KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gökçe İŞCAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 79
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 29.06.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ (YL) (TEZLİ) 21.09.2022
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 FİDANCI İLKNUR, TAŞAR MEDİNE AYŞİN, BÖLÜK OĞUZ, İŞCAN GÖKÇE, EŞMELİ SÜMEYRA, The impact of the COVID-19 pandemic on accidental and suicidal drug intake rates, what has the pandemic changed?. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 27(16), , 7831-7839. Doi: 10.26355/eurrev_202308_334, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 KAYIKÇIOĞLU ERKAN, İŞCAN GÖKÇE, A Novel Prognostic Index for Metastatic Colon Cancer: The Prognostic Immune Nutritional Index. Cureus, Inc., 15(1), , 0-0. Doi: 10.7759/cureus.33808, (2023), (Diğer)
 • 3 SEVGİLİOĞLU ZEKAİ EMRE, EVRİMLER ŞEHNAZ, İŞCAN GÖKÇE, KAYIKÇIOĞLU ERKAN, ŞENGÜL SEVİM SÜREYYA, ÇETİN BÜLENT, Prognostic value of computed tomography associated body composition measurement changes in metastatic colorectal cancer patients. SAGE Publications, 64(11), , 2849-2857. Doi: 10.1177/02841851231198345, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 İŞCAN GÖKÇE, ÇETİN BÜLENT, KILIÇ FARUK, KALAYCI HAKAN, KALAYCI AYŞEGÜL, Investigation of Anxiety Sensitivity Levels of Cancer Patients In Terms of Covid 19 Vaccine: A Cross-Sectional Study. Supportive Care in Cancer, 30(5), , 4139-4147. Doi: 10.21203/rs.3.rs-960954/v1, (2022), (SCI-Expanded)
 • 5 EVRİMLER ŞEHNAZ, İŞCAN SERHAN CAN, İŞCAN GÖKÇE, Raoufi Jalal, ERDEMOĞLU EVRİM, The comparison of the prognostic value of scored patient generated subjective global assessment and Computed Tomography measured sarcopenia in patients with gynecological cancer. Clinical Nutrition ESPEN , 253-258. Doi: 10.1016/j.clnesp.2022.02.004, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÜNVER ŞERİFE, İŞCAN GÖKÇE, YILDIRIM BAŞ FUNDA, Analysis of the Premarital Health Examinations Results of Family Physicians in Isparta: A Retrospective Study. Journal of Contemporary Medicine, 12(5), , 699-704. Doi: 10.16899/jcm.1151201, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, İŞCAN GÖKÇE, ÜNAL ONUR, The occurrence and consequences of violence against healthcare workers in Turkey: before and during the COVID-19 pandemic. Family Practice Doi: 10.1093/fampra/cmac024, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 BAKIR EMİNE NUR, İŞCAN GÖKÇE, YILDIRIM BAŞ FUNDA, Self-Efficacy Scale for Appropriate Medication Use: Turkish Adaptation, Validity and Reliability Study. Chronicles of Precision Medical Researchers, 3(3), , 130-136. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, AKTAŞ ÇALLIOĞLU GİZEM ÇAĞLA, İŞCAN GÖKÇE, ATAY İNCİ MELTEM, Investigation of the Relationship between Illness Perception and Clinical Characteristics, Coping, Self-Efficacy in Cases Diagnosed with Bipolar Disorder. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), , 356-366. Doi: 10.17343/sdutfd.1095287, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 10 İŞCAN Gökçe, Bas Funda Yildirim, Ozcan Yavuz, Ozdoganci Canan, Relationship between "nomophobia" and material addiction "cigarette" and factors affecting them. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE Doi: 10.1111/ijcp.13816, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 İŞCAN GÖKÇE, Arslan İsmail, FİDANCI Aslıhan, YILDIRIM EMİNE, FİDANCI İZZET, YENGİL TACİ DUYGU, GÜMÜŞ Enes, TEKİN OĞUZ, Observation of Social Adaptation and Status in Adolescents According to the Age Groups. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 10(38), , 82-87. Doi: 10.17944/mkutfd.509389, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 FİDANCI İZZET, İŞCAN GÖKÇE, FİDANCI İLKNUR, GÜMÜŞ ENES, KIZILTAŞ ÖZLEM, Connection Between Mothers and Hopelessness According to the Person or Place Where the Child is Left to Look at. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2(11), , 93-99. Doi: 10.21763/tjfmpc.317787, (2017), (TR DİZİN)
 • 13 FİDANCI İZZET, İŞCAN GÖKÇE, FİDANCI İLKNUR, GÜMÜŞ Enes, KIZILTAŞ ÖZLEM, Çocuğun, Bakıma Bırakıldığı Kişi veya Yere Göre Annenin Umutsuzluk Durumu. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(2), , 93-99. (2017), (TR DİZİN)
 • 14 Fidancı Aslıhan, MUSTAFA ÜLKÜ UÇKAN, ARSLAN İSMAİL, TEKİN OĞUZ, İŞCAN GÖKÇE, Yengil Taci Duygu, FİDANCI İZZET, CİRİT ELİF, ÇETİN ADİL, Observing Family Functions by Considering Father Occupation in Adolescent Groups. Journal of Family Medicine and Health Care, 1(1), (2015), (Alan Endeksleri)
 • 15 Azak Alper, Kocak Gülay, Huddam Bülent, İŞCAN Gökçe, Duranay Murat, An unusual cause of continuous ambulatory peritoneal dialysis\u2013associated outpatient peritonitis: Stenotrophomonas maltophilia. American Journal of Infection Control, 39(7), , 618-618. Doi: 10.1016/j.ajic.2011.01.004, (2011), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 FİDANCI İLKNUR, TAŞAR MEDİNE AYŞİN, CURA YAYLA BURCU CEYLAN, AYKAÇ KÜBRA, AKINTUĞ BAHAR, KILIÇ MUSTAFA BERKAY, İŞCAN GÖKÇE, COVID-19 Patients Who Admitted to Pediatric Emergency Department. Turkish Journal of Pediatric Disease , 17476-17482. Doi: 10.12956/tchd.1251721, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, ÖNAL BEKTAŞ, İŞCAN GÖKÇE, ATAY İNCİ MELTEM, The Relationship between Internalized Stigma, Perceived Social Support and Self-Efficacy in Bipolar Disorder. Genel Tıp Dergisi, 32(3), , 350-357. Doi: 10.54005/geneltip.1104022, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 İŞCAN Gökçe, İntern hekimlerin akılcı ilaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of Turkih Family Physician, 12(3), Doi: 10.15511/tjtfp.21.00325, (2021), (SSCI)
 • 4 FİDANCI İZZET, ÖZTÜRK ONUR, FİDANCI İLKNUR, İŞCAN GÖKÇE, Evidence of exposure to cigarette smoke in children and evaluation of the decision balance scale that predicts smoking. The Journal of Turkish Family Physician, 9(2), , 47-52. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 5 İŞCAN GÖKÇE, TAŞAR MEDİNE AYŞİN, ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OPERASYON ÖNCESİ EK DOZ HEPATİT B AŞISI GEREKLİ Mİ?. Konuralp Tıp Dergisi, 10(2), , 244-247. (2018), (TR DİZİN)
 • 6 İŞCAN GÖKÇE, İŞCAN SERHAN CAN, KOÇ ESRA MELTEM, KARÇAALTINCABA DENİZ, SOSYODEMOGRAFİK VE OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİK DEPRESYONUNA ETKİSİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), Doi: 10.17343/sdutfd.446740, (2018), (TR DİZİN)
 • 7 FİDANCI İZZET, ÖZTÜRK ONUR, FİDANCI İLKNUR, İŞCAN GÖKÇE, Evidence of exposure to cigarette smoke in children and evaluation of the decision balance scale that predicts smoking. The Journal of Turkish Family Physician, 9(2), , 47-52. Doi: 10.15511/tjtfp.18.00247, (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 8 FİDANCI İZZET, arslan ismail, FİDANCI İLKNUR, Yengil Taci Duygu, İŞCAN GÖKÇE, Fiziksel Aktivite ve Sigara Kullanımının Duygu Durumu ve Anksiyete ile İlişkisi. Ankara Medical Journal, 16(1), (2016), (TR DİZİN)
 • 9 FİDANCI İZZET, İŞCAN GÖKÇE, Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlılarda Uyku Kalitesinin, Kronik Hastalık ve İlaç Kullanımı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 49(3), , 142-147. (2016), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 İŞCAN GÖKÇE, AİLE HEKİMLİĞİNDE SEMPTOMLARA YAKLAŞIM BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK ÇAĞI(2022). AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 İŞCAN GÖKÇE, Aile Hekimliği Literatürü ve Akademik Süreç Yönetimi(2022). Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 İŞCAN GÖKÇE, Chronicle Disease Follow-Ups for Adult in Primary Care(2022). NOVA SCIENCE PUBLISHERS, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 İŞCAN GÖKÇE, AİLE HEKİMLİĞİNDE SEMPTOMLARA YAKLAŞIM ERİŞKİN DÖNEMİ(2022). AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
CİNEMEDİCİNE
Dönem 2 dersi (Mesleki Beceri)
dönem 3 dersi
Dönem 3 dersi
dönem 6 dersi
FTR- TIP FAK. ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE EĞİTİMİ DIŞINDA İLGİ ALANLARI
MESLEKİ BECERİ
 
Bu İçeriği Paylaş!