KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Mert AKOĞLU
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-5883-8637
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 11.07.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ) 11.07.2016
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) 31.01.2023
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Komisyon Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
TMMOB Peyzaj MimarlarıOdası Üye Diğer 2011 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 ULUIŞIK GÖKÇE, AKOĞLU MERT, KAMUSAL ALANDA ÇEVRESEL ADALET YAKLAŞIMI. III. ULUSLARARASI KENTSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ UKASS 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
  • 2 AKOĞLU MERT, RAHIMBAYLI SARIYYA, KENTSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN MEVCUT KENTSEL PARKLARIN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI KENTSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ UKASS 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 AKOĞLU MERT, AKTEN MURAT, Mekân Algısının Işık ve Renk Kullanımına Bağlı Değişiminin Antalya Cumhuriyet Meydanı Örneğinde İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7(1), Doi: 10.30785/mbud.1110835, (2022), (TR DİZİN)
  • Kitap
  • 1 AKOĞLU MERT, AKTEN MURAT, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). Iksad Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
  • 2 ARSLAN EMİNE SEDA, REHİMBEYLİ SERİYYE, AKOĞLU MERT, KÜLTÜREL MIRAS DEGERI, YEREL KIMLIGI ve KÖY PLANLAMASI TASARIMI AÇISINDAN ISLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEGI(2020). ASTANA YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!