KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Gülden KARAKUŞ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
E-Posta guldenkarakus@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2980-9172
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 9
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) 16.06.2003
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) 21.09.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 19.10.2021
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, AKÇAKANAT TAHSİN, İnsanlar Neden Bilgi Saklar? Örgütlerde Bilgi Saklama Davranışı Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies-Social Sciences, 16(3), , 1081-1102. Doi: 10.47356/TurkishStudies.50610, (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 KARAKUŞ GÜLDEN, İşletme ve Sosyal Politikalar Bilimsel Araştırma ve Değerlendirme(2021). Lambert Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARAKUŞ GÜLDEN, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VII(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KARAKUŞ GÜLDEN, İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori(2021). Livre De Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KARAKUŞ GÜLDEN, AKÇAKANAT TAHSİN, İŞLETMELERDE YÖNTEM VE KAVRAM(2019). İksad Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   The relationship of pre-entry job choice variables and early work experences to early employment organizational commitment and intentions to quit
 • Doktora Tezi
 •   Bireysel Kültürel Değerlerin Çalışan Sessizliği Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Politika Algısı ve Benlik Kurgusunun Rolü: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!