KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Selda LİMON
Birimi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Telefon 2462111162
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0362-5164
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 49
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET 02.06.2008
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 21.11.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 24.06.2019
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 TÜBİTAK 2237-A Deprem Sonrası İlk Yardım Kampüsü, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), LİMON Selda, 12.09.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Akademik Personelin ArGe Projelerinin İnovasyon Performansının Tespiti ve Projelerin Performansının Artırılmasına Yönelik Önerilen Metodun Uygulanması, BAP, LİMON Selda, Kılınç Zehra, 31.08.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 AKADEMİK PERSONELİN AR-GE PROJELERİNİN İNOVASYON PERFORMANSINI TESPİT ETMEKTE KULLANILACAK YENİLİKÇİ BOYUTLAR VE ANALİZ METOTLARININ GELİŞTİRİLMESİ, BAP, LİMON Selda, 19.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 TÜBİTAK TEYDEB 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı, Göller Bölgesinde Yenilikçi Ve Teknolojik Girişimci Ekosisteminin Oluşturulması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), KURAM Abdullah, LİMON Selda, 01.10.2020 - 31.12.2022 (ULUSAL)
 • 5 Erken Aşama Girişimcilik için Model Üretimi", BAP, LİMON Selda, Türker Gül Fatma, 10.07.2020 - 06.07.2022 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, LİMON SELDA, Mükemmeliyetçiliğin Makyavelist Eğilime Etkisinde Kontrol Odağı ve Çalışma Pozisyonunun Düzenleyici Rolü. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 329-343. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 LİMON SELDA, PAÇACI MERVE, Kadın Hekimlerin Gözünden Kadın Yöneticiliğinin Röntgeni: Kadın Olmak Güzel, Yönetici Olmak Zor. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 202-220. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 LİMON SELDA, ÇALIŞ ZEĞEREK ECE, Reklamlarda Kadınlara Yönelik Kalıpyargıların Dönüşen Sunumu: Elidor Reklam Örneği. Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi , 73-92. Doi: 10.32952/atauniiletisim.862641, (2021), (Diğer)
 • 4 LİMON SELDA, ORAL KARA NURDAN, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Yönetim Literatüründe Stereotip (Kalıpyargı) Kavramı: Ulusal ve Uluslararası Alandaki Yönetim Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme. Vizyoner Dergisi, 10(23), , 195-211. Doi: 10.21076, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 LİMON SELDA, Hastanelerdeki Tıbbi Dokümanların Geleneksel Ortamdan Elektronik Ortama Dönüşümü. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1(1), , 30-39. (2019), (Diğer)
 • 6 LİMON SELDA, GENİŞ MEHMET ALİ, Turizm Sektöründe Simülasyon Uygulamaları: Temalı Oteller. Journal of Current Researches on Social Sciences, 1(1), , 1-14. (2011), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, LİMON SELDA, KARAKUŞ GÜLDEN, Girişimcilik ve Yenilik Ekosisteminde Üniversitelerin Rolü: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme. 10. International Management and Social Sciences Conference (2022). (Özet bildiri)
 • 2 LİMON SELDA, Kadınlar ve Dijital Girişimcilik. İzmir International Conference on Technology and Social Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, LİMON SELDA, ALGILANAN BAŞARILI YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA FARKLI SİYASİ EĞİLİME SAHİP İNSANLARA YÖNELİK STEREOTİPLERDE OLUŞAN ÖRTÜK PROFİLLER. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 96-1121. Doi: 10.31123/akil.1079861, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 LİMON SELDA, Sağlık Kuruluşlarında Duygusal Bulaşma ve İş Motivasyonu: Tıbbi Sekreterler Üzerinde Bir Uygulama. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), , 224-241. (2019), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, LİMON SELDA, Etik Liderliğin Bilgi Saklama Davranışı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlığın Aracı Rolü. 9. Örgütsel Davranış Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 LİMON SELDA, ORAL KARA NURDAN, ÖZKUL AHMET SAİT, Üniversite Öğrencilerinin Başarılı Yönetici Algısı: Cinsiyet Stereotipleri Bağlamında Bir İnceleme. 7. Örgütsel Davranış Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 LİMON SELDA, KARAKUŞ GÜLDEN, Yeni Liderlik Paradigmaları(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 LİMON SELDA, Örgütsel Strateji ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Sektörel Uygulamalar(2022). Beta, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ORAL KARA NURDAN, LİMON SELDA, ALP SERVET, Modern İş Yaşamının Eleştirisi(2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 LİMON SELDA, Yönetim ve Organizasyon Üzerine Literatürel Analiz ve Ölçekler(2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 LİMON SELDA, Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji(2021). Beta, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 LİMON SELDA, Jamovi: Uygulamalı İstatistik Analizleri Sosyal Bilimcilere Yönelik Araştırma Hikayeleri İle Anlatım(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 LİMON SELDA, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Pratikleri)(2021). Nobel Yayın Evi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 LİMON SELDA, Örgütsel Yaklaşımlar II(2020). Nisan Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 LİMON SELDA, ÖZDEMİR KUTAY, Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 LİMON SELDA, Pozitif Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar(2020). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 LİMON SELDA, Örgütsel Yaklaşımlar-1(2019). Nisan, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Simülasyon Evreni ve Tutkuyu Markalaştıran Televizyon Dizileri: Muhteşem Yüzyıl örneği
 • Doktora Tezi
 •   Türkiye’de Başarılı Yönetici Algısı: Siyasal Eğilim ve Cinsiyet Kaynaklı Stereotipler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
Etkili Sunum Teknikleri
Girişimcilik
Sağlık Ekonomisine Giriş
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlıkta Ekip çalışması
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Üniversite Kültürü
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!