KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Esma ARSLAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Spor Hekimliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ 30.06.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 56(1), , 20-27. Doi: 10.47447/tjsm.0465, (2021), (Diğer)
 • 2 ARSLAN ESMA, ERCAN SABRİYE, Significance of Exercise During COVID-19 Pandemic and SocialDistancing/COVİD-19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi. Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2), , 188-191. Doi: 10.5152/tjsm.2020.190, (2020), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ARSLAN ESMA, ERCAN SABRİYE, Turkish Adaptation Study of ‘Cutting Movement Assessment Score’. Uluslararası Spor Hekimliği Kongresi ve 18. Türk Spor Hekimliği Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK SEFA ALPEREN, KIYAK GÖRKEM, ARSLAN ESMA, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Cerrahlardaki egzersiz alışkanlığının kas-iskelet sistemi ağrısına ve postüre etkisi. Pamukkale Medical Journal, 15(1), , 117-123. Doi: 10.31362/patd.1001356, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, ARSLAN Esma, KOÇER MURAT, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Kanser öyküsü olan bireylerin egzersize yönelik tutumlarının transteoretik model ile değerlendirilmesi. Turkish Journal of Sports Medicine Doi: 10.47447/tjsm.0507, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ERCAN SABRİYE, ÖNAL ÖZGÜR, ÇELİK GİRAYHAN, CANBULUT AYHAN, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, Hemşirelik Hizmeti Verenlerin Ergonomik Risklerini Değerlendirme Anketi’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), , 30-37. Doi: 10.22312/sdusbed.812104, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ERCAN SABRİYE, CANBULUT AYHAN, ACAR HÜSEYİN TOLGA, ARSLAN Esma, ÇETİN CEM, Attitudes of sports medicine physicians about defensive medicine practices. Spor Hekimliği Dergisi, 56(1), , 38-43. Doi: 10.47447/tjsm.0478, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ERCAN SABRİYE, OĞUL AHSEN, KOÇER MURAT, ARSLAN ESMA, BAŞKURT FERDİ, ÇETİN CEM, Fatique, Exercise Tendency and Physical Activity Behaviour of Female Patients with Breast Cancer.. Experimental and Applied Medical Science, 1(3), , 89-99. Doi: 10.46871/eams.2020.12, (2020), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, OLGULARLA SPORCU REHABILITASYONU(2022). Vize Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ARSLAN ESMA, ERCAN SABRİYE, BAYDAR METİN LÜTFİ, SPOR YARALANMALARI(2021). SDÜ basımevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ARSLAN ESMA, ERCAN SABRİYE, ÇETİN CEM, Spor Yaralanmaları(2021). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!