KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fuat İNCE
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2887-7512
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 122
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 8
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADALET 09.07.2020
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ 04.06.2001
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 04.06.2001
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİŞİMİ (YL) (TEZSİZ) 10.02.2015
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİŞİMİ (YL) (TEZSİZ) 10.02.2015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YL) (TEZLİ) 12.07.2007
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (DR) 21.07.2016
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (DR) 21.07.2016
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Türk Tıp Tarihi Kurumu Üye Bilimsel Kuruluş 2023 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Sağlık Bilimleri,Sosyal ve Beşeri Bilimler
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 11. Yüzyıl Bilginlerinden Endülüslü Cerrah Ebul Kasım ez- Zehravî Eseri El-Tasrif ile 15. Yüzyıl Anadolu Bilginlerinden Cerrah Şerefeddin Sabuncuoğlu Eseri Cerrahiyet-ül Hâniye Karşılaştırmalı Edisyon Kritik Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, İNCE Fuat, Keskinbora Hıdır Kadircan, 21.12.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Özdilek Muhammet Raşit, ÖNAL ÖZGÜR, İNCE FUAT, Reliability and Validity of Ethical Attitude Scale in Dietitians: Methodological Study. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 32(1), , 1-10. Doi: 10.5336/mdethic.2023-97073, (2024), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZBEK GÜVEN GAMZE, İNCEOĞLU FEYZA, YILMAZ ŞERİFE, İNCE FUAT, Evaluation Turkish Academic and Student Attitudes on Plagiarism: Validity and Reliability of the Plagiarism Attitudes Scale. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics Doi: 10.1177/15562646241231597, (2024), (SSCI)
 • 3 İNCE FUAT, Mahlooji Kamran, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, Zargaran Arman, Rhazes’ (865-925 CE) Contribution to Surgery in Liber Almansoris. Acta Chirurgica Belgica, 123(2), , 212-217. Doi: 10.1080/00015458.2022.2161035, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 İNCE FUAT, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, Overview of the History of Turkish Radiology in the Light of Archives Documents (1896-1933). Mersin Universitesi Tip Fakultesi Lokman Hekim Tip Tarihi ve Folklorik Tip Dergisi, 13(2), , 303-313. Doi: 10.31020/mutftd.1238285, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 5 NURDOĞAN ALİ KEMAL, İNCE FUAT, SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE DÖNEMLERİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİSİ. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences, 10(3), , 2145-2163. Doi: 10.30798/makuiibf.1281696, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 İNCE FUAT, Kalafat Oğuz, Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Devletinde Hastane Çalışmaları: İngiliz Konsolusluk Raporlarına Göre İngiliz Sağlık Hizmetleri (1854-1856). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 189-197. Doi: 10.51290/dpusbe.1001478, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 ERCAN SABRİYE, İNCE FUAT, Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’de Spor Hekimliği Tarihine Bakış. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 5(1), , 46-53. Doi: 10.32329/uad.1024798, (2022), (TR DİZİN)
 • 8 Güven Merve, EVCİL FATMA YAĞMUR, İNCE FUAT, A qualitative research: how was the objectives and principles of public health tackled in the public health coursebook by Julius Hirsch and Muhiddin Erel?. History and Philosophy of Medicine, 4(4), , 1-6. Doi: 10.53388/HPM20221001025, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 9 Uyan Ahmed Said, ERDAŞ RAMAZAN KÜRŞAT, ÖRSÇELİK AYDAN, KIYAK GÖRKEM, ERCAN SABRİYE, İNCE FUAT, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’SİNDE FUTBOL YARALANMALARI: GAZETE KUPÜRLERİNİN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), , 462-475. Doi: 10.17343/sdutfd.1142520, (2022), (TR DİZİN)
 • 10 İNCE FUAT, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, The Role of Immigrant Physicians and Scientists in the Establishment Process of Istanbul University Faculty of Medicine. Journal of Research on History of Medicine, 11(4), , 267-278. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 11 İNCE Fuat, KOLCU GİRAY, Evaluation of Medical Students' Academic Ethical Values (Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Etik Değerlerinin Değerlendirilmesi). Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi (Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History), 29(3), , 340-347. Doi: 10.5336/mdethic.2021-81820, (2021), (TR DİZİN)
 • 12 İNCE FUAT, NURDOĞAN ALİ KEMAL, BAYAR HİLAL TUĞÇE, COVID-19 Krizinin Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerindeki Etkileri . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 434-448. Doi: 10.21076/vizyoner.812480, (2021), (TR DİZİN)
 • 13 İNCE FUAT, BATMAZ KIYMET, Bir Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tıp Tarihi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 11(3), , 502-511. Doi: 10.31020/mutftd.858277, (2021), (TR DİZİN)
 • 14 İNCE FUAT, KOLCU GİRAY, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ GÖRSELLERİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2), , 367-370. Doi: 10.17343/sdutfd.890217, (2021), (TR DİZİN)
 • 15 İNCE FUAT, YAZKAN RASİH, The Big Outbreak Diseases History And The Covid-19 Pandemic. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 249-251. Doi: 10.17343/sdutfd.913728, (2021), (TR DİZİN)
 • 16 Kara Umit, Kilicoglu Ozge, Karaibrahimoglu Adnan, Cavdarli Kemal, İNCE Fuat, Radiation attenuation properties of removable partial dentures (RPD). MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Doi: 10.1016/j.matchemphys.2020.123301, (2020), (SCI-Expanded)
 • 17 İNCE FUAT, EVCİL FATMA YAĞMUR, ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE’NİN SALGIN TEDBİRLERİ: KOLERA ÖRNEĞİ (1924-1973). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(3), , 393-401. Doi: 10.17343/sdutfd.711317, (2020), (TR DİZİN)
 • 18 İNCE FUAT, Devlet Arşivleri Cumhuriyet Arşivinde Bulunan 1931 ve 1962 Yılları Arasındaki Belgelerden Türkiye’de Görev Yaptıkları Belirlenen Yabancı Hemşireler. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 10(3), , 346-359. Doi: 10.31020/mutftd.697180, (2020), (TR DİZİN)
 • 19 İNCE FUAT, KOLCU GİRAY, 100. Yılında Millî Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 39-40. Doi: 10.17343/sdutfd.864188, (2020), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İNCE FUAT, A Study On The History Of The Faculty Of Medicine Of Dicle University: Qualitative Research. 11. International Summit Scientific Research Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 İNCE FUAT, Devlet Arşivlerinde Bulunan Tıp Tarihi İçerikli Dokümanların Analizi: Bir Nitel Araştırma. 9. Ankara International Congress On Scientific Research (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 GHEZLOO Sobhan, İNCE FUAT, GOOSHKI Ehsan Shamsi, ZARGARAN Arman, Borzouyeh, A Pioneer In Medical Ethics In The 6th Century. 4. International Ethics Congress (2023). (Özet bildiri)
 • 4 ERKAYMAZ TANER, İNCE FUAT, Comparison of quality standards of saffron with different drying methods. 1. International Symposium on Materia Medica (2023). (Özet bildiri)
 • 5 İNCE FUAT, GÜLLE KANAT, SEVİMLİ MURAT, Can Stem Cell Treatments for Regenerative Medicine be supported with traditional medicine application methods?. 1. Conference and Workshop on Manuel Therapy in Traditional Medicine (2023). (Özet bildiri)
 • 6 KIYAK GÖRKEM, İNCE FUAT, ERDAŞ RAMAZAN KÜRŞAT, UYAN Ahmet Said, ERCAN SABRİYE, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR HEKİMLİĞİ ANA BİLİM DALI’NIN KURUMSAL TARİHİ: NİTEL ARAŞTIRMA. 1. International 4. National Health Services Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 7 UYAN Ahmet Said, ERDAŞ RAMAZAN KÜRŞAT, ÖRSÇELİK AYDAN, KIYAK GÖRKEM, ERCAN SABRİYE, İNCE FUAT, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’SİNDE FUTBOL YARALANMALARI: GAZETE KUPÜRLERİNİN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ. 1. International 4. National Health Services Congress (2022). (Özet bildiri)
 • 8 İNCE FUAT, ÖZTÜRK MUHAMMED RAŞİT, TÜRK DİYETİSYENLİK TARİHİNE İLİŞKİN ARŞİV BELGELERİ. 1. International 4. National Health Services Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 9 İNCE FUAT, AYTEPE MEHMET OĞUZ, MİLLİ MÜCADELE’DE DOĞU CEPHESİ SAĞLIK HİZMETLERİ. 1. International 4. National Health Services Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 10 İNCE FUAT, ATAÇ ADNAN, Museums of the history of health and pharmacy in Turkiye. The 12th International Pharmacy Conference (2022). (Özet bildiri)
 • 11 İNCE FUAT, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, Examination, Treatment and Medical Education in Seljuk Hospitals in Anatolia . The History of Medicine Meeting 2021 - Entangled Histories: Contributions of Iran and Turkey to the development of medical sciences (2021). (Özet bildiri)
 • 12 İNCE Fuat, Keskinbora H. K. , TURKEY'S HEALTH SERVICES SUPPORT FOR ISLAND TURKS IN THE PERIOD OF DISORDER AND CHAOS IN CYPRUS. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES (2021). (Özet bildiri)
 • 13 Keskinbora H. K. , İNCE Fuat, ESTABLISHMENT OF THE RED CROSS AND RED CRESCENT ORGANIZATIONS AFTER THE BATTLE OF SOLFERINO. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES (2021). (Özet bildiri)
 • 14 Güblü Merve, İNCE FUAT, 1593 SAYILI KANUNDA ÇOCUK HIFZISSIHHASI. 4th International Health Sciences and Life Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 15 Güblü Merve, İNCE FUAT, DR. İBRAHİM REFİK SAYDAM: TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİNE VE HALK SAĞLIĞINA KATKILARI. 4th International Health Sciences and Life Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 16 KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, İNCE FUAT, ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ DESTEĞİ. 4th International Health Sciences and Life Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 17 İNCE FUAT, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ÇANAKKALE CEPHESİ SIHHİ TAHLİYE HİZMETLERİ. 4th International Health Sciences and Life Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 18 Deveci Rabia, Arkan Görkem Melike, İNCE FUAT, ÖZCAN YAVUZ, SAYGIN MUSTAFA, COVİD-19 SALGININDA SOSYAL İZOLASYON ETKİSİYLE DEĞİŞEN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE UYKU KALİTESİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. TUSAD 43. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 19 GENÇ SAVAŞ VOLKAN, İNCE FUAT, AN IMPORTANT SECTION IN TURKISH HEALTH HISTORY: VETERINARY SERVICES IN SAKARYA PITCHED BATTLE (23 AUGUST-13 SEPTEMBER 1921). 4th International Health Sciences and Life Congress (2021). (Özet bildiri)
 • 20 KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, İNCE FUAT, Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî ile Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eserlerinin Benzerliği Var mı?. II. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • 21 İNCE FUAT, TÜRKİYE’DE MODERN TIP EĞİTİMİNİN BAŞLAMASI. 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ (3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS) (IHSLC 2020) (2020). (Özet bildiri)
 • 22 İNCE FUAT, DR. RİEDER’İN 5 AĞUSTOS 1898 TARİHLİ RAPORUNA GÖRE TIP EĞİTİMİ MÜFREDATI. 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ (3rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS) (IHSLC 2020) (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 İNCE FUAT, Aytepe Mehmet Oğuz, Milli Mücadele'de Batı Cephesi Sağlık Hizmetleri. Türkiye Günlüğü , 141-150. (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 2 İNCE FUAT, AYTEPE MEHMET OĞUZ, Milli Mücadele'de Güney Cephesi Sağlık Hizmetleri. Türkiye Günlüğü , 242-247. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 3 Arkan Görkem Melike, İNCE FUAT, SAYGIN MUSTAFA, Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy ve Türk Fizyolojisindeki Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), , 430-440. Doi: 10.22312/sdusbed.952141, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 İNCE FUAT, EVCİL FATMA YAĞMUR, Covid-19’un Türkiye’deki İlk Üç Haftası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), , 236-241. Doi: 10.22312/sdusbed.719168, (2020), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALBAYRAK GAMZE, İNCE FUAT, OVERVIEW OF THE HISTORICAL ORIGIN OF THE MEDICAL MALPRACTIS CONCEPT. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 2 Tok Ferhat, İNCE FUAT, THE INFECTIOUS DISEASES ENCOUNTERED IN ANTEP DEFENSE IN THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 3 İNCE FUAT, İBN SİNA VE EL-KĀNÛN Fİ’T-TIB. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 4 İNCE FUAT, AKADEMİK ETİK DEĞERLER. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 5 DURSUN AHMET, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, İNCE FUAT, EL-KANUN Fİ’T-TIBB’DA YER ALAN KAFA KEMİKLERİ BAHSİNİN MODERN ANATOMİ BİLGİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 6 ULUSAN SEBAHAT, İNCE FUAT, LET'S LEARN OUTBREAKS IN THE HISTORY: HOW CAN WE DEAL WITH COVID-19 AND OTHER POSSIBLE OUTREAKS IN THE FUTURE?. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 7 NURDOĞAN ALİ KEMAL, İNCE FUAT, SALGINLA MÜCADELE DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 8 ÖZDİLEK MUHAMMET RAŞİT, ÖNAL ÖZGÜR, İNCE FUAT, BESLENME VE DİYETETİKTE ETİK KAVRAMI. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 9 GENÇ SAVAŞ VOLKAN, TAKKA MEHMET ONUR, İNCE FUAT, AN EXAMPLE OF ENGLAND FOR VETERINARY MEDICINE UPON THE IMPORTANCE OF FOUNDATION CULTURE AND HISTORY. SDÜTF 3. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2021). (Özet bildiri)
 • 10 SAYGIN MUSTAFA, ASLANKOÇ RAHİME, İNCE FUAT, İlk Türkçe Fizyoloji Kitabında Uyku ve Uyanıklık. SDÜTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 11 DURSUN AHMET, İNCE FUAT, History of the premaxillary bone: os Goethe or os Avicenna?. 21. Ulusal Anatomi Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 12 güblü merve, EVCİL FATMA YAĞMUR, İNCE FUAT, Julius Hirsch ve Muhiddin Erel Tarafından Hazırlanan Hıfzıssıhha Ders Kitabında Hıfzıssıhhanın Gayesi ve Esasları Nasıl Ele Alınmıştı?. SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 13 EVCİL FATMA YAĞMUR, İNCE FUAT, Aytepe Mehmet Oğuz, Türk Millî Mücadelesinde Aşı Üreten Sağlık Kahramanları. SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 14 Lale Mehmet Han, İNCE FUAT, Doktor Kamil Rıfkı Bey ve Türk Hekimlerin Afganistan Tıbbı İçin Önemi. SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 15 İNCE FUAT, ASLANKOÇ RAHİME, Mustafa Behçet Efendi Tarafından Tercüme Edilen Fizyoloji Kitabı. SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 16 ASLANKOÇ RAHİME, İNCE FUAT, Sinir ve Sinir Yolları: Mustafa Behçet Efendi ve 18.Yüzyıl. SDUTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 17 İNCE FUAT, Aytepe Mehmet Oğuz, Millî Mücadele’ye ve Millî Mücadele Sağlık Hizmetlerine Genel Bakış. 100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, İNCE FUAT, 2. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı(2023). İstanbul Üniversitesi Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ERCAN SABRİYE, İNCE FUAT, Türk Spor Kültürü ve Tarihinden Arşiv Fotoğrafları(2023). Süleyman Demirel Üniversitesi, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 ATAÇ ADNAN, İNCE FUAT, MİLLİ KÜTÜPHANE'DE BULUNAN ESKİ HARFLİ TÜRKÇE TIP KİTAPLARI(2022). AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 4 İNCE FUAT, Kalafat Oğuz, KIRIM HARBİNDE İNGİLİZ SAĞLIK HİZMETLERİ (Büyük Britanya Dış İşleri Raporlarına Göre)(2022). AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 5 İNCE FUAT, BALYEMEZ MEHMET, İnce Sibel, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - V(2022). Türk Tarih Kurumu, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 İNCE FUAT, GÜBLÜ MERVE, TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE ANA HATLARIYLA TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ(2021). AKADEMİSYEN, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 İNCE FUAT, Aytepe Mehmet Oğuz, Milli Mücadele'nin Güney Cepheleri(2021). Cedit, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 Tok Ferhat, İNCE FUAT, Kutü’l Amare’de İngiliz Askeri Sağlık Hizmetleri(2021). Akademisyen, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Konuk Editör, 03.09.2019 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 10.03.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 1. International 4. National Health Services Congress Book, Bilimsel Kitap, Editör, 11.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 4 3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Sempozyum Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, 25.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Editör, 08.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 6 SDÜTF 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, 07.09.2020 - 23.10.2020 (ULUSAL)
 • 7 SDÜTF 100. Yılında Milli Mücadelede Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, 24.11.2019 - 15.01.2020 (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Özdilek Muhammet Raşit , Diyetisyenlerde etik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, Halk sağlığı, tıp tarihi ve etik, beslenme ve diyetetik, 11.01.2023. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Deontoloji-Tıp Alanında İcat,Keşif ve Buluşlar
Tıp Tarihi ve Etik (Dönem 1)
Tıp Tarihi ve Etik (Dönem 2)
TIP TARİHİ VE ETİK- TIP TARİHİNDE ÖNEMLİ ANLAR
TIP TARİHİNDE ÖNEMLİ ANLAR
 
Bu İçeriği Paylaş!