KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gülsen KENDİR
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmasotik Botanik Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 421
Web Of Science Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 49
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 15.06.2001
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 15.06.2001
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARMASOTİK BOTANİK (YL) (TEZLİ) 18.02.2005
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARMASÖTİK BOTANİK (YL) (TEZLİ) 18.02.2005
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARMASOTİK BOTANİK (DR) (ECZACILIK) 14.09.2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FARMASÖTİK BOTANİK (DR) (ECZACILIK) 14.09.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KENDİR Gülsen, Bae Ho Jung, Kim Jihyun, Jeong Yongwoo, Bae Hyo Jeoung, Park Keontae, Yang Xingquan, Cho Young-jin, Kim Ji-Young, Jung Seo Yun, Köroğlu Ayşegül , Jang Dae Sik, Ryu Jong Hoon , The effects of the ethanol extract of Cordia myxa leaves on the cognitive function in mice. BMC Complementary Medicine and Therapies, 22(215), , 1-11. Doi: 10.1186/s12906-022-03693-z, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 Önem Ebru, KENDİR Gülsen, AKKOÇ Senem, Erzurumlu Yalçın, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Özaydın Ayse Gül, Biochemical contents and antiquorum sensing, antiproliferative activities of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Peel extract. South African Journal of Botany , 296-304. Doi: 10.1016/j.sajb.2022.07.024, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 KENDİR Gülsen, Özek Gülmira , Özek Temel, Köroğlu Ayşegül , Leaf essential oil analysis and anatomical study of Cordia myxa from Turkey. PLANT BIOSYSTEMS, 155(2), , 204-210. Doi: doi.org/10.1080/11263504.2020.1762788, (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 KENDİR Gülsen, Köroğlu Ayşegül , Dinç Erdal , SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC QUANTITATION OF RUTIN AND CHLOROGENIC ACID IN LEAVES OF Ribes uva-crispa L. BY ONE-DIMENSIONAL CONTINUOUS WAVELET TRANSFORMS. JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, 66(1), , 5041-5046. Doi: dx.doi.org/10.4067/S0717-97072021000105041 , (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 KENDİR Gülsen, Köroğlu Ayşegül , Morphological and anatomical evaluation of herbal drugs sold under the name of Gül (Rosa damascena Mill.) in Turkey. Journal of Research in Pharmacy , 25(1), , 63-71. Doi: doi.org/10.35333/jrp.2021.285, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 KENDİR GÜLSEN, SÜNTAR İPEK, ÇERİBAŞI ALİ OSMAN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Activity evaluation on Ribes species, traditionally used to speed up healing of wounds: With special focus on Ribes nigrum. Journal of Ethnopharmacology , 141-148. Doi: 10.1016/j.jep.2019.03.038, (2019), (SCI-Expanded)
 • 7 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, ÖZEK GÜLMİRA, ÖZEK TEMEL, BAŞER KEMAL HÜSNÜ CAN, Glandular trichome structures and chemical composition of the volatiles of five Ribes species from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 31(2), , 111-119. Doi: 10.1080/10412905.2018.1547226, (2019), (SCI-Expanded)
 • 8 KÖROĞLU AYŞEGÜL, HÜRKUL MUHAMMED MESUD, KENDİR GÜLSEN, KÜÇÜKBOYACI NURGÜN, In vitro antioxidant capacities and phenolic contents of four Erica L. (Ericaceae) taxa native to Turkey. Journal of Research in Pharmacy, 23(1), , 93-100. Doi: 10.12991/jrp.2018.113, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 9 KÖROĞLU AYŞEGÜL, HÜRKUL MUHAMMED MESUD, KENDİR GÜLSEN, KÜÇÜKBOYACI NURGÜN, In vitro antioxidant capacities and phenolic contents of four Erica L. (Ericaceae) taxa native to Turkey. Journal of Research in Pharmacy, 23(1), , 93-100. Doi: 10.12991/jrp.2018.113, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 10 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, “Kiraz Sapı” adı altında satılan bitkisel materyallerin morfolojik ve anatomik özelliklerinin incelenmesi. Biological Diversity and Conservation, 12(2), , 92-102. Doi: 10.5505/biodicon.2019.03511, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 TOLU KENDİR ÖZLEM, YILMAZ HAYRİ LEVENT, BİLEN SEVCAN, YILDIZDAŞ RIZA DİNÇER, ÖZGÜR HOROZ ÖZDEN, SARI GÖKAY SİNEM, KENDİR GÜLSEN, A Case of Rhabdomyolysis Taking Senna. Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, 6(3), , 160-163. Doi: 10.4274/cayd.galenos.2018.96168, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Evaluation of Avocado (Persea americana Mill.) Leaves in Terms of Public Health. Marmara Pharmaceutical Journal, 22(3), , 347-356. Doi: 10.12991/jrp.2018.74, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 13 KÖROĞLU AYŞEGÜL, KENDİR GÜLSEN, ŞİMŞEK DERYA, NATALIZIA MICELI, PINAR NUR MÜNEVVER, The morphological properties of leaves, cones, seeds of some Juniperus species native to Turkey. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology, 27(1), , 61-84. Doi: 10.1501/commuc_0000000192, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 14 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Yalancı Melisa adıyla satılan drogların morfolojik ve anatomik incelenmesi. Biological Diversity and Conservation, 10(2), , 155-166. (2017), (TR DİZİN)
 • 15 KENDİR Gülsen, CASTANEA SATIVA MILL. (KESTANE), MEYVE VE YAPRAK ANATOMİSİ. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi (2016), (SSCI)
 • 16 KENDİR Gülsen, Evaluation of Antiviral and Antimicrobial Activities of Ribes Species Growing in Turkey. Journal of Biologically Active Products from Nature (2016), (SSCI)
 • 17 KENDİR GÜLSEN, DİNÇ ERDAL, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Quantitative Analysis of Melissa officinalis L. Samples by Chromatographic Multivariate Calibration Methods. Chromatographia , 189-198. Doi: 10.1007/s10337-015-3005-9, (2016), (SCI-Expanded)
 • 18 KENDİR Gülsen, Fruits, seeds and pollen morphology of Turkish Ribes L. (Grossulariaceae). PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION (2015), (SSCI)
 • 19 KENDİR Gülsen, In vitro Antioxidant Effect of the Leaf and Branch Extracts of Ribes L. Species in Turkey. International Journal of Pharmaceutical Sciences Research (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 20 Güvenç Ayşegül, KENDİR Gülsen, The leaf anatomy of some Erica taxa native to Turkey. Turkish Journal of Botany, 36(3), , 253-262. Doi: 10.3906/bot-1103-1, (2012), (SCI-Expanded)
 • 21 KENDİR Gülsen, Etnobotanik ve Türkiye’de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy (2010), (Alan Endeksleri)
 • 22 GÜVENÇ AYŞEGÜL, KENDİR GÜLSEN, EKEN AYŞE, AYDIN AHMET, Evaluation of Inorganic Compounds of Erica L. Species (Ericaceae) Native to Turkey. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 32(3), , 121-125. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KENDİR GÜLSEN, Piyasada “defne yaprağı” adı altında satılan numunelerin tıbbi açıdan kullanımının değerlendirilmesi. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020) (2020). (Özet bildiri)
 • 2 Kışoğlu Gülseren, KENDİR GÜLSEN, KARAMAN ERKUL SEHER, Some species of Astragalus L. (Fabaceae) leaf anatomy in the section of Anthylloidei DC.. II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference (2020). (Özet bildiri)
 • 3 KENDİR GÜLSEN, Kim Jihyun, Jung Seo Yun, Bae Ho Jung, Goo Nayeon, Kim Jaehoon, Jeong Yongwoo, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Ryu Jong Hoon, The ethanolic Cordia myxa extract ameliorates cognitive dysfunction induced by scopolamine in mice. The 27th Annual Meeting & International Symposium of KSAP. Human Microbiome: New Horizons in Disease Control and Pharmabiotic Development (2019). (Özet bildiri)
 • 4 KIŞOĞLU GÜLSEREN, KENDİR GÜLSEN, KARAMAN ERKUL SEHER, Astragalus Cinsine (Fabaceae) ait Anthylloidei Seksiyonundaki Dikenli ve Dikensiz Türlerin Rakis Anatomisi. 1st International Congress on Plant Biology (2018). (Özet bildiri)
 • 5 KÖROĞLU AYŞEGÜL, KENDİR GÜLSEN, HÜRKUL MUHAMMED MESUD, KÖRÜKLÜ SELÇUK TUĞRUL, AYYILDIZ GÜL, KÖSE ERKAN CAN, VURAL MECİT, Medicinal plants used for the treatment of diabetes in Elmadağ (Turkey). 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 6 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Anatomical study on Cordia myxa L. (Boraginaceae) leaf. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 7 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Investigation of morphological and micromorphological features of herbal materials sold under the name of kiraz sapı. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 8 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Evaluation of drugs sold under the name of gül (Rosa × damascena) in Turkey view of morphologycal and anatomical properties. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 9 KENDİR GÜLSEN, SÜNTAR İPEK, ÇERİBAŞI ALİ OSMAN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, A screening study on the wound healing activity of Ribes species growing in Turkey. 2nd International GPSS, Gazi Pharma Symposium Series (2017). (Özet bildiri)
 • 10 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Equiseti Herba (Atkuyruğu) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar. 3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 11 SÜNTAR İPEK, KENDİR GÜLSEN, ÇERİBAŞI ALİ OSMAN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Can black currant (Ribes nigrum L.) be a potential agent for wound management?. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017) (2017). (Özet bildiri)
 • 12 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Evaluation of Avacado (Persea americana Mill.) Leaves in Terms of Public Health. I. International Congress On Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life” (2017). (Özet bildiri)
 • 13 KÖROĞLU AYŞEGÜL, KÖRÜKLÜ SELÇUK TUĞRUL, KENDİR GÜLSEN, HÜRKUL MUHAMMED MESUD, AYYILDIZ GÜL, VURAL MECİT, Çevre Değişikliğinin Elmadağ (Ankara) Florası Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum “İnsanların Doğayla Kenetlenmesi-Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora. (2017). (Özet bildiri)
 • 14 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, ERTEKİN ZEHRA CEREN, DİNÇ ERDAL, Chromatographic least squares regression analysis for Verbascozide in Aloysia citriodora Palau using UPLC Method. 3rd International Conference on New Trends in Chemometric and Applications (2016). (Özet bildiri)
 • 15 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, In vitro antioxidant effect of Ribes L. species in Turkey. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2015). (Özet bildiri)
 • 16 KÖROĞLU AYŞEGÜL, ALTANLAR NURTEN, KENDİR GÜLSEN, ŞİMŞEK DUYGU, Piyasada satışa sunulan Lippia citriodora Kunt. örneklerinin mikrobiyolojik kontaminasyon ve antioksidan aktivite yönünden incelenmesi. 2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 17 KENDİR GÜLSEN, DİNÇ ERDAL, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Ultra performance liquid chromatography for the multicomponent determination of Melissa officinalis L. in leaves by chromatographic multivariate calibration methods. 2nd International Conference on New Trends in Chemometric and Applications (2013). (Özet bildiri)
 • 18 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, ÖZEK GÜLMİRA, ÖZEK TEMEL, BAŞER KEMAL HÜSNÜ CAN, Chemical composition of the volatiles of Ribes biebersteinii from Turkey. Xth International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (2013). (Özet bildiri)
 • 19 KENDİR GÜLSEN, DİNÇ ERDAL, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Application of the factor analysis approach to the SEM images for the characterization of Ribes L. species.. 2nd International Conference on New Trends in Chemometric and Applications (2013). (Özet bildiri)
 • 20 DİNÇ ERDAL, KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Simultaneous quantitative analysis of chlorogenic acid and rutin in the leaves samples of Ribes uva crispa L. by using wavelet transform combined with PLS and PCR methods. 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (2011). (Özet bildiri)
 • 21 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, DİNÇ ERDAL, Ultra-performance liquid chromatographic (UPLC ) determination of the rutin and chlorogenic acid in the Ribes anatolica and its antioxidant activity. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research and Natural Product Research (2011). (Özet bildiri)
 • 22 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, The leaf anatomy of Ribes L. species native to Turkey. 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2009). (Özet bildiri)
 • 23 MARINO ANDREANA, NOSTRO ANTONIA, BELLINGHIERI VALENTINA, MICELI NATALIZIA, KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Antimicrobial activity of aqueous and methanol extracts of Juniperus species in Juniperus section native to Turkey. Italian-Japanese Joint Symposium. Natural Products and Functional Foods. A Satellite Symposium of Fitomed 2008 (2008). (Özet bildiri)
 • 24 MARINO ANDREANA, NOSTRO ANTONİA, BELLINGHIERİ VALENTİNA, MICELI NATALIZIA, KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Attivita antibatterica di estratti acquosi e metanolici di rami Juniperus spp. di origine Turca. 36o Congresso Nazionale Della Societa Italiana di Microbiologia (2008). (Özet bildiri)
 • 25 GÜVENÇ AYŞEGÜL, KENDİR GÜLSEN, The leaf anatomy of Erica L. species native to Turkey. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2006). (Özet bildiri)
 • 26 GÜVENÇ AYŞEGÜL, YILDIZ SULHİYE, AYDIN AHMET, KENDİR GÜLSEN, EKEN AYŞE, Antimicrobial effect and mineral composition of Erica species (Ericaceae) native to Turkiye. 53rd Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research, a joint meeting with the Italian Society of Phytochemistry (2005). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KENDİR Gülsen, Ultra-Performance Liquid Chromatography for the Simultaneous Quantification of Rutin and Chlorogenic Acid in Leaves of Ribes L. Species by Conventional and Chemometric Calibration Approaches. Journal of Chromatographic Science (2015), (SSCI)
 • 2 KÖROĞLU AYŞEGÜL, ALTANLAR NURTEN, KENDİR GÜLSEN, ŞİMŞEK DUYGU, Piyasada Satışa Sunulan Aloysia citriodora Palau Örneklerinin Antioksidan Kapasite ve Mikrobiyolojik Kontaminasyon Yönünden İncelenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 45(3), , 136-144. Doi: 10.5222/TMCD.2015.136, (2015), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KENDİR GÜLSEN, Kestanenin Sağlıktaki Yeri. Bölgesel Kalkınma Ekseninde Kestane Çalıştayı (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Opuntia ficus-indica (L.) Miller kladot ve meyve anatomisi. 7. Ulusal Botanik Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 3 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, ERTEKİN ZEHRA CEREN, DİNÇ ERDAL, Yalancı Melisa Adıyla Satılan Drogların Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi.. XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (2016). (Özet bildiri)
 • 4 KENDİR GÜLSEN, ÖZTÜRK AYLİN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, Castanea sativa, meyve ve yaprak anatomisi. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • 5 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, ÖZKAN SEMİHA, ÖZGEN ÖZGACAR SELDA, KARAOĞLU MEHMET TANER, GARGARİ SEPANDAR, Türkiye’de Yetişen Ribes L. Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (2014). (Özet bildiri)
 • 6 DİNÇ ERDAL, KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, CWT sinyal işleme yöntemi ile Ribes uva crispa L. yapraklarındaki rutin ve klorojenik asitin kantitatif analizi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (2011). (Özet bildiri)
 • 7 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, DİNÇ ERDAL, UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) yöntemi ile Ribes uva crispa L. yapraklarında rutin ve klorojenik asit tayini ve antioksidan etkinin belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (2011). (Özet bildiri)
 • 8 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Türkiye'de doğal olarak yetişen Ribes L. türlerinin yaprak yüzey özellikleri. 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (2010). (Özet bildiri)
 • 9 KENDİR GÜLSEN, GÜVENÇ AYŞEGÜL, Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Erica L. Türleri Üzerinde Morfolojik Çalışmalar. XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (2006). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KENDİR GÜLSEN, Novel Drug Targets With Traditional Herbal Medicines(2022). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KENDİR GÜLSEN, KÖROĞLU AYŞEGÜL, FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri(2017). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 GÜVENÇ AYŞEGÜL, KENDİR GÜLSEN, YILDIZ SULHİYE, Recent Progres in Medicinal Plants. Vol. 20. Phytopharmacology and Therapeutic Values II(2008). Studium Press LLC, U.S.A., Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem Teknikleri
Bitkisel Drogların Morfolojik ve Anatomik Yapısı
Biyoloji II
Farmasötik Botanik
Farmasötik Botanik Lab. A Grubu
Farmasötik Botanik Lab. B Grubu
Tıbbi Bitkilerin Tarihçesi
Türkiye nin Zehirli Bitkileri
Zehirli Bitkiler
 
Bu İçeriği Paylaş!