KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Gazetecilik Bölümü
Ana Bilim Dalı Basın Ekonomisi Ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6479-6269
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 22.06.2000
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİ DALI (YL) 13.06.2006
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİ DALI (DR) 26.03.2010
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖKLER Kübra , GÜLLÜPUNAR Hasan, COVID-19 Pandemisi Sürecinde İletişim Bilimleri Alanında Yapılan Akademik Araştırmalar Üzerine Bir Sistematik Derleme. Turkish Studies-Social Sciences, 16(6), , 2011-2036. Doi: 10.7827/TurkishStudies.52659, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 GÜLLÜPUNAR HASAN, Yıldırım Esra, UZLAŞMACI VE ÇATIŞMACI SİYASAL SÖYLEMİN SİYASET HAKKINDAKİ ALGIYA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of International Social Research , 912-924. (2020), (Index Islamicus)
 • 3 GÜLLÜPUNAR Hasan, İLK İZLENİMLERİN ŞEHRE DÖNÜK GENEL ALGIYA ETKİSİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ THE IMPACT OF THE FIRST IMPRESSIONS ON THE GENERAL PERCEPTION OF THE CITY: THECASE OF GÜMÜŞHANE. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 11(59), , 961-969. Doi: 10.17719/jisr.2018.2706, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 GÜLLÜPUNAR Hasan, TEKMEN TUBA, İmajın Kurumsal İtibara Etkisi: Giresun Belediyesi Örneği. TÜRKİYE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 89-110. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 5 TÜRKAL İHSAN, GÜLLÜPUNAR Hasan, DİYALOGSAL HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: TÜRKİYE’DE İLK 100’DE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR İNCELEME. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), , 591-618. Doi: 10.19145/e-gifder.330682, (2017), (TR DİZİN)
 • 6 GÜLLÜPUNAR Hasan, FİDAN ZÜHAL, TÜRKİYE’NİN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLARI NEDENİYLE GEÇİCİ ZORUNLU GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIN ALDIĞI KAMU HİZMETLERİNİN DEVLET İTİBARINA ETKİSİ: MARDİN ÖRNEĞİ. The Journal of International Social Research, 10(50), , 727-739. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 GÜLLÜPUNAR Hasan, Hasta Karşılama Süreçlerini Hastane İtibarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye’deki Özel Hastaneler Örneği. Journal of Turkish Studies , 295-316. Doi: 10.7827/TurkishStudies.11957, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 8 GÜLLÜPUNAR Hasan, GÜMÜŞOK SEYFULLAH, HOFSTEDE NİN BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA KÜLTÜREL BOYUTU BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇÖZÜM SÜRECİYLE İLGİLİ 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SECİMİ ÖNCESİ BİR ARAŞTIRMA. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 477-492. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 9 GÜLLÜPUNAR Hasan, GÜMÜŞOK SEYFULLAH, Türkiye de Kürt Sorununun Çözümü Amacıyla Yürütülen Çözüm Süreci nde Oluşan Algı ve Ortak Tanımlama Sorunu Gümüşhane ve Şırnak Örneğinde Yapılan Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), , 18-49. Doi: 10.19145/guifd.02669, (2016), (Alan Endeksleri)
 • 10 GÜLLÜPUNAR Hasan, Çocukların Oyunlarda Gösterdikleri Karakteristik Özellikleri Bağlamında Erişkinlik Dönemi Siyasal Kişilikleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Turkish Studies , 477-477. Doi: 10.7827/TurkishStudies.8424, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 11 GÜLLÜPUNAR Hasan, Stratejik İletişim Bağlamında Türkiye deki Halkla İlişkiler Bölümlerinin Ders Müfredatları Üzerine Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(1), , 17-35. Doi: 10.19145/guifd.85387, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 12 GÜLLÜPUNAR Hasan, DİKER ERSİN, ASLAN EMRE ŞABAN, Oy Verme Yaklaşımları Bağlamında Aday Merkezli Seçmen Tercihi Üzerine Deneysel Bir Araştırma. AKADEMİK BAKIŞ, 35(35), , 1-21. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 13 GÜLLÜPUNAR Hasan, PUBLIC RELATIONS IN STRATEGIC MANAGEMENT THE CASE OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY. Turkish Studies, 8(6), , 215-231. Doi: 10.7827/TurkishStudies.4893, (2013), (Alan Endeksleri)
 • 14 GÜLLÜPUNAR Hasan, SİYASAL KAMPANYA MESAJ STRATEJİLERİ VE SEÇMEN ALGISI GÜMÜŞHANE ARAŞTIRMASI. Turkish Studies, 8(8), , 1935-1952. Doi: 10.7827/TurkishStudies.5095 , (2013), (Alan Endeksleri)
 • 15 GÜLLÜPUNAR Hasan, Özlem GÜLLÜOĞLU, Voters Loyalty to A Political Party in Terms of Organizational Commitment Factor A Research on Voters Living in Big Cities in Turkey. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), , 82-99. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 16 GÜLLÜPUNAR Hasan, Seçmen Tercihlerinde Kapı Aralama Kapı Kapatma ve Korku Çekiciliği Tekniklerinin Etkilerinin Tespitine Dönük Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), , 1179-1200. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 17 ÖZLEM GÜLLÜOĞLU, GÜLLÜPUNAR Hasan, Communication Satisfaction of Students of Communication A Research to Define Communicaton Satisfaction Level and Veriables of Students of Communication Fuculty. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), , 725-749. Doi: 10.9761/jasss_515, (2013), (Alan Endeksleri)
 • 18 GÜLLÜPUNAR Hasan, Emre S ASLAN, Ersin Diker, The Impact of Ballot Paper Design on Voter Choice The Case of 2011 Deputy General Elections in Turkey. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), , 1-20. (2013), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜLLÜPUNAR HASAN, ÖZDEMİR MERVE, Sahil ve Kırsal Bölge İkileminde Mekân Değişikliğinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Kapadokya MYO Örneği. Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), , 853-869. (2020), (TR DİZİN)
 • 2 CAN EFE NUMAN, GÜLLÜPUNAR HASAN, Olumlu ve Olumsuz Mesaj Stratejileri Bağlamında Siyasi Liderin Seçmen Algısı Üzerine Etkisi: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi Örneği. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), , 557-578. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 GÜLLÜPUNAR Hasan, Belediye Başkanlığı Aday İmajı Algısı Gümüşhane Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(36), , 29-45. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 4 GÜLLÜPUNAR Hasan, SEÇİM KAMPANYALARINDA YÜZ YÜZE İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAKCANVASSİNG 2011 SEÇİM KAMPANYALARI BAĞLAMINDA GÜMÜŞHANEARAŞTIRMASI. Selçuk İletişim Dergisi, 7(2), , 82-96. (2012), (Diğer)
 • 5 GÜLLÜPUNAR Hasan, Kurumsal Bir Geribildirim Aracı OlarakWeb Sayfaları Konya Büyüksehir BelediyesiGeribildirim Mesajlarının Analizi. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER DERGİSİ, 21(3), , 79-102. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 6 GÜLLÜPUNAR Hasan, HALKLA ILISKILERDE SOSYAL SORUMLULUK ILKESI KAMU KURUMLARI YAKLASIMI BAKIMINDAN KONYA BUYUKSEHIR BELEDIYESI UYGULAMA ORNEKLERI. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 1(1), , 31-54. (2010), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 GÜLLÜPUNAR Hasan, GÜLLÜPUNAR Mutlu Doğan, Dijital İletişim Araştırmaları(2021). Nobel Bilimsel Eserleri, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÜLLÜPUNAR Hasan, GÜLLÜPUNAR Mutlu D., KÜLTÜR ODAKLI HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM(2021). LİTERATÜRK Academia, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 GÜLLÜPUNAR HASAN, Siyasal İletişim Yazıları(2020). Palet Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÜLLÜPUNAR HASAN, Sağlık İletişim: Makro Perspektif(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 GÜLLÜPUNAR HASAN, Dijital Kültür ve Sosyal Medya(2020). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 GÜLLÜPUNAR HASAN, Dijital Kültür ve Sosyal Medya(2020). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 GÜLLÜPUNAR HASAN, Dijital Kültür ve Sosyal Medya(2020). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 GÜLLÜPUNAR Hasan, ÖZARSLAN CANER, SOSYAL VE BEŞERİ􀇚 Bİ􀇚Lİ􀇚MLER ARAŞTIRMALARI 2018(2018). ÇİZGİ KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 GÜLLÜPUNAR Hasan, ALKAN FERYAT, Current Debates in Public Relations and Communication Studies(2018). IJOPEC PUBLICATION, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 GÜLLÜPUNAR Hasan, Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey(2017). www.peterlang.com, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 GÜLLÜPUNAR Hasan, ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER(2016). Türkiye Alim Kutapları ist ein imprint der, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 GÜLLÜPUNAR Hasan, ASLAN EMRE ŞABAN, Trust in Communication Management(2016). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 ASLAN EMRE ŞABAN, GÜLLÜPUNAR Hasan, Trust in Communication Management(2016). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 GÜLLÜPUNAR Hasan, 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A TÜRKİYE DE SİYASAL İLETİŞİM UYGULAMALARI(2016). Literatürk, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 GÜLLÜPUNAR Hasan, EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK(2015). Atatürk Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 16 GÜLLÜPUNAR Hasan, Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar(2014). LiteraTürk, Bölüm, (ULUSAL)
 • 17 GÜLLÜPUNAR Hasan, HALKLA İLİŞİKLERE GİRİŞ(2012). Eğitim yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 18 GÜLLÜPUNAR Hasan, Siyasal İletişim ve Aday İmajı(2010). Eğitim Akademi Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 19 GÜLLÜPUNAR Hasan, Halkın Yakınma Yöntemleri Belediyelerde Halkla İlişkiler(2009). Eğitim Akademi Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!