KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Onur SARIKAYA
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon 2462118274
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası https://avesis.sdu.edu.tr/onursarikaya
ORCID ID 0000-0002-0825-9573
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 7
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 09.06.2016
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 19.07.2018
Doktora
İLGİ ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 SARIKAYA Onur, Problems faced by Gen Y in recruitment processes and HRM mistakes. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(1), , 44-50. Doi: 10.24289/ijsser.1012925, (2022), (Diğer)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 SARIKAYA Onur, Erken Uluslarasılaşma Olgusuna İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), , 456-480. Doi: 10.53092/duiibfd.1030593, (2022), (TR DİZİN)
  • 2 SARIKAYA ONUR, ATSAN FATMA NURAY, Karar Verme Stili ve Risk Alma Eğilimi: X ve Y Kuşakları Açısından Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 599-611. Doi: 10.21076/vizyoner.780426, (2021), (TR DİZİN)
  • 3 SARIKAYA Onur, Örgütlerde “Beyaz Yaka Suçları”: Mevcut Alanyazın Kapsamında Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(4), , 1468-1476. Doi: 10.32709/akusosbil.897824, (2021), (TR DİZİN)
  • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 SARIKAYA ONUR, ATSAN FATMA NURAY, X ve Y kuşaklarının karar verme stillerinin karşılaştırılması. 6. Örgütsel Davranış Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
  • Yüksek Lisans Tezi
  •   X ve Y Kuşaklarının Karar Verme Stilleri ve Risk Alma Eğilimleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!