KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İbrahim Kubilay TÜRKAY
Birimi Spor Bilimleri Fakültesi
Bölüm Spor Yöneticiliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4778
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 70
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 21.06.2012
Yüksek Lisans MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ) 08.01.2015
Doktora BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ (DR) 14.03.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Spor ve Sağlık, Sporcu Beslenmesi, Obezite, Fiziksel Aktivite, Vücut Geliştirme ve Fitness, Binicilik
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, Urinary Incontinence, Kegel Exercises, Core Training and Collagen - A Systematic Review. Journal of Complementary Medicine Research, 14(2), , 170-173. Doi: 10.5455/jcmr.2023.14.02.26, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ERTÖREN HARUN, SUNA GÜRHAN, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, KAHRAMAN YELİZ, Appraising of Upper Body Blood Flow Restriction Training on Maximal Strength And Arm Circumference. International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Doi: 10.29228/JOSHAS.73907, (2023), (Diğer)
 • 3 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, TİRYAKİ OĞUZHAN, INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY WEIGHTS AND NUTRITIONAL EDUCATION HABITS OF ELITE CYCLISTS COMPETING IN DIFFERENT CATEGORY. REVISTA ON LINE DE POLITICAE GESTAO EDUCACIONAL, 26(1), , 241-250. Doi: 10.22633/rpge.v26i1.19531, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, UZUN MELİSA CANSU, The Effect of Functional Training and Narrow Area Training Applied to U14-U15 Category Football Players on Selected Blood Parameters. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 16(2), , 679-683. Doi: 10.53350/pjmhs22162679, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Examination of The Relationship of Blood Parameters in Overweight Female and Male Individuals. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 15(10), , 3257-3261. Doi: 10.53350/pjmhs2115103257, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Investigation of Social Appearance Anxiety Levels of Physical Education and Teaching, Coaching Education and Sports Management Department Students in Terms of Different Variables. Journal of Educational Issues, 7(2), , 455-472. Doi: 10.5296/jei.v7i2.19296, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 7 VARDAR TONGUÇ, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Regular Exercise, Thombocyte, Collagen and Breast Cancer. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 15(7), , 2172-2174. Doi: 10.53350/pjmhs211572172, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 AKINCI ABDULLAH YAVUZ, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, AN INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’xxPERCEPTION OF ETHICAL LEADERSHIP ACCORDING TO SOME VARIABLES. The European Journal of Health Science in Sports ”EJHSS”, 7(2), , 1-12. Doi: 10.33598/V1I120201, (2020), (Diğer)
 • 9 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Correlation of Metabolic Age with Body Mass Index, Body Fat Weight,Body Density and Regular Exercise. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(5), , 109-114. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 10 SUNA GÜRHAN, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Acute effects of carbohydrate gel and isotonic usageon power, heart rate and glucose levels in elite cyclists. Progress in Nutrition , 44-49. Doi: 10.23751/pn.v22i1-S.9781, (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, Examination of Body Mass Indexes, Blood Glucose, Hemoglobin A1C and Insulin Resistance Levels of Individuals Applying to Sports Center. International Journal Of Applied Exercise Physiology, 9(5), , 248-252. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 12 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Akgül Arslan Tuba, Investigation of the Relationship between the Social Appearence Anxietyand Nutritional Habits of the Students at the Faculty of Sports Sciences. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), , 34-39. (2020), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALP MAHMUT, SUNA GÜRHAN, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, ELİT KADIN VOLEYBOLCULARDA GÖRÜLEN SPOR SAKATLIKLARI: YARALANMA BÖLGELERİNİN VE TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 7th International New York Academic Research Congress on Humanities and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, OBESITY, WAIST-HIP RATIO, FLAT FOOTWEAR, CORE TRAINING. 8th International "Başkent" Congress on Humanities and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, ALP MAHMUT, BEL FITIĞI, CORE EGZERSİZLERİ VE KOLLAJEN. 3rd International ACHARAKA Congress on Humanities and Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 SUNA GÜRHAN, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, ALP MAHMUT, CORE ANTRENMANLARIN GENÇ KADIN TAEKWONDOCULARDA DİKEY SIÇRAMA, DENGE VE REAKSİYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. 3RD INTERNATIONAL ACHARAKA CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, ALP MAHMUT, THE BIGGEST DANGER IN LOSS OF PERFORMANCE IN WOMEN ATHLETES: TRIAD. Artemis" Congress on Health and Sports Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 ALP MAHMUT, SUNA GÜRHAN, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, EVALUATION OF SPORTS INJURY REGIONS AND TYPES IN BODYBUILDING MEN (ISPARTA PROVINCIAL EXAMPLE). 3rd International "Artemis" Congress on Health and Sports Science" (2023). (Tam metin bildiri)
 • 7 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SUNA GÜRHAN, POLAT MÜMİN, PARKINSON’S DISEASE, REGULAR EXERCISE, BETA ALANIN AND L-CARNITIN: A SYSTEMATIC REVIEW. 12th International İstanbul Scientific Research Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKINCI ABDULLAH YAVUZ, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, ARISOY ABDULLAH, DENİZ CEYLAN, Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Isparta Örneği). ÇOMÜ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 3(3), , 53-62. (2020), (Diğer)
 • 2 AKINCI ABDULLAH YAVUZ, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, FİLOZOF DOKTORLARDAN MODERNİTEYE SPORCU BESLENMESİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), , 246-255. (2020), (Diğer)
 • 3 ÇAKIR FERHAT, AKINCI ABDULLAH YAVUZ, PEPE KADİR, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN ve YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Yalvaç Akademi Dergisi, 5(1), , 64-72. (2020), (Diğer)
 • 4 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısı ileSağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri, 3(1), Doi: 10.38021asbid.741277, (2020), (Diğer)
 • 5 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Düzenli Egzersizle Birlikte Obezitede ve Diğer Hastalıklarda L-Karnitin Kullanımı. Spor Eğitim Dergisi, 4(2), , 88-96. (2020), (Diğer)
 • 6 BOYACI Mustafa, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, PEPE KADİR, SPOR ORGANİZASYONLARININ YAPILDIĞI YERE TURİZM VE SOSYOKÜLTÜREL OLARAK SAĞLADIĞI KATKILARA YÖNELİK HALK GÖRÜŞÜNÜN İNCELENMESİ. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3), , 44-53. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, GÖKBEL SİNAN, 11-13 Yaş Tenisçilerde Uygulanan Kombine Antrenmanların VücutKompozisyonlarına Etkisi. Spor Eğitim Dergisi, 4(2), , 33-41. (2020), (Diğer)
 • 8 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, BAŞALP AYNUR, EFFECT OF L-CARNITINE USED IN REGULAR EXERCISE IN ELDERLY OBESIS RATS. Turkish Journal of Sport and Exercise, 21(1), , 74-77. Doi: 10.15314/tsed.552115, (2019), (TR DİZİN)
 • 9 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, ATAY EMRAH, Düzenli Egzersizle Birlikte Kullanılan L-Carnıtıne’nin Genç Obez Ratların Kilo Vermelerine Etkisi. Spor Eğitim Dergisi, 3(1), , 93-99. (2019), (Diğer)
 • 10 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, PEPE KADİR, DİNÇER ÖZGÜR, Investıgatıon Of Waıst / Heıght Ratıo And Body Mass Indexes Of Sports Centers. Turkish Journal of Sport and Exercise, 20(3), , 130-135. Doi: 10.15314/tsed.471161, (2018), (TR DİZİN)
 • 11 PEPE KADİR, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Genç Bireylerde Spora Katılım ve Bu Bireylerde Spora Katılımı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science , 60-71. Doi: 10.16992/ASOS.13267, (2017), (Diğer)
 • 12 DİNÇER ÖZGÜR, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, The Exemnation of Effect on Antropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Volleyball. International Journal of Scienece Culture and Sport, 3(3), , 757-763. Doi: 10.14486/IJSCS343, (2015), (Diğer)
 • 13 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Ören Ebru, DİNÇER ÖZGÜR, Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (2014), (Diğer)
 • 14 DİNÇER ÖZGÜR, Korkut Hande, YENİGÜN NAHİT, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Ören Ebru, Stars and Little Girls Volleyball Team Force Talon Comparison of Athletes. International Journal of Science Culture and Sport, 1(4), , 40-46. Doi: 10.14486/IJSCS9, (2013), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 SUNA GÜRHAN, KAYA ORHAN, TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SPOR BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR(2023). Efe Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Sportif Yönleriyle Halk Oyunları(2022). Efe Akademi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Beden Eğitimi ve Spor Bilimi(2021). Efe Akademi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Pandemi ve Egzersiz(2021). Efe Akademi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Obezlerde Kişisel Antrenman Programlarının Yaşam Kalitelerine Etkisi(2020). LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 6 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, BİLİM VE SAĞLIK AÇISINDAN VÜCUT GELİŞTİRME(2020). AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR(2020). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 TÜRKAY İBRAHİM KUBİLAY, Spor Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri(2019). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!