (GDSEL651). Filtech 2015 (2015). (Özet bildiri)
 • 10 MERT SİVRİ FİRDEVS, Çalık Sadık, BUDAMA AKPOLAT LEYLA, HODA NUMAN, Removal of Pharmaceutical Compounds Using Activated Carbon Cloth from Aqueous Solutions. Chemtech 2015 Chemical Technologies and Chemical Engineering Conference (2015). (Özet bildiri)
 • 11 MERT SİVRİ FİRDEVS, BUDAMA AKPOLAT LEYLA, Acar Çakır Burçin, TOPEL ÖNDER, HODA NUMAN, Synthesis of TiO2 Nanoparticles Using PS-b-PAA Reverse Micellefor UV Protective, Self-cleaning and Antibacterial Textile Application. COST MP0903 NANOALLOY (2013). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MERT SİVRİ Firdevs, Akkoç Senem, İşbilir Emel , Catharantus roseus Ekstratı Kullanarak Ag Nanopartikülünün Sentezlenmesi ve Sağlıklı İnsan Hücresinde Toksik Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(3), , 355-362. Doi: 10.22312/sdusbed.1347385, (2023), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 MERT SİVRİ FİRDEVS, TONTUL İSMAİL, TOPUZ AYHAN, HODA NUMAN, Aktif Karbon Kumaşının (GDSEL 651) Sigara Filtrasyonunda Kullanımı. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 2 MERT SİVRİ FİRDEVS, HODA NUMAN, Atık Sulardaki Boya Giderimini Sağlamak için Aktif Karbon Kumaş Kullanımı. 27. Ulusal Kimya Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 3 MERT SİVRİ FİRDEVS, KANTAR CİHAN, ŞAŞMAZ SELAMİ, Azo Boyar Madde İçeren Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Karakterizasyonu. 24. Ulusal Kimya Kongresi (2010). (Özet bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Aktif Karbon ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları
Analitik Kimya I Lab.
Araştırma Yöntem Teknikleri
Elektrokimyasal Yöntemler
Genel Kimya I
Genel Kimya II
HPLC ve İlaç Endüstrisinde Uygulamaları
İlaç Analizleri ve Ayırma Teknikleri
İlaç Analizlerinde Kullanılan Ayırma Teknikleri
Nanomalzemeler ve medikal uygulamaları
Nanomalzemeler ve Üretim Metotları
Yeşil Kimya
 
Bu İçeriği Paylaş!