KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Bayram Veli DOYAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
E-Posta velidoyar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 03.07.2012
Yüksek Lisans NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ/TEZSİZ) 26.05.2015
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bilim ve teknoloji politikaları
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bağımsızlıktan Günümüze Türk Cumhuriyetleri Ekonomi Politiği Sektörel ve Bölgesel Analiz
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKDENİZ BÖLGESİ İLLERİ KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM VE REELGELİR DEĞİŞKENLERİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effects of Oil Prices on Turkey’s Foreign Trade Relations to Azerbaijan
 • 2 Fuel-Specific Carbon Dioxide Emissions and GDP Elasticities of Energy Consumption: a Bounds Test Analysis for Israel
 • 3 The Effects of Internet Usage and GDP on Electricity Consumption: The Case of Turkey
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Causality Among Oil Prices, GDP and Exchange Rate: Evidence from Azerbaijan and Kazakhstan
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 RD expenditures by field of science and GDP: Which causes which in Canada?
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İNTERNET KULLANIMININ YAŞAM MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN LOGIT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkiye’de Döviz Kuru Dalgalanmalarının Sanayi Üretimi ve Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: (2008-2019)
 • 2 PETROL FİYATLARI, GSYH VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN İÇİN TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ
 • 3 TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: DUYGUSALLIKTAN REALİTEYE Mİ?
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Effect of RD Expenditures on Value Added in OECD Countries
 • 2 Corruption and Income Inequality in OECD Countries
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!