KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110514
E-Posta alinurdogan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9411-4313
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10.09.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 06.02.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 29.06.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Şehit Yakınları, Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
 • 2 Pandemi İle Mücadelede Döneminde Pasif İstihdam Politikaları
 • 3 Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi
 • 2 Türkiye’nin Mülteci Sorunu ve Suriye Krizinin Mülteci Sorununa Etkileri
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 2018 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Teknoloji ve İşgücü Piyasası İlişkisinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi
 • 2 Covid-19 Krizinin Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerindeki Etkileri
 • 3 Osmanlı İmparatorluğu Son Dönemlerinde Modern Sosyal Güvenlik Sistemine Geçiş Çalışmaları Kapsamında Şehit Yakınları ve Malul Askerlere Yönelik Yapılan Düzenlemeler Ve Milli Mücadeleye Etkisi
 • 4 Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü
 • 5 Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç İşsizliğin Bir Nedeni mi?
 • 6 Kamu Personel Yönetimi Bağlamında Güvenlik Korucularının Sosyal Güvenlik Hakları ve Sorunları
 • 7 Sosyal Sigorta Prim Teşviklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gelirlerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz
 • 8 Uluslararası Çalışma Örgütünün(UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri
 • 9 Geçici Koruma Statüsü İle Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Vatandaşlık Hakkı
 • 10 Çalışma Hayatında Örgütsel Davranış Açısından Duygusal Emek Kavramı
 • 11 Türkiye’de ve Dünyada Kıdem Tazminatı Fonu
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminde Dönüşüm Ve Sonuçlarının İncelenmesi
 • 2 Coğrafi Kısıtlama Uygulamasının Çalışma Hayatına Ve Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Pandemi İle Mücadele Döneminde Pasif İstihdam Politikaları
 • 2 Sağlık Göstergeleri İle İşgücü Verimliliği İlişki Yapısının Kanonik Korelasyon Analizi
 • 3 Uluslararası Çalışma Örgütünün Yüzüncü Yıldönümü ve Türkiye İlişkileri
VERDİĞİ DERSLER
Çalışma Ekonomisi-I
Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar
Sosyal Güvenlik Ekonomisi
Sosyal Güvenlik Hukuku
Toplu Sözleşme Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!