KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Bashar IBRAHIM
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-3086-0995
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 37
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans UNIVERSITY OF MOSUL COLLEGE OF SCIENCE 02.08.2003
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİKROBİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 23.02.2011
Doktora ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (DR) 30.06.2016
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (DR) 30.06.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IBRAHIM BASHAR, New Sars-Cov-2 (B.1.1.529) of Concern Omicron Alert was Given in the World. SVOA Microbiology (2022), (SSCI)
 • 2 IBRAHIM Bashar, Determination rates of antibiotic resistance, inducible beta-lactamase, and metallo betalactamase ratios in Pseudomonas aeruginosa isolates in a university hospital in Turkey.. Medical Science and Discovery, 8(4), , 247-253. Doi: doi.org/10.36472/msd.v8i4.525, (2021), (SSCI)
 • 3 IBRAHIM Bashar, Antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens isolated fromhealthcare workers’ . Güncel Retina Dergisi , 1-7. Doi: doi.org/10.1016/j.idnow.2021.05.007, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 IBRAHIM Bashar, Frequency Of Extended Spectrum Beta Lactamase in Multiresistance Gram Negative Bacteria Isolated From Kidney Transplantation Patient. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, 5(8), , 121-133. Doi: 000000000000000000000, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 5 IBRAHIM Bashar, What is the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) that paralyze the world?. Reviews in Medical Microbiology , 1-8. Doi: 10.1097/MRM.0000000000000217, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 IBRAHIM Bashar, ACİNETOBACTERLERE GÜNCEL MİKROBİYOLOJİK VE EPİDEMİYOLOJİK BAKIŞ.. EGE ZİRVESİ EGE 1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRES İ (2020). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 IBRAHIM Bashar, CORONAVİRUS HASTALIĞI 2019 (COVID-19): BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, 6(12), , 56-72. Doi: doi.org/10.46648/gnj.200, (2021), (SSCI)
 • 2 IBRAHIM Bashar, PROBİYOTİKLERİN ÇEŞİTLİ SAĞLIK FAYDALARI. GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences, 4(6), , 150-163. Doi: 00, (2021), (SSCI)
 • 3 IBRAHIM Bashar, Enfeksiyö z İ shallerde Campylöbacter Jejuni Prevalansının Çeşitli Yö ntemlerle Araştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42(5), , 474-481. Doi: Doi: 10.20515/otd.666993, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 4 IBRAHIM Bashar, ENTEROCOCCUS: ÖNEMLİ BİR NOZOKOMİYAL PATOJEN. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), , 34-55. (2020), (SSCI)
 • 5 IBRAHIM Bashar, Seroprevalence of hepatitis E virus infection in acute leukemia patients with allogeneic transplantation. Annals of Medical Research, 27(9), , 2268-2271. Doi: DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.07.720, (2020), (SSCI)
 • 6 IBRAHIM Bashar, Işkın (Rheum ribes L.) ekstraktlarının Bakteriyel İletişim Üzerine Etkisi ve Antibakteriyel Aktivitesi. Suleyman Demirel University Journal of Health Sciences, 11(4), , 436-442. Doi: DOI:10.22312/sdusbed.757976, (2020), (SSCI)
 • 7 IBRAHIM Bashar, DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ DIRENÇ MEKANIZMALARI VE TEDAVI SEÇENEKLERI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences International Indexed & Refereed, 7(11), , 28-43. Doi: DOI: 10.38065/euroasiaorg.229, (2020), (SSCI)
 • Editörlük
 • 1 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Dergi, Editör, 26.04.2020 - 30.04.2020 (ULUSAL)
 • 2 EGE 1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Dergi, Editör, 08.03.2020 - 13.03.2020 (ULUSLARARASI)
 • 3 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRES, Dergi, Editör, 05.06.2020 - 25.06.2020 (ULUSAL)
 • 4 BALKAN ZİRVEİ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Diğer Yayınlar, Editör, 10.05.2020 - 25.05.2020 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!