KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Faysal Okan ATASOY
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114574
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0348-3151
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 109
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 10.07.1996
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ) 20.11.2001
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 12.11.2012
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 06.10.2009
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2023
DOÇENT ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2020
YARDIMCI DOÇENT ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2017
YARDIMCI DOÇENT ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2010 - 2012
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020
Fakülte Kurulu Üyeliği ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020
Bölüm Başkanı ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020
Dekan Yardımcısı ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019
Dekan Yardımcısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016 - 2018
Anabilim Dalı Başkanı ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2020
Komisyon Üyeliği ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2019
Komisyon Üyeliği ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2018
Dekan Yardımcısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2016
Farabi Koordinatörü ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2014
Komisyon Üyeliği ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2015
Fakülte Kurulu Üyeliği ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2015
Anabilim Dalı Başkanı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2019
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 1999 - 2010
Özel Ahmet Mithat Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 1998 - 1999
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Türk Dil Kurumu Üye Bilimsel Kuruluş 2015 - 2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Kökenbilgisi, Anlam Bilimi, Sözlük Bilimi, Yazı-Yazım ve Noktalama
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ATASOY FAYSAL OKAN, Türkçede yabancı kelime, ıstılah ve özel isimlerin imlası. RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi , 343-357. Doi: 10.29000/rumelide.1252767, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 YERLİKAYA Suna, ATASOY FAYSAL OKAN, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanından TDK Çevrim İçi Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’ne katkılar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi , 65-76. Doi: 10.29000/rumelide.984736, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ATASOY FAYSAL OKAN, Kırım Hanlığı Resmî Mektuplarında (Yarlık) Tehdit İfadeleri. Türk Dilleri Araştırmaları, 30(1), , 7-21. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 4 ATASOY Faysal Okan, Metin Yayınlarında Noktalama Üzerine. Türk Dilleri Araştırmaları, 23(2), , 135-162. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 5 ATASOY Faysal Okan, İstiklal Marşı’nın Noktalaması. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), , 763-789. Doi: 10.7827/TurkishStudies.1466, (2010), (Alan Endeksleri)
 • 6 ATASOY Faysal Okan, Şeyh Vefa ve Yedi Yılduzun Ahkâmı Adlı Risalesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(1), , 154-177. Doi: 10.7827/TurkishStudies.1136, (2010), (Alan Endeksleri)
 • 7 ATASOY Faysal Okan, Noktalama İşaretlerinin Tarihi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(2), , 823-861. Doi: 10.7827/TurkishStudies.1345, (2010), (Alan Endeksleri)
 • 8 ATASOY Faysal Okan, Türkçede Adres Yazımı. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), , 785-794. Doi: 10.7827/TurkishStudies.1537, (2010), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ATASOY FAYSAL OKAN, Kırım Yarlıklarında Bazı Moğolca Unsurlar. Türkçe ve Moğolca Çalışmaları: Sir G. Clauson ve Talat Tekin’in Katkıları Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ATASOY Faysal Okan, YERLİKAYA Suna, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanından TDK Çevrimiçi Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’ne katkılar. III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu Doi: 10.29000/rumelide.984736, (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 ATASOY FAYSAL OKAN, Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Üzerine. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Vérme Çalıştayı (11-13 Haziran 2020, Isparta) (2020). (Özet bildiri)
 • 4 ATASOY FAYSAL OKAN, Kırım Hanlığı Resmî Mektuplarında (Yarlık) Tehdit İfadeleri. Tunyukuk Yazıtının Yayımlanışının 120. Moğolistan Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Başlangıcının 50. Yılları Dolayısıyla Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları Çalıştayı Bildirileri, İstanbul. (2019). (Özet bildiri)
 • 5 ATASOY Faysal Okan, Türkçede Noktalama İşaretleri İle İlgili Sorunlar. III. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ATASOY Faysal Okan, Tanıtma Yuriy VASİLYEV M Fatih KİRİŞÇİOĞLU Gülsüm KİLLİ Saha Yakut halk edebiyatı örnekleri. Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 222-223. (1997), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ATASOY Faysal Okan, Kur’ân Yolu Mealinde Türkçe İmla ve Noktalama İşaretleri Bakımından İyileştirme Örnekleri . Kur’ân Yolu Mealinde Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ATASOY Faysal Okan, ”Cılga” Kelimesi Üzerine. Refahiye Araştırmaları Sempozyumu 14-15 Mart 2019 (2019). (Özet bildiri)
 • 3 ATASOY Faysal Okan, Kılavuz Kaynaklı Noktalama Sorunları ve Yazım Kılavuzundaki Eksiklikler. Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma Toplantısı (2017). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ATASOY FAYSAL OKAN, ISPARTA AHMET, Bilge Biliglig Bahşı Bitigi - Doğumunun 60. Yılında Mehmet Ölmez Armağanı(2023). Paradigma Akademi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ATASOY FAYSAL OKAN, Altun Buga’nın Nuzhatu ’n-nufūs’u Metin - Tercüme - Dizin(2022). UTOPIA & RumeliYA Yayıncılık Publishing, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 ATASOY Faysal Okan, Esengü Bitig Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı T. Karaayak – U. Uzunkaya(2021). Kesit Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ATASOY Faysal Okan, Türkçede Noktalama Sorunlar-Çözümler-Teklifler(2018). Türk Dil Kurumu Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 ATASOY Faysal Okan, DIARRASSOUBA Salih, Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’e Armağan(2018). Yayın Evi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ATASOY Faysal Okan, Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı(2017). Kesit Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 CAN ADEM, ATASOY Faysal Okan, Yazılı Anlatım (Kitâbet)(2017). Sonçağ Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 8 ATASOY Faysal Okan, Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dâir Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (1520-1742 Kırım Tatarcasıyla Yarlıklar ve Mektuplar) Metin, Dizin(2017). Türk Dil Kurumu Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 ATASOY Faysal Okan, Türkçede Noktalama(2010). Özel Kitaplar, Tümü, (ULUSAL)
 • 10 ATASOY Faysal Okan, Türkçe Öğretimi (BASIM AŞAMASINDA)(1950). Türk Dil Kurumu, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 11 ATASOY Faysal Okan, Türkçenin Öğretimine Emek Verenler (BASIM AŞAMASINDA)(1950). Türk Dil Kurumu, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Education, Social, Health and Political Developments in Turkey between 2000-2020, Dergi, Editör, 19.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi, Araştırma Kitabı, Konuk Editör, 01.01.2014 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 YERLİKAYA Suna, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında bir İzdivaç adlı romanında deyimler, Deyimler, 01.05.2021. Yüksek Lisans
 • 2 TORUNLAR Emrah, İnşâ-i Mergub ve İnşâ Lugatı (Giriş - metin - dizin), Tarihî Türkçe Metinler (Nesir), 01.08.2020. Yüksek Lisans
 • 3 DIARRASSOUBA Soualiho, Türkçe-Arapça bir sözlük Rafîk al-Usmânî (51-197. sayfalar, giriş, metin, dizin), Türkçe-Arapça sözlük, 18.09.2018. Yüksek Lisans
 • 4 ERDOĞAN Murat, Al - Ukyânûsu'l - Basît fî Tarcamati'l Kâmûsi 'l - Muhît Bâbü'l - bâ ve bâbü'l-tâ' dan faslu'l kef - giriş – metin - sözlük – dizin, Arapça Türkçe Sözlük, 01.07.2015. Yüksek Lisans
 • 5 YAĞMUR Meral, Al-Ukyânûsu'l-Basît fî Tarcamati'l-Kâmûsi'l-Muhît - Bâbu'l Kaf Faslu'l-fâ «al-u'ak - al-ifaka» giriş -Metin - sözlük -dizin, Arapça Türkçe Sözlük, 30.06.2015. Yüksek Lisans
 • 6 ATICI Nazan, Al-Ukyânûsu 'l-Basît fî Tarcamati 'l-Kâmûsi 'l-Muhît - "Ğayn" maddesi (Al-ğarz - al-muğâyata) Giriş – metin - sözlük – dizin, Arapça Türkçe Sözlük, 14.07.2014. Yüksek Lisans
 • 7 DOĞAN Hasgül , Al-Ukyânûsu 'l-Basît fî Tarcamati 'l-Kâmûsi 'l-Muhît - "Kef maddesi (al-ka'ka'u - al-makzubatu) giriş – metin - sözlük – dizin , Arapça Türkçe Sözlük, 30.06.2014. Yüksek Lisans
 • 8 YÜCEL Sefa, Al-Ukyânûsu'l-Basît fî Tarcamati'l-Kâmûsi'l-Muhît - Ğayn maddesi (al-ğatmu - al-iğyau) Giriş - Metin - Sözlük - Dizin , Arapça Türkçe Sözlük, 23.12.2013. Yüksek Lisans
 • 9 GÖRENPINAR İsmail, Al-Okyanusu'l-Basît fî Tarcamati'l-Kâmûsu'l-Muhît, "Ğayn" maddesi (Al-Ğuddat - al-Ğadrat): Giriş-metin-sözlük-dizin, Arapça Türkçe Sözlük, 26.06.2013. Yüksek Lisans
 • 10 GÜLEN Erdal, Al-Okyanusu'l-Basìt fî Tarcamati'l-Kâmûsu'l-Muhît, "Ğayn" maddesi (Al-Ğibbu - al-Ğavcu): Giriş-metin-sözlük-dizin, Arapça Türkçe Sözlük, 26.06.2013. Yüksek Lisans
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Melhame-i Şeyh Vefa giriş-metin-sözlük
 • Doktora Tezi
 •   Türkçede noktalama sorunlar-çözümler-teklifler
VERDİĞİ DERSLER
Ahlak ve Karakter Eğitimi
Dilbilimi
Okul Deneyimi
Osmanlı Türkçesi 1
Osmanlı Türkçesi 2
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi II
Osmanlı Türkçesi III
Osmanlı Türkçesi IV
Osmanlı Türkçesi V
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Uygulaması 1
Öğretmenlik Uygulaması 2
Özel Öğretim Yöntemleri
Ses Eğitimi ve Diksiyon
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türk Dil Bilgisi 1
Türk Dil Bilgisi 2
Türk Dil Bilgisi 3
Türk Dil Bilgisi 4
Türkçe Öğretimi Tarihi
 
Bu İçeriği Paylaş!