KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kubilay TÜRKAY
Birimi Spor Bilimleri Fakültesi
Bölüm Spor Yöneticiliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
Telefon 2462114928
E-Posta ibrahimturkay@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7694-3804
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ 21.06.2012
Yüksek Lisans BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ) 08.01.2015
Doktora BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR) 14.03.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Spor ve Sağlık, Sporcu Beslenmesi, Obezite, Fiziksel Aktivite, Vücut Geliştirme ve Fitness, Binicilik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 1. Türkay, İ.K1., Başalp, A.2 (2019). “Effect Of L-Carnıtıne Used In Regular Exercıse İn Elderly Obesıs Rats”. (Yayınlanmamış doktora tezinden). Turkish Journal of Sport and Exercise. Volume: 21 - Issue: 1 - Pages: 74-77, DOI: 10.15314/ tsed.552115. ISSN: 2147-5652.
 • 2 2. Türkay, İ.K1., Atay, E.1 (2019). “Düzenli Egzersizle Birlikte Kullanılan L-Carnıtıne’nin Genç Obez Ratların Kilo Vermelerine Etkisi”. (Yayınlanmamış doktora tezinden). Spor Eğitim Dergisi. http://dergipark.gov.tr/seder. Cilt 3, Sayı 1, P: 93-99. e-ISSN: 2602-4756.
 • 3 3. Türkay, İ.K1., Pepe, K., Dinçer, Ö. (2018). Investıgatıon Of Waıst / Heıght Ratıo And Body Mass Indexes Of Sports Centers. Turkish Journal of Sport and Exercise. Volume: 20 - Issue: 3 - Pages: 131-136, DOI: 10,15314/ tsed.471161. ISSN: 2147-5652.
 • 4 4. Pepe, K.; Türkay, İ.K2. (2017) “Genç Bireylerde Spora Katılım ve Bu Bireylerde Spora Katılımı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” The Journal of Academic Social Science Yıl:5, Sayı: 62, s.60-71, ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/ 10.16992/ ASOS. 13267.
 • 5 5. Dinçer, Ö., Türkay, İ.K2. (2015) “The Examination of Effect on Anthropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Volleyball”. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 3 ISSN: 2148-1148 Doi: 10,14486/ IJSCS343.
 • 6 6. Türkay, İ.K1., Dinçer, E., Dinçer Ö., (2014). “Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi”. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 2 ISSN: 2148-1148 Doi: 10,14486/IJSCS197.
 • 7 7. Dinçer, Ö., Korkut, H. Yenigün, N. Türkay, İ.K3. Dinçer, E. (2013). “Stars and Little Girls Volleyball Team Force Talon Comparison of Athletes”. International Journal of Science Culture and Sport, 1 (4) ISSN: 2148-1148 Doi: 10,14486/IJSCS9.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1. Türkay, İ.K1., Atay E.,Pepe K. (2015) “Fazla Kilolu ve Obez Bireylere Uygulanan Kişisel Antrenman Programlarının Sağlık ile İlgili Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi” V.Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Konya (Sözel Sunum).
 • 2 2. Türkay, İ.K3. ve ark. (2014). “Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci ve İkinci öğretim Öğrencilerinin İletişim Düzeylerinin İncelenmesi” 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Karaman (Poster Sunum).
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 3.SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN AĞAÇ VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ CİNSİYETE VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜNE YÖNELİK İNCELENMESİ
 • 2 4.SPOR BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE FARKLI ALANLARDA OKUYUP ÖĞRETMENLİK FORMASYONU ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 • 3 5.ISINMA YAPAN VE YAPMAYAN HENTBOLCULARIN BAZI BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • 4 6.FİZİKSEL AKTİVİTE: NEDEN? NE KADAR? NASIL?
 • 5 7.OBEZİTE FİZİKSEL AKTİVİTE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 • 6 1. Türkay, İ.K2., Atay, E. (2019). “Obezite Fiziksel Aktivite Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi” 2. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (Sözel Sunum/ Tam Metin).
 • 7 2. Türkay, İ.K2., Atay, E. (2019). “Fiziksel Aktivite Neden? Ne Kadar? Nasıl?” 2. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (Sözel Sunum/ Tam Metin).
 • 8 8.Türkay, İ.K1. (2018). “Egzersiz Şiddeti, Rabdomiyoliz ve Vücut Geliştirme”, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Poster Sunum/ Tam Metin).
 • 9 9.Türkay, İ.K1. (2018). “Vücut Geliştirme Sporunda En Çok Uygulanan Antrenman Sistemleri”, Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (Poster Sunum/ Tam Metin).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 5. Türkay, İ.K1., Tutun, H., Atay, E., Özmen, Ö., Başalp, A. (2018). “Egzersiz Şiddetinin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi”. 1. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (Sözel Sunum).
 • 2 6. Türkay, İ.K2., Atay, E., Öğüt, S. (2018). “Acut Exercise and Oxidative Stress”. 1. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (Sözel Sunum).
 • 3 7. Türkay, İ.K2., Atay, E., Öğüt, S. (2018). “Sporcuların Sık Kullandığı Beslenme Destek Ürünleri”. 1. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (Sözel Sunum).
 • 4 8. Türkay, İ.K2., Pepe, K., (2017). “Investigation On The Problems Of Effect Of Course Efficiency On Physical Education And Sport Teachers During Primary School Publications” ICSS 17. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Tiran/ Arnavutluk (İngilizce sözel sunum)
 • 5 9. Türkay, İ.K2., Pepe, K., (2017). “Investıgatıons On Vısuals And Usage Levels For Informatıon Technologıes From Readıng Students In Physıcal Educatıon And Sport Scıences”, ICSS 17. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Tiran/ Arnavutluk (İngilizce poster sunum)
 • 6 10. Köse Tamer, M., Türkay, İ.K2. (2017). Examination Of Quality Of Service İn Health And Sport Tourism İn Terms Of Gender İn Terms Of Customer Expectations, Service Quality Perceptions, Customer Satisfaction And Loyalty Levels, 4. Sport Science Tourism and Recration Student Congress, Burdur/ Turkey
 • 7 11. Türkay, İ.K1., Pepe, K., Dinçer, Ö. (2016) “Investigation Of Individuals From Sport Center Of The Waist/Height Ratio And Body Mass Index” International Scientific Conference, Belgrad- Serbia (İngilizce Sözel Sunum/ Tam metin).
 • 8 12. Pepe, K., Türkay, İ.K1. (2016) “Sport Participation at Youth and Factors of Affecting Sport Participation at These Individuals” Intrenational Scientific Conference, Belgrad- Serbia (Poster Sunum).
 • 9 13. Türkay, İ.K1., Dinçer, Ö.,Atay, E.,Sözen,H. (2016) “Fazla Kilolu Bireylerde Düzenli Egzersizin Vücut Yağ Oranı Ve Metabolizma Yaşı Üzerine Etkisi” 14.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Belek-Antalya (Poster Sunum).
 • 10 14. Dinçer, Ö., Türkay, İ.K2. (2015) “Voleybol Altyapı Antrenmanının Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 4.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid-Makedonya (Katılımcı).
 • 11 15. Türkay, İ.K1., Atay E., Pepe K., (2015) “Fazla Kilolu Ve Obez Bireylere Uygulanan Kişisel Antrenman Programının Fiziksel Fonksiyon Özelliklerinin Üzerine Etkisinin Araştırılması” 1st Internotıonal Congress On Sports Educatıon And Health Scıences (Icseh) May 1 – 3, Sakarya (Sözel Sunum).
 • 12 16. Türkay, İ.K1. (2014). “Spor Merkezine Gelen Bireylerin Beden Kitle İndeksine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” IAPESGW International Gender and Sport Symposium, Hacettepe-Ankara (İngilizce Sözel Sunum).
 • 13 17. Türkay, İ.K1., Dinçer E. (2014). “Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi”1st International Sport Science, Tourism and Recreation Student Congress. Antalya (En iyi Sözel sunum 3.lük ödülü).
 • 14 18. Türkay, İ.K3. ve ark. (2013). “ Stars and Little Girls Volleyball Team Force Talon Comparison of Athletes” 2.Uluslararası Bilim Kültür Halk Oyunları Ve Spor Kongresi, Kemer-Antalya (Poster Sunum).
 • 15 19. Türkay, İ.K1. (2012). “Bireylerin Bel Kalça Oranlarının Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi” 12th International Sport Sciences Congress. Denizli (Poster Sunum).
 • 16 20. Türkay, İ.K1. (2012). “Physical fitness center proporties of the people. 12th International Sport Sciences Congress. Denizli (Poster Sunum).
 • 17 21. Türkay, İ.K1. (2012). “Fitness Merkezine Gelen Bireylerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin İncelenmesi”. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. Muğla (Sözel Sunum).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BAP ROJESİ. Yardımcı araştırmacı. Doktora Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından 0458- DR- 17 nolu proje onaylı.
 • 2 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Sözleşme No: TR 61/16/ SOSYAL/ 0054 kapsamında Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülen “EVİMDE SAĞLIKLI VE GÜVENDEYİM” projesine “Fiziksel Aktivite Uzmanı” olarak toplam 30 iş günü “65 yaş üzeri yaşlı bireylere” gönüllü hizmet
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!