KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Bayram Veli DOYAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
E-Posta velidoyar@sdu.edu.tr
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 38
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 03.07.2012
Yüksek Lisans NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ/TEZSİZ) 26.05.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
Mikroekonometri,Bilim ve teknoloji çalışmaları,Bulanık sayılar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DOYAR BAYRAM VELİ, YAMAN HABİBE, Ekonomik Karmaşıklık Endeksi, Gelir ve Yüksek Teknoloji İhracatı Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Analizi: Türkiye Örneği. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 5(8), , 41-52. Doi: 10.46872/pj.141, (2020), (Diğer)
 • 2 DOYAR BAYRAM VELİ, RD expenditures by field of science and GDP: Which causes which in Canada?. Economics and Business Letters, 8(1), , 31-40. Doi: 10.17811/ebl.8.1.2019.31-40, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 3 DİKKAYA MEHMET, DOYAR BAYRAM VELİ, KANBİR ÖZGÜR, The Effects of Oil Prices on Turkey’s Foreign Trade Relations to Azerbaijan. Review of Socio-Economic Perspectives, 3(2), , 153-164. Doi: 10.19275/RSEP057, (2018), (Diğer)
 • 4 DİKKAYA MEHMET, DOYAR BAYRAM VELİ, Causality Among Oil Prices, GDP and Exchange Rate: Evidence from Azerbaijan and Kazakhstan. BILIG , 79-98. (2017), (SSCI)
 • 5 KAYA MUHAMMED VEYSEL, DOYAR BAYRAM VELİ, DEMİR FATİH, The Effects of Internet Usage and GDP on Electricity Consumption: The Case of Turkey. Yönetim ve Ekonomi, 24(1), , 185-198. Doi: 10.18657/yonveek.307528, (2017), (TR DİZİN)
 • 6 KAYA MUHAMMED VEYSEL, DOYAR BAYRAM VELİ, Fuel-Specific Carbon Dioxide Emissions and GDP Elasticities of Energy Consumption: a Bounds Test Analysis for Israel. Annals of “Dunarea de Jos” University of GalatiFascicle I. Economics and Applied Informatics , 38-44. (2017), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Çapık Eser, DOYAR BAYRAM VELİ, AYTAR SALİH, Utility Maximization Under Triangular Fuzzy Prices. 22nd RSEP International Economics, Finance & Business Conference (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 DOYAR BAYRAM VELİ, KANBİR ÖZGÜR, Can Internet Use and Cellular Subscriptions Explain the ICT Trade Between Turkey and Its Trade Partners Within the Gravity Model?. 20th RSEP International Economics, Finance, & Business Conference (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 DOYAR BAYRAM VELİ, ÇAPIK ESER, AYTAR SALİH, Determining the Best Prices for Two Substitutes Using Interval Valued Triangular Fuzzy Numbers. 3rd International E-Conference on Mathematical Advances and Applications (2020). (Tam metin bildiri)
 • 4 DOYAR BAYRAM VELİ, ÇETİN DİLEK, The More The Technology, The Greater The Life Satisfaction or Vice Versa?. 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • 5 AYTEKİN İBRAHİM, DOYAR BAYRAM VELİ, Türkiye’de Döviz Kuru Dalgalanmalarının Sanayi Üretimi ve Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: (2008-2019). HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (2019). (Tam metin bildiri)
 • 6 DOYAR BAYRAM VELİ, ÇETİN DİLEK, İskandinav Ülkeleri için Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Yakıt Tipine Göre Sınanması. Proceedings of 2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences (2017). (Tam metin bildiri)
 • 7 DİKKAYA MEHMET, KANBİR ÖZGÜR, DOYAR BAYRAM VELİ, Türkiye-Rusya İlişkileri: Duygusallıktan Realiteye Mi?. VII. ULUSLARARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU“TÜRK RUS İLİŞKİLERİ (2017). (Tam metin bildiri)
 • 8 IŞIK HACI BAYRAM, KAYA MUHAMMED VEYSEL, DOYAR BAYRAM VELİ, Corruption and Income Inequality in OECD Countries. 5th RSEP Social Sciences Conference (2017). (Tam metin bildiri)
 • 9 DİKKAYA MEHMET, DOYAR BAYRAM VELİ, KANBİR ÖZGÜR, The Effects of Oil Prices on Turkey’s Foreign Trade Relations to Azerbaijan and Kazakhstan: 1996-2016. RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies4th Multidisciplinary Conference Doi: 10.19275/RSEPCONFERENCES099, (2017). (Tam metin bildiri)
 • 10 DİKKAYA MEHMET, DOYAR BAYRAM VELİ, Petrol Fiyatları, GSYH ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Azerbaycan ve Kazakistan İçin Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile İncelenmesi. Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu (2016). (Tam metin bildiri)
 • 11 ÇETİN DİLEK, DOYAR BAYRAM VELİ, Effect of RD Expenditures on Value Added in OECD Countries. 17. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (2016). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇETİN DİLEK, DOYAR BAYRAM VELİ, R&D and Productivity in Manufacturing Industry for OECD Countries. Politik Ekonomik Kuram, 5(1), , 42-51. Doi: 10.30586/pek.938221, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 KOÇOĞLU MUSTAFA, DOYAR BAYRAM VELİ, Bootstrap Panel Causality Testing of Tourism and GDP Nexus For Upper-Middle Income Countries. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 80-89. Doi: 10.21076/vizyoner.722021, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 DOYAR BAYRAM VELİ, A sub-sectoral approach on the nexus between RD and value-added in OECD countries. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), , 1-12. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 DOYAR BAYRAM VELİ, ÇAPIK ESER, EZANOĞLU ZEYNEP, KUTVAL YUNUS, Yükselen Ekonomilerde Elektrik Tüketiminin Yenilik ve Teknoloji Göstergeleri Kapsamında Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), , 754-768. Doi: 10.36543/kauiibfd.2019.031, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 DOYAR BAYRAM VELİ, Akdeniz Bölgesi İlleri Kapsamında Yükseköğretim ve Reel Gelir Değişkenlerinin Panel Nedensellik Analizi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergis, 1(1), , 21-29. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DOYAR BAYRAM VELİ, ÇETİN DİLEK, İnternet Kullanımının Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Logit Yöntemi ile Analizi. STSTURKEY 2019 (2019). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 KUTVAL YUNUS, DOYAR BAYRAM VELİ, Covid 19'un Etkilerinin Sektörel Açıdan Değerlendirilmesi(2021). Ekin Basım Yayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DOYAR BAYRAM VELİ, Bağımsızlıktan Günümüze Türk Cumhuriyetleri Ekonomi Politiği Sektörel ve Bölgesel Analiz(2017). Savaş Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!