KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf ERTEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110697
E-Posta muhammedyusufertek@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8167-7723
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 2
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 01.02.2016
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİK (DİSİPLİNLERARASI) 06.07.2021
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ACAR OSMAN KÜRŞAT, EFE ADEM, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Liyakât Açmazı: Kamudaki Kariyer Meslekler Üzerinden Bir Analiz. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 4(13), , 759-773. Doi: 10.31576/smryj.119, (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERTEK MUHAMMED YUSUF, Çalışma İlişkileri Açısından İKY'nin Aidiyeti. Uluslararası 1 Mayıs Online Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 EFE ADEM, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Medeniyet İnşa Edici vasfıyla Okul: Nizamiye Medreseleri Temelinde Bir Analiz. I. Uluslararası İslam Dünyasında Tevhidi Düşünce Şurası (2018). (Özet bildiri)
 • 3 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Merit in the Doctirine of Turkish - Islamic Administration History:An Analysis Through Political Treatise Works. 6. International Congress on Current Debates in Social Science (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, İnsan Kaynakları Yönetimi Felsefesi. 2. Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası (2019). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Kamu Yönetiminde Kayırmacılık(2021). SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Kamu Yönetiminde Liyakat(2021). SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ERTEK MUHAMMED YUSUF, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Kongresi(2021). Memur-Sen, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Türk Yönetim Tarihinde Liyakat: Siyasetnamelerden Günümüze Liyakat Açmazı(2019). Astana Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 İKGEÇ 2020 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı Özet Bildiri Kitapçığı, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 11.11.2021 - 11.12.2021 (ULUSAL)
 • 2 İKGEÇ 2020 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı Tam Metin Bildiri Kitabı, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 11.11.2021 - 11.12.2021 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!