KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Burhan KARADEM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-2410-8318
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 38
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP 11.08.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Aort Cerrahisi, Açık kalp cerrahisi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ULUSOY KARATOPUK DİLEK, ÇORA AHMET RIFKI, ÇELİK ERSİN, KARADEM KADİR BURHAN, ÇÖMLEKÇİ SELÇUK, Exploring the Effects of 2.45 GHz Electromagnetic Field Radiation in the Etiology of Endothelial Injury. Interciencia Doi: 10.59671/Vqryk, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 KARADEM Kadir Burhan, Kilicoglu O., Sayyed M.I., Kara U., Aladag Halil İbrahim, Karadem Kadir Burhan, Ionized and non-ionized radiation effects on coronary stent implantation. Elsevier BV Doi: 10.1016/j.apradiso.2022.110600, (2022), (SCI)
 • 3 KARADEM KADİR BURHAN, ÇELİK ERSİN, ÇORA AHMET RIFKI, Spontaneous idiopathic pulmonary artery dissection with ST segment elevation in Leads aVR and V1. TURK GOGUS KALP DAMA, 30(1), , 125-128. Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20799, (2022), (SCI)
 • 4 Çelik Ersin, ÇORA Ahmet Rıfkı, KARADEM KADİR BURHAN, The importance of imaging methods in catheter dysfunction: Two rare cases and their management. Turkish Journal of Vascular Surgery Doi: 10.9739/tjvs.2021.982, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 Çelik Ersin, Çora Ahmet Rıfkı, KARADEM Kadir Burhan, The Effect of Untraditional Lipid Parameters in the Development of Coronary Artery Disease: Atherogenic Index of Plasma, Atherogenic Coefficient and Lipoprotein Combined Index. Journal of the Saudi Heart Association, 33(3), , 244-250. Doi: 10.37616/2212-5043.1266, (2021), (Diğer)
 • 6 Çora Ahmet Rıfkı, Çelik Ersin, KARADEM Kadir Burhan, Aortic Thrombosis in the Course of Covid-19 Disease; Two Rare Cases. Annals of Vascular Surgery , 119-121. Doi: 10.1016/j.avsg.2021.02.007, (2021), (SCI-Expanded)
 • 7 Çelik Ersin, ÇORA Ahmet Rıfkı, KARADEM KADİR BURHAN, Are preoperative neutrophil/lymphocyte, platelet/lymphocyte, and platelet/neutrophil ratios markers in new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting?. Cardiovascular Surgery and Interventions Doi: 10.5606/e-cvsi.2020.876, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 ÇELİK ERSİN, ÇORA AHMET RIFKI, KARADEM Kadir Burhan, UYSAL DİNÇER, Role of the Seasonal Cycle in Atrial Fibrillation Seen after Coronary Artery Bypass Surgery. World Journal of Cardiovascular Surgery , 91-99. Doi: 10.4236/wjcs.2020.106012, (2020), (IM: Index Medicus )
 • 9 Kamit Can Fulya, Turhan Soysal, Isik Onur Aras, Anil Ayse Berna, KARADEM Kadir Burhan, A rare case of life-threatening traumatic carotid artery dissection in a child. General Thoracic and Cardiovascular Surgery, 67(5), , 483-485. Doi: 10.1007/s11748-018-0932-z, (2019), (SCI-Expanded)
 • 10 SAYDAM ONUR, ŞEREFLİ DENİZ, ENGİN AYŞEN YAPRAK, KARADEM Kadir Burhan, KUNT AYŞE GÜL, Acute hand ischemia following an accidental intra-arterial administration of dexamethasone and levetiracetam in a patient with superficial ulnar artery anomaly. Turkish Journal of Vascular Surgery, 28(3), , 188-190. Doi: 10.9739/tjvs.2019.244, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 11 KARADEM KADİR BURHAN, çora ahmet rıfkı, yüksek mehmet ali, Lomber disk cerrahisinin kabusu aort yaralanması: olgu sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2018), (TR DİZİN)
 • 12 KARADEM KADİR BURHAN, çora ahmet rıfkı, Jinekolojik onkoloji cerrahi sonrası eyer(saddle) embolisi düşündüren akut bilateral alt ekstremite iskemisi: Olgu Sunumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2018), (TR DİZİN)
 • 13 KARADEM KADİR BURHAN, ABUD BURÇİN, KUNT AYŞE GÜL, The Effect of the Hemofiltration-Body Surface Area on the Mortality and Morbidity during Cardiopulmonary Bypass. World Journal of Cardiovascular Surgery, (2018), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇORA AHMET RIFKI, ÇELİK ERSİN, KARADEM KADİR BURHAN, Is preoperative vitamin D level a risk factor for acute kidney injury developing after cardiopulmonary bypass?. Turkish Journal of Health Science and Life, 5(3), , 247-254. Doi: 10.56150/tjhsl.1211890, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÇELİK ERSİN, ÇORA AHMET RIFKI, KARADEM KADİR BURHAN, Predictive role of preoperative hemoglobin A1c levels on atrial fibrillation developing after coronary artery bypass graft surgery. Cumhuriyet Medical Journal, 44(1), , 137-143. Doi: 10.7197/cmj.937489, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 Çelik Ersin, ÇORA Ahmet Rıfkı, KARADEM KADİR BURHAN, YILDIRIM Murat, DÜVER Harun, YÜKSEK Mehmet Ali, GÜLMEN ŞENOL, Yeni Bir Merkez, Isparta Şehir Hastanesi Açık Kalp Cerrahisi: İlk 106 Vaka Sonuçları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Doi: 10.17343/sdutfd.659730, (2020), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 KARADEM KADİR BURHAN, Periferik Arter Atlası(2022). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARADEM KADİR BURHAN, KARDİYOVASKÜLER ARAŞTIRMALARDA DENEY HAYVANI MODELLERİ(2020). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!