KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gülden KARAKUŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-2980-9172
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 10
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) 16.06.2003
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) 21.09.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 19.10.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, Kadın Girişimciliği ve Cinsiyet Eşitsizliğinin İnsani Gelişme Üzerine Etkisi: Dünyadan 76 Ülke Verisiyle Bir Araştırma. Yeni Fikir Dergisi, 14(28), , 1-10. (2022), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 IŞIK MADEN SELEN, LİMON SELDA, KARAKUŞ GÜLDEN, Girişimcilik ve Yenilik Ekosisteminde Üniversitelerin Rolü: TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme. 10. International Management and Social Sciences Conferenc (2022). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, ULUSAL KÜLTÜREL DEĞERLER, KİŞİ BAŞINA GSYİH VE ÜLKELERİN SOSYAL GELİŞME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 57(2), , 1391-1410. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1780, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 KARAKUŞ GÜLDEN, AKÇAKANAT TAHSİN, İnsanlar Neden Bilgi Saklar? Örgütlerde Bilgi Saklama Davranışı Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies-Social Sciences, 16(3), , 1081-1102. Doi: 10.47356/TurkishStudies.50610, (2021), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, Psikolojik Rahatlığın Bilgi Saklama Davranışı Üzerine Etkisi. 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, Negatif Yönleriyle Örgütlerde Davranış Biçimleri(2022). Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 LİMON SELDA, KARAKUŞ GÜLDEN, Yeni Liderlik Paradigmaları(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KARAKUŞ GÜLDEN, Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları(2022). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KARAKUŞ GÜLDEN, Ekonomi, Finans, İşletme ve Pazarlama Alanında Akademik Çalışmalar- I(2022). Artikel Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 KARAKUŞ GÜLDEN, İşletme ve Sosyal Politikalar Bilimsel Araştırma ve Değerlendirme(2021). Lambert Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 KARAKUŞ GÜLDEN, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VII(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 KARAKUŞ GÜLDEN, İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori(2021). Livre De Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 KARAKUŞ GÜLDEN, AKÇAKANAT TAHSİN, İŞLETMELERDE YÖNTEM VE KAVRAM(2019). İksad Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   The relationship of pre-entry job choice variables and early work experences to early employment organizational commitment and intentions to quit
 • Doktora Tezi
 •   Bireysel Kültürel Değerlerin Çalışan Sessizliği Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Politika Algısı ve Benlik Kurgusunun Rolü: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
 
Bu İçeriği Paylaş!