KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Mert AKOĞLU
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta mertakoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 11.07.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) 11.07.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Akten, M., Akoğlu, M., 2017. Peyzaj Tasarımında Yapay Aydınlatmanın Mekan Algılaması Üzerine Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences. Cilt 7, Sayı 1, 479-488.
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 KUŞ ŞAHİN, C., EZENCİ, B., EVCİ, A., AKOĞLU, M., 2017. Kuyucak Köyü’nün (Isparta) Agro-Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzajları II.Ulusal Konferansı-Peyzaj Politikaları, 20-21 Kasım 2017, İstanbul/Türkiye.
  • 2 TOPAY, M., AKOĞLU, M., 2010. PEYZAJI DAHA ETKİN PLANLAMAK: BİYOİKLİMSEL KONFOR YAKLAŞIMI. PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİ, KONGRE KİTABI S:44-54.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 AKTEN, M., AKTEN, S., AKOĞLU, M., 2018.Unutulan Şehre Geçmişini Yüklemek: Kentsel Hafıza Ve Kamusal Mekan İlişkisi. SUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018 Anadolu Üniversitesi / Eskişehir.
  • 2 AKTEN, M., AKOĞLU, M., 2016. The Effects of Global Climate Change on Biodiversity and Ecosystems Resources, 1 st. International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, MACODESU, TRABZON.
  • Üye olunan bilimsel kuruluş
  • 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!