KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Burhan KARADEM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
E-Posta kadirkaradem@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2410-8318
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 11.08.2010
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Aort Cerrahisi, Açık kalp cerrahisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Role of the Seasonal Cycle in Atrial Fibrillation Seen after Coronary Artery Bypass Surgery
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effect of the Hemofiltration-Body Surface Area on the Mortality and Morbidity during Cardiopulmonary Bypass
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A rare case of life-threatening traumatic carotid artery dissection in a child
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Acute hand ischemia following an accidental intra-arterial administration of dexamethasone and levetiracetam in a patient with superficial ulnar artery anomaly
 • 2 Acute Bilateral Lower Extremity İschemia Suggesting Saddle Embolism, after Gynecological Oncologic Surgery : A Case Report.
 • 3 Aortic İnjury Which İs A Nightmare of a Lumbar Disc Surgery: A Case Report.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Exercise-induced abdominal pain relief after aortabifemoral graft placement in Leriche Syndrome
 • 2 Disseminated Deep Vein Thrombosis Associated With Interrupted Inferior Vena Cava: A Case Report.
 • 3 Silent aberrant right subclavian artery aneurysm till the serebrovascular event
 • 4 Penetran Travma Sonrası Sol Common Karotis Tam Kesisi Horner Sendromu İlişkisi
 • 5 Altı kiloluk, ağır bronkopnömonili, derin asidotik infantta başarılı venovenöz ECMO tedavisi,
 • 6 Akut miyokard infarktüsü ile gelen genç hastada sağ koroner arter anomalisi ve cerrahi tedavisi
 • 7 Çift Aortik Ark Anomalisinin nadir bir tipi: Dominant sol ark.
 • 8 Deprem sırasısında oluşan boyuna künt travma sonucu gelişmiş karotis arter psödoanevrizmanın endovasküler yaklaşım ile başırılı tedavisi; Olgu sunumu,
 • 9 Pankreas ve böbrek nakilli hastada koroner arter bypass cerrahisi; Olgu sunumu
 • 10 Renal transplantasyonlu hastalarda açık kalp cerrahisi
 • 11 Diyalize bağımlı son dönem böbrek yetmezliği hastalarında abdominal aort anevrizması için endovasküler stent tedavisi: Olgu sunumu
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS TREATED WITH DRUG-COATED BALLOON ANGIOPLASTY FOR SYMPTOMATIC PERIPHERAL ARTERY DISEASE
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 The first succesful extracorporeal membranous oxygenation treatment in a child with refractory fulminant myocarditis in Turkey
VERDİĞİ DERSLER
Akut arter hastalıkları
Aort diseksiyonları
Pulmoner Embolizm
Tromboflebit
 
Bu İçeriği Paylaş!