KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Burhan KARADEM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta kadirkaradem@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 11.08.2010
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Aort Cerrahisi, Açık kalp cerrahisi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effect of the Hemofiltration-Body Surface Area on the Mortality and Morbidity during Cardiopulmonary Bypass
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A rare case of life-threatening traumatic carotid artery dissection in a child
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Acute hand ischemia following an accidental intra-arterial administration of dexamethasone and levetiracetam in a patient with superficial ulnar artery anomaly
 • 2 Acute Bilateral Lower Extremity İschemia Suggesting Saddle Embolism, after Gynecological Oncologic Surgery : A Case Report.
 • 3 Aortic İnjury Which İs A Nightmare of a Lumbar Disc Surgery: A Case Report.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Exercise-induced abdominal pain relief after aortabifemoral graft placement in Leriche Syndrome
 • 2 Disseminated Deep Vein Thrombosis Associated With Interrupted Inferior Vena Cava: A Case Report.
 • 3 Silent aberrant right subclavian artery aneurysm till the serebrovascular event
 • 4 Penetran Travma Sonrası Sol Common Karotis Tam Kesisi Horner Sendromu İlişkisi
 • 5 Altı kiloluk, ağır bronkopnömonili, derin asidotik infantta başarılı venovenöz ECMO tedavisi,
 • 6 Akut miyokard infarktüsü ile gelen genç hastada sağ koroner arter anomalisi ve cerrahi tedavisi
 • 7 Çift Aortik Ark Anomalisinin nadir bir tipi: Dominant sol ark.
 • 8 Deprem sırasısında oluşan boyuna künt travma sonucu gelişmiş karotis arter psödoanevrizmanın endovasküler yaklaşım ile başırılı tedavisi; Olgu sunumu,
 • 9 Pankreas ve böbrek nakilli hastada koroner arter bypass cerrahisi; Olgu sunumu
 • 10 Renal transplantasyonlu hastalarda açık kalp cerrahisi
 • 11 Diyalize bağımlı son dönem böbrek yetmezliği hastalarında abdominal aort anevrizması için endovasküler stent tedavisi: Olgu sunumu
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS TREATED WITH DRUG-COATED BALLOON ANGIOPLASTY FOR SYMPTOMATIC PERIPHERAL ARTERY DISEASE
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 The first succesful extracorporeal membranous oxygenation treatment in a child with refractory fulminant myocarditis in Turkey
VERDİĞİ DERSLER
Akut arter hastalıkları
Aort diseksiyonları
Pulmoner Embolizm
Tromboflebit
 
Bu İçeriği Paylaş!