KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Sait DURĞUN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0674
E-Posta saitdurgun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1730-3118
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 6
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 12.06.2017
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURĞUN Sait, TAYFUN Ahmet, Exploring the relationship between time perspectives and basic motivation resources of five-star hotel employees in Turkey. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism Doi: 10.1080/15332845.2022.2064180, (2022), (Diğer)
 • 2 DURĞUN SAİT, DAVRAS ÖZGÜR, Determining the Antecedents Influences on Travel Intention and Willingness to Pay during the Pandemic. International Journal of Hospitality & Tourism Administration Doi: 10.1080/15256480.2022.2073494, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 DURĞUN Sait, DAVRAS Özgür, EVALUATION OF PRECAUTIONARY MEASURES TAKEN FOR COVID-19 IN THE HOSPITALITY INDUSTRY DURING PANDEMIC. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism Doi: 10.1080/1528008X.2021.1932013 , (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KORKMAZ ÖZCAN ZİŞAN, DURĞUN SAİT, SOSYAL MEDYA VE KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TURİZM POLİTİKASI: ISPARTA ÖRNEĞİ. 21. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURĞUN Sait, İşgörenlerin zaman perspektifleri ile temel motivasyon kaynakları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Otel işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), , 2338-2353. Doi: 10.20491/isarder.2019.744, (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 BULGAN GÜLAY, DURĞUN SAİT, Eğirdir'e Dair(2021). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DURĞUN SAİT, AKTÜRK ONUR, Turizmde Ürün Çeşitlendirme(2019). Detay Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!