KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Burcu DURMAZ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114586
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 205
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 27.08.2007
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 22.05.2017
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 27.08.2007
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ 24.07.2022
Yüksek Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 31.07.2009
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 31.07.2009
Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM (DR) 01.01.2014
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM (DR) 01.10.2014
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Farabi Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
St. John's University The School of Education Ziyaretçi Araştırmacı (Post-Doc) 2017 - 2018
Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretmeni 2008 - 2015
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Diskalkuli Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2020 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
çocuk edebiyatı, matematik eğitimi, üstün yeteneklilerin eğitimi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Dijital ve Somut Materyaller İle Oyunların Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler Konusundaki Başarılarına, Geometrik Düşünme Düzeylerine ve Kavramsal Anlamalarına Etkisi, Öğrenci Projesi, , 16.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Matematik Eğitiminin Temellerini Kitaplarla Atalım, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), DURMAZ Burcu, 28.06.2021 - 03.07.2021 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CAN DERYA, DURMAZ BURCU, An Analysis of Teachers’ Beliefs About the Integration of Children’s Literature into the Mathematics Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 21(2), , 489-512. Doi: 10.1007/s10763-022-10255-9, (2023), (SSCI)
 • 2 DURMAZ BURCU, The Use of Literary Elements in Teaching Mathematics: A Bibliometric Analysis. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning Doi: 10.51535/tell.1232736, (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 3 GİRİT YILDIZ DİLEK, DURMAZ BURCU, Pre-service mathematics teachers’ attention to tasks’ affordances while analyzing and designing tasks. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), , 1228-1244. Doi: 10.38151/akef.2023.109, (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 4 DURMAZ BURCU, An Evaluation of the Preservice-Teacher Training for Children's Literature and Mathematics Integration. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 15(3), , 605-638. Doi: 10.30831/akukeg.988828, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÇETİN ŞİRİN, KAR İREM, DURMAZ BURCU, An Investigation Into Problem Solving Skills of Gifted Students' via Multi-Facet Rasch Analysis. International Journal of Innovative Approaches in Education, 5(1), , 33-43. (2021), (Diğer)
 • 6 DURMAZ BURCU, MİÇOOĞULLARI SEMAİ, The Effect of The Integrated Mathematics Lessons with Children's Literature on Fifth Grade Students' Place Value Understanding. Acta Didactica Napocensia, 14(2), , 244-256. Doi: 10.24193/adn.14.2.18, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 7 GİRİT YILDIZ DİLEK, DURMAZ Burcu, A Gifted High School Student’s Generalization Strategies of Linear and Nonlinear Patterns via Gauss’s Approach. Journal for the Education of the Gifted, 44(1), , 56-80. Doi: 10.1177/0162353220978295, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 8 ÇAĞLAR SEZGİN, ÜNAL YUSUF, ÇALIŞKAN BÜŞRA, GÜREL RAMAZAN, DURMAZ Burcu, İnformal Öğrenme Ortamlarının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), , 11-26. Doi: 10.20875/makusobed.357694, (2018), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 9 DURMAZ Burcu, Matematik Öğretmenleri ile Adaylarının Tamsayılarla Dört İşlemi Sayma Pullarıyla Modelleme Başarıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), , 171-192. (2017), (TR DİZİN)
 • 10 ALTUN MURAT, DURMAZ Burcu, Doğrusal İlişki Bilgisini Oluşturma Süreci Üzerine Bir Durum Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), , 423-438. (2014), (TR DİZİN)
 • 11 DURMAZ Burcu, ALTUN MURAT, Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Öğrenme Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), , 73-94. (2014), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 HAYDAR HANNA, DURMAZ BURCU, Presenting Meaningful Mathematical Tasks Through Stories From History Of Mathematics: Examples From The Islamic Context. ICERI (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 DURMAZ BURCU, Diskalkuli Konulu Araştırmaların Bibliyometrik İncelemesi. International Education Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÇETİN ŞİRİN, DURMAZ BURCU, Görme Engellilerin Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi. 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Section: Educational Sciences (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 DURMAZ BURCU, SERPİL DURMAZ, Mangala Öğretiminin İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin RutinOlmayan Problemleri Çözme Başarısı Üzerine Etkisi. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (2015). (Tam metin bildiri)
 • 5 AVCU TEVFİK, DURMAZ BURCU, Tam Sayılarla İlgili İşlemlerde İlköğretim Düzeyinde Yapılan Hatalar ve Karşılaşılan Zorluklar. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (2011). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, ÖZER AYŞE, Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı Sürecine İlişkin Uygulayıcıların Görüş ve Deneyimleri. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 17(34), , 377-394. Doi: 10.35675/befdergi.800296, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 DURMAZ BURCU, Matematik Eğitimi ve Drama: Sistematik Derleme. Yaratıcı Drama Dergisi, 17(2), , 163-190. Doi: 10.21612/yader.2022.013, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 YALÇIN MELTEM, AKKAYA RECAİ, DURMAZ BURCU, Çocuk Edebiyatıyla Bütünleştirilmiş Matematik Dersinin Problem Çözme Tutumuna, Matematiksel İlişkilendirmeye ve Matematik Özyeterliğine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), , 1-30. Doi: 10.19171/uefad.1060077, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZTÜRK MÜYESSER, DURMAZ Burcu, CAN DERYA, Sayı Konuşmalarının Diskalkulik Ortaokul Ögrencilerinin Sayı Duyularına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), , 2467-2480. Doi: 10.24106/kefdergi.3337, (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 DURMAZ BURCU, Ortaokul Matematiğinde Hatalar-Kavram Yanılgıları ve Giderilmesine Yönelik Etkinlikler(2023). Vizetek, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, Sosyal Adalet Bağlamında Matematik Öğrenme Güçlüğü (2023). Vizetek, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 DURMAZ BURCU, İlkokul Matematiğinde Öğrenci Zorlukları, Kavram Yanılgıları, Hatalar ve Çözüm Önerileri(2023). Vizetek, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DURMAZ BURCU, HAYDAR HANNA, CAN DERYA, İlkokulda Matematik Eğitimi Okumaları(2023). Nobel Akademik, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE, DURMAZ BURCU, Handbook of Research on Acquiring 21st Century Literacy Skills Through Game-Based Learning(2022). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, İlkokulda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çok Yönlü Desteklenmesi Etkinlik Örnekleri(2022). Nobel Akademik, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 DURMAZ BURCU, Çocuk Mekan Coğrafya(2022). Vizetek, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 DURMAZ BURCU, ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN MENŞURE, Oyun ve Matematik Eğitimi(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 CAN DERYA, DURMAZ BURCU, Diskalkuli - Matematik Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocuklara Matematik Öğretimi(2021). Vizetek, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 DURMAZ BURCU, Özel Yeteneklilerde Matematik Öğretimi ve Matematiksel Yaratıcılığın Desteklenmesi(2021). Pegem, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Dersinde Edebiyat Temelli Uygulamalar(2021). Vizetek Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 12 CAN DERYA, DURMAZ BURCU, Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Dersinde Edebiyat Temelli Uygulamalar(2021). Vizetek Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 13 DURMAZ BURCU, Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi(2021). Vizetek, Bölüm, (ULUSAL)
 • 14 DURMAZ BURCU, Diskalkuli Olan Öğrencilerin Tanılanması, Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi(2021). Vizetek, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Dersinde Edebiyat Temelli Uygulamalar(2021). Vizetek, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 16 DURMAZ BURCU, Diskalkuli: Matematik Öğrenme Güçlüğü: Tanımı, Özellikleri, Yaygınlığı, Nedenleri ve Tanılanması(2020). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 17 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar ve Güncel Uygulamalar(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 18 CAN DERYA, DURMAZ BURCU, Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Öğretiminde Edebiyat Temelli Uygulamalar(2020). Vize Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 19 DURMAZ BURCU, CAN DERYA, Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Öğretiminde Edebiyat Temelli Uygulamalar(2020). Vize Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 20 DURMAZ BURCU, Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi(2019). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 21 DURMAZ Burcu, Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti Matematik Öğretimi(2018). Eğiten Kitap, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, Dergi, Editör, 01.01.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Öğretiminde Edebiyat Temelli Uygulamalar, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 23.12.2020 - 23.12.2020 (ULUSAL)
 • 3 Matematik Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı Matematik Dersinde Edebiyat Temelli Uygulamalar (2. Baskı), Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 29.01.2021 - 29.01.2021 (ULUSAL)
 • 4 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.02.2019 - 31.12.2019 (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!